Imádság Esterházy János közbenjárására a járvány idején

Teremtő Atyánk, Te Isten szolgája Esterházy János testvérünk által példát adtál nekünk a szenvedések elviselésére és embertársainkért való felajánlására. Ő reményteli hittel és a Te határtalan szeretetében bízva, alázatos szívvel felismerte az emberi lét törékenységét, de Krisztus halála és feltámadását befogadva az üdvösség reményét is magában hordozta. A legnehezebb órákban is a Te kezedbe helyezte életét és az imádság Szentlelkével fordult feléd és a Boldogságos Szűz Máriához. János testvérünk érdemeire, börtöneiben elmondott könyörgéseire, buzgó imáira és közbenjárására kérünk tőled erőt a járvány leküzdéséhez, irgalmat a betegek gyógyulásához és kegyelmet az elhunytak lelki üdvének elnyeréséhez!

Hallgass meg Urunk!

Istenünk, a Te megengedted, hogy Isten szolgája EJ férjként, édesapaként, testvérként és gyermekként a fogságban megélje az elszakítottság, a tehetetlenség és az aggódás gyötrelmeit. Ő, a lélek legsötétebb perceiben is tudott Szűz Máriához fordulni és tőle szerettei oltalmát kérni, mert tudta, Mária szívét is tőr járta át, ezért együttérzésére mindig számíthat. János testvérünk közbenjárására, és az ő példájára most mi is égi édesanyánk, a Magyarok Nagyasszonya és a Világ Királynője pártfogásába ás oltalmába helyezzük szeretteinket, és bajba jutott embertársainkat!

Hallgass meg Urunk!

Istenünk, Te megengedted, hogy Isten szolgája EJ hosszú évekig hordozza a betegség keresztjét, annak minden fájdalmával, Krisztust követve, akiben a szenvedésben társra és gyógyítóra talált. Az Ő érdemeire kérünk, engedd, hogy János testvérünk példája erősítse beteg testvéreinket a gyógyulásban és a hozzád vezető megtérésben.

Hallgass meg….

Istenünk, te tudtad, hogy a te szolgádat, János testvérünket ellenségeid halálra ítélik, kínozzák, többek között azzal, hogy megtagadják tőle a gyógyulás lehetőségét. Vértanú halálát is a gyűlölettel tetézett bűnös emberi szív okozta. Az érdemeire és imáira tekintve kérjük tőled bűneink bocsánatát és a gyűlölet okozta lelki sebek gyógyulását!

Hallgass meg…

Istenünk, az ellenségeiért imádkozó szolgád, EJ érdemeire kérünk add meg a népek és nemzetek eredményes összefogását a járvány megszüntetése és a rászorulók segítése érdekében. Segíts, hogy egyénként és közösségben is képesek legyünk önmagunkon túllépve, felelősségünk tudatában fegyelmezetten, türelemmel és segítő szívvel támogatni minden erőfeszítést a járvány terjedésének megszüntetéséért.

Hallgass meg…

Jézus Krisztus, Isten fia, Te arra kértél bennünket, hogy látogassuk meg a betegeket és keressük fel a fogvatartottakat és most sokan épp ezt nem tehetik, hogy megelőzzék a fertőzés terjedését. A beteg és börtönben haldokló János testvérünk imáira és érdemeire tekintettel kérünk a betegek és rabok mellett segítő és szolgálatot teljesítő embertársainkért és mind azokért, akik nap, mint nap a járvány megszűnéséért és a közjó megteremtéséért munkálkodnak. János testvérünk égi közbenjárásodban bízva kérjük áldozatos munkájukra a Te áldásodat és oltalmadat!

Hallgass meg…

Végül János testvérünk benned bízó hitének érdemére kérünk mindnyájunkért, hogy testi és lelki jólétben építhessük Isten országát s felismerve az idők jeleit mi is hűségesen kitartsunk a szenvedésben és a szeretetben, a feltámadás fényében, hogy az emberiség nagy családjaként együtt vallhassuk meg, hogy „A mi jelünk a kereszt”, most és mindörökké! Ámen.

Aktualitások: 

 

MEGHÍVÓ

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív minden Esterházy János tisztelőt a következő, Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott, 2020. december 2-án, 17.00 órakor Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolában sorra kerülő havi első szerdai szentmisére. A szentmisén résztvevő híveket kérjük az egészségü intézkedések betartására. A járványhelyzetre való tekintettel a szentmise a közösségi hálókon is figyelemmel kísérhető az alábbi kapcsolatok segítségével. 

                                             A szentmisét Farkas Zsolt atya, szőgyéni plébános mutatja be.

Felvidék.ma https://www.facebook.com/felvidek.ma/posts/3716238348398454
Szövetség a Közös Célokért  https://www.facebook.com/szakc.sk/posts/1001414710369157
Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat  https://www.facebook.com/telefonszolgalat/posts/2810317902624631
Esterházy János Zarándokközpont https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont/posts/2577722802526796
Pázmaneum https://www.facebook.com/pazmaneumpt/posts/4764730403598447
Pázmaneum Társulás https://www.facebook.com/pazmaneum/posts/3009381032618519

ÉRTESÍTÉS

              Az Esterházy János Zarándokközpont értesít minden Esterházy János tisztelőt, hogy a következő, Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott, 2020. november 4-én, 17.00 órakor Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolában sorra kerülő havi első szerdai szentmise a járványhelyzetre való tekintettel csak a közösségi hálókon kísérhető figyelemmel az alábbi kapcsolatok segítségével. A szentmisét Zsidó János atya mutatja be.

A havonkénti első szerdai szentmisék és más ünnepi szertartások a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnából Alsóbodokról a következő Facebook oldalakon követhetőek élőben:

Esterházy János Zarándokközpont  – https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont 
Szövetség a Közös Célokért – https://www.facebook.com/szakc.sk/ 
Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – https://www.facebook.com/telefonszolgalat/ .
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt hónapban, az Isten szolgája Esterházy János temetésének 3. évfordulóján szervezett emléknapon a Covid-19 vírus által okozott rendkívüli körülmények közepette is elzarándokoltak Alsóbodokra és részt vettek a Szent Kereszt Felmagasztalása  kápolna előtt megtartott Lelkinap programján és az azt betetőző, Puss Sándor atya főcelebrálásával megtartott ünnepélyes szentmisén.
Mint ismeretes a határzár miatt az idén nem tudtunk magyarországi zarándokokat fogadni, ám a Lelkinap programjainak helyet adó szabadtéri színpad nézőtere így is megtelt az Esterházy Jánost tisztelő hívekkel. A szlovákiai résztvevők mellett külön köszönet illeti a Csehországból (Balga Zoltán plébános atya vezetésével) és a Lengyelországból  érkező zarándokokat. Mindannyiunk közös jelenléte nagyszerű bizonyítékát adta az Isten szolgája Esterházy Jánoshoz való ragaszkodásunknak és az Ő tiszteletét növelő kultusz erősödésének.
A fentieken túl, külön is köszönetet szeretnénk mondani mindazon testvéreknek, aki az egész év folyamán kitartanak az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért folytatott  ima-szolgálatunkban, akik az Ő közbenjárását kérve fohászkodnak a Mennyei Atyához, s akik bármilyen más, lelki vagy anyagi formában támogatják az Esterházy János Zarándokközpont működését és annak szolgálatát.
Köszönet és hála a mi Urunknak Istenünknek az elmúlt időszakban, Isten szolgája Esterházy János közbenjárására történt ima-meghallgatásokért és minden tőle kapott kegyelemért.
A jövőben, továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk-  felekezettől függetlenül – mindazon zarándokokat, akik Isten szolgája Esterházy János lelkületét követve, a Szentháromságnak átadott szívvel és lélekkel, illetve Nagyasszonyunkat, a Boldogságos Szűzanyát tisztelve szeretnének magyar népünkért és a közép-európai nemzetek megbékéléséért imádkozni és cselekedni.
„Imádkozzunk és cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és szeretetben!”  20020. X. 1. Az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont vezetősége

†​

ELHUNYT DR. HALZL JÓZSEF, A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKE

Dr. Halzl József Győrben született 1933. december 19-én. Apai ága a felvidéki Szencről, anyai ága a burgenlandi Sopronkeresztúrról származik. Iskoláit Ácson, Pannonhalmán, Hatvanban és Budapesten végezte.

A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 1957-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnök oklevelet. Később ugyanezen az egyetemen doktorált. Az 1956-os forradalom idején ötödéves műegyetemi hallgatóként az események részeseként naplót írt, amelyet a rendszerváltozás után megjelentetett. 1991 és 1994 között a Magyar Villamosművek vezérigazgatójaként irányította az ország legnagyobb vállalatát. A rendszerváltozás idején aktívan bekapcsolódott a Magyar Demokrata Fórum munkájába, egy ideig a párt igazgatójaként is dolgozott. 1990-től 2018-ig a Rákóczi Szövetség elnöki tisztségét töltötte be. 2018-ban a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották.

Neki köszönhető, hogy az Isten szolgája Esterházy János szellemi kihantolásárt és rehabilitálásáért a rendszerváltással egy időben meginduló társadalmi mozgalom a Rákóczi Szövetség keretei között otthont és éltető hátteret kapott. Így lett az Esterházy János Emlékbizottság a szövetség egyik legaktívabb munkát végző szakbizottsága, melynek mindenkori elnöke egyben a Rákóczi Szövetség alelnöki posztját is betöltötte. Dr. Halzl József elnök úr, az elsők között volt aki felismerte és hirdette, milyen nagy szükség van az Esterházy János mártíriumában rejlő erkölcsi erőre nemcsak a felvidéki, de az anyaországi magyar társadalomnak is. Körútjain gyakran idézte Esterházy Jánosnak a magyar iskolával, a magyar kultúrával, a keresztény hittel és a közép-európai összetartozással kapcsolatos kijelentéseit és nyíltan hirdette azt is, hogy az általa vezetett szövetségnek két nagy patrónusa és példaképe van, ez pedig II. Rákóczi Ferenc és gróf Esterházy János. A szövetség lehetőségeihez mérten odaadóan támogatta az Esterházy kultusz terjedését a felvidéki emlékhelyek létrejöttét. Mindezt és felvidéki magyarságért végzett további áldozatos munkájáért az Esterházy János Emlékbizottság 2000-ben az Esterházy-emlékérem odaítélésével mondott számára köszönetet. Halzl elnök urat nagy örömmel töltötte el az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont létrejötte, ahol a mártír gróf végakaratát teljesítve, 2016-ban megtörténhetett Isten szolgája földi maradványainak eltemetése is.

Dr. Halzl Józsefet a Rákóczi Szövetség saját halottjának tekinti, az Esterházy János Zarándokközpont és vele az Esterházy Jánost tisztelők egyre bővülő tábora pedig Isten szolgája Esterházy János közbenjárásával ajánlja lelkét a Mennyei Atya soha el nem múló irgalmas szeretetébe.

Nyugodj örök békében Elnök Úr!

Az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont vezetősége

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy Csehi József mérnök, a Rákóczi Szövetség szombathelyi szervezetének elnöke, az Esterházy János Zarándokközpont kezdet óta támogató barátja, hosszú, súlyos betegségét követően visszaadta lelkét a Teremtőnek. Csehi József, több mint két évtizeden át tevékenykedett a Rákóczi Szövetség szombathelyi szervezetének alapítójaként, majd elnökeként. Hihetetlenül sok energiával és áldozatos tevékenységgel rendezvények egész sorát szervezte, melyeken keresztül szívós kitartással és lelkesedéssel képviselte a felvidéki magyarság ügyét a helyi társadalom előtt. Rendszeresen képviselte a szövetséget a szombathelyi és környékbeli nemzeti ünnepeken és emléknapokon, valamint a budapesti és felvidéki Esterházy János ünnepségeken. Elévülhetetlen érdemei voltak Esterházy János szombathelyi kultuszának kialakulásában és megerősödésében, de lelkiismeretes szervező munkájának is köszönhetően országosan sőt Kárpát-medencei szinten is ismertté vált a Pozsonyi Magyar Galéria “Hommage Esterházy János” című kiállítása, amely képzőművészeti alkotások gyűjteményes kiállításával idézte meg a felvidéki mártír-politikus emlékét. Vezető szerepet vállalt a mártír Esterházy Jánosnak szentelt szombathelyi történelmi konferenciák megszervezésében, melyeken neves hazai és felvidéki személyiségek, történészek, politikusok, diplomaták vettek részt. Folyamatosan figyelemmel kísérte Isten szolgája Esterházy János volt szibériai rabtársának, a celldömölki Hetényi Józsefnek sorsát, akit élete végéig támogatóan segített. Baráti kapcsolatokat épített ki a zoborvidéki magyarokkal, rendszeres résztvevője volt az alsóbodoki Esterházy János emlékünnepségeknek, a március 15-i megemlékezéseknek, valamint a nyári hagyományőrző találkozóknak. Távoztával egy igazi hazafival és becsületes emberrel lettünk szegényebbek. Példaadó életéért és tevékenységéért hálát adva a Teremtőnek, emlékét megőrizzük.

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a Rákóczi Szövetség szombathelyi vezetősége.

 

 

Az emléknaphoz kapcsolódó gondolatok:

- Marek Jędraszewski, krakkói érsek, metropolita üzenete: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/09/metropolita.pdf

- Márfi Gyula nyugalmazott érsek homíliája: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/09/homilia.pdf

- A posztulátor üzenete Isten szolgája Esterházy János földi maradványainak alsóbodoki temetésének 3. évfordulója alkalmából: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/09/posztulator.pdf

 

 

Archívum

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő,

2020. augusztus 5-én Alsóbodokon a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolában sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel.

A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. 17.00 órakor szentmise, melyet Andruskó Gyula nagycétényi plébános mutat be.

A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.ma7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő oldalakon:

www.facebook.com/ejzarandokkozpont, www.facebook.com/EsterhazyJanosTarsulas

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

————————————–

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő, 2020. július 1-én Alsóbodokon sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel.

A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Jó idő esetén a Zarándokközpont szabadtéri oltáránál ft. Sárai Attila nagyölvedi plébános 17.00 órakor szentmisét mutat be.

Tisztelettel, ifj. Dr.Csámpai Ottó

A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.ma7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő oldalakon:

www.facebook.com/ejzarandokkozpont, www.facebook.com/EsterhazyJanosTarsulas

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

————————————–

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a

2020. június 18-án Alsóbodokon sorra kerülő, csütörtöki szentmisén való részvételre, melyet

Paulisz Boldizsár

lelki üdvéért ajánlunk fel halálának 2. évfordulója alkalmából.

A szentmisét Mons. Ďurčo Zoltán plébános, püspöki helynök celebrálja 17.00 órakor a Zarándokközpont kápolnájában.

Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

—————————–

MEGHÍVÓ: 2020. június 3-ra

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő,  2020. június 3-án Alsóbodokon sorra kerülő, havi első szerdai szentmisén való részvételre, melyet Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a Zarándokközpontot odaadó munkájával a kezdet óta hűséggel támogató, a napokban váratlanul elhunyt Tóth Klára testvérünk lelki üdvéért ajánlunk fel.
A szentmise előtt 16.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Jó idő esetén  a Zarándokközpont szabadtéri oltáránál Mons. Ďurčo Zoltán plébános, püspöki helynök által 17.00 órakor bemutatott  szentmise keretében sor kerül Bíró László tábori püspöknek a Nemzeti Összetartás Napjával és az Isten szolgája Esterházy János lelki örökségével kapcsolatos főpásztori üzenetének közzétételére.
A szentmise on-line közvetítésen keresztül nézhető a www.m7.sk és a www.felvidek.ma honlapokon illetve a következő facebook kapcsolatokon on-line : www.facebook.com/ejzarandokkozpont, és www.facebook.com/EJT-EsterhazyJanosTarsulas
Imádkozzunk minél többen közösen, egy szívvel és lélekkel!

—————————————————

 MEGHÍVÓ: 2020. május 6-ra

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány szeretettel hív mindenkit az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a közép-európai nemzetek megbékéléséért felajánlott következő első szerdai „on-line” szentmisére, melybe a magnificat.ro honlapon, az „Élő szentmise közvetítés”-re kattintva kapcsolódhatnak be a résztvevők.

Program:

16.30 (magyar idő szerint) – Virtuális zarándoklat az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba

17.00 (magyar idő szerint) – Az Isten szolgája gróf  Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes atya mutatja be.

A Dévára kihelyezett fogadalmi szentmise legfőbb küldetése, hogy az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért mondott szentmisében a nemzeti összetartozás jegyében imában egyesüljünk erdélyi és kárpát-medencei testvéreinkkel. Vértanúink és szentjeink közbenjárását kérve együtt könyörögjünk nemzetünk, Európa és a világ jövőjéért. A Jézus nyomában lépő Esterházy János példáját követve merjük hitünket védelmezve, a Szentlélek sugalatát befogadva teljes megbocsájtásban ráhagyatkozni az Atya akaratára.

Az első szerdai on-line szentmisék a vírus járvány végéig folytatódnak. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté: 18, 20)

 

Tisztelt Esterházy János tisztelők!

Szentmise közvetítése Esterházy János boldoggá avatásért

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás értesíti Esterházy János tisztelőit, hogy a járványügyi helyzet miatt, jelenleg a világhálón kapcsolódhatnak majd be a hónap első szerdáján bemutatott szentmisébe.

A következő szentmisére 2020. április 1-én, szerdán kerül sor, amelyet a pozsonyeperjesi római katolikus templomból sugároznak majd 17 órakor. A szentmisét ThDr. Karaffa János atya, a Pázmaneum Társulás elnöke mutatja be.

Egyelőre a világhálón a Facebookon, az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum oldalán látható majd az élő közvetítés.

Figyelmükbe ajánljuk még a következő olvasmányt:

Online kegyelem – Szempontok a „képernyőszentmisék” kultúrájának kialakításához
https://www.magyarkurir.hu/nezopont/online-kegyelem-szempontok-kepernyoszentmisek-kulturajanak-kialakitasahoz

Üdvözlettel: Karaffa Attila
—————————————————

Meghívó: 2020. március 4.

A nagyböjti időszak első szerdáján mindemkit szeretettel hívunk az Esterházy János Zarándokközpontba szentmisére a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába

Alsóbodokra, melyre 2020. március 4-én kerül sor.
Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljuk fel,
melyet Nagy András udvardi esperes plébános mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2020. február 5.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő első szerdai szentmisére
2020.2.5-re Alsóbodokra a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába.

Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljuk fel,
melyet Kiss Róbert kanonok Nagyszombati püspöki helynök mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2019. december 4.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit a következő első szerdai szentmisére  2019. 12. 4-re Alsóbodokra a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnába. Program :
16.30 óra – Rózsafűzér ima a kápolnában
17.00 óra – Szentmise
A szentmisét Isten szolgája gróf  Esterházy János boldoggá avatásáért ajánljunk fel, melyet Pati Ferenc Károly jászfalusi /Jasová/plébános, premontrei szerzetes mutat be.
—————————————————

Meghívó: 2019. november 25

Pázmaneum Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2019. november 25-én (hétfőn), az Esterházy János emléknap keretén belül szervezett programjaira, köztük az Út a végtelenbe – Isten szolgája, Esterházy János c. film bemutatására.
Az emléknap programja a következő:
16:45 Koszorúzás a Fő utcai Esterházy domborműnél
17:00 Ünnepi szentmise a római katolikus Szent György plébániatemplomban
18:00 Filmbemutató és találkozás a rendezőkkel a Vermes-villában
—————————————————

Beszámolók az Esterházy János emléknapról

Az alábbiakban néhány tudósítást közölnénk az Esterházy János emléknapról:

https://ma7.sk/tajaink/ut-a-vegtelenbe-n-matyusfoldi-diakok-ismerkedtek-esterhazy-janos-tortenetevel

https://felvidek.ma/2019/09/esterhazy-janos-emleknap-alsobodokon-2/

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/ahol-mindannyian-otthon-lehetunk-n-az-esterhazy-janos-emleknap-melysegei

https://ma7.sk/kozelet/hitelet/a-mi-jelunk-a-kereszt-n-tobb-mint-ezer-zarandok-alsobodokon

https://felvidek.ma/2019/10/isten-szolgaja-esterhazy-janos-lengyelorszagi-kultuszanak-terjedese/

A szent alkalmon először olvashatták az emberek magyar nyelven azt az imádságot, amelyet Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért Marek Jedraszewski, krakkói érsek, metropolita állított össze:

“Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy […], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.”

Saját képgalériánk elérhető az alábbi linken: http://esterhazyjanos.eu/esterhazy-janos-emleknap-alsobodok-2019-9-14/ 

—————————————————

Meghívó: 2019. október 2.

Az Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hív mindenkit Alsóbodokra /Kálvária tér/, az Esterházy – zarándokhelyre 2019 október 2-ra /szerda/ 16.30 órára.

Az esemény programja :

16.30 Rószafűzér ima a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában.

17.00 Szentmise a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában, felajánlva Esterházy János boldoggá avatásáért.

A szentmisét bemutatja Galgóczi Rudolf főtisztelendő atya, légi /Lehnice/ plébános.
—————————————————

Esterházy János Emléknap – 2019. szeptember 14.

Isten Szolgája Esterházy János földi maradványai végső nyugalomra helyezésének 2. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmisére és lelki programra, valamint a további kísérőrendezvényekre.

Meghívó magyarul: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2019/08/meghivo_HU_2019.pdf

Meghívó szlovákul: http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2019/08/meghivo_SK_2019.pdf

—————————————————

„Tudjuk, hogy a nacionalizmusban óriási erőforrások rejlenek, melyek a legnagyobb alkotásokat hozhatják létre /…/ de ugyanennyire rombolóvá is válhatik a nacionalizmus, ha nem fogadja el az egyetemes humanitás és a keresztény gondolatvilág korlátozásait.”

(A szlovákiai magyar család élete…, 1942, In. A szlovákiai magyarság élete, Atheneum 1942.)

Tisztelt Látogató!

Kedves Testvérünk az Úrban!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük honlapunk nyitóoldalán, melyet az Alsóbodokon létesült Esterházy János Zarándokközpont, részletesebb megismertetése céljából hoztunk létre.

Tudatjuk, hogy teljesítve az 1957. március 8-án, mírovi börtönében mártírhalált halt zoboralji honfitársunk, Esterházy János végakaratát, hamvait 2017. szeptember 16-án, örök nyugalomra helyeztük az aznap felszentelt Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna sziklabarlangjában. Mindez az esemény Esterházy János halálának 60. és halálra ítélésének 70. évfordulóján történt. Megelégedéssel tölt el bennünket, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló. A felemelő lelki élményt adó temetési nap óta, ugyanis naponta érkeznek azon érdeklődők telefonhívásai, akik egyénenként vagy zarándokcsoportként szeretnék tiszteletüket tenni Esterházy János földi maradványai előtt annak végső nyugvóhelyén.

Továbbra is bíztatunk mindenkit: Tájékozódási céllal bátran keressék fel honlapunkat, melyen az időpontok egyeztetése mellett részletes tájékoztatást tudunk nyújtani a látogatás menetrendjéről, illetve a zarándokközpont egyéb látnivalóiról. Szükség esetén, további információkért pedig hívják a 00421 905 536 896-os mobilszámot.

Már most látogatóink figyelmébe ajánljuk a Vas-Turul előtt lévő Esterházy János Emlékmúzeum tárlatát, valamint a kápolna felé vezető, Esterházy János szenvedéstörténetét magába foglaló keresztutat. Ennek egyes állomásai előtt meg-megállva átelmélkedhető a Hűség keresztútja stációinak tartalma, melyet három nyelven feltüntetett felirat, s egy, az Emlékmúzeumnál igényelhető imafüzet hoz közelebb a szemlélődőhöz. A dombtetőre felérve először az Esterházy János hamvait magában foglaló sziklabarlang megtekintését javasoljuk. Magukkal hozott koszorúikat, gyertyáikat, a barlang borítókövein helyezhetik el. A barlangba egyenként belépve közelítsük meg az oltárrész mögötti sziklafalban elhelyezett Esterházy János földi maradványait tartalmazó urnahelyet. Az Ő és Krisztus urunk szenvedéseire gondolva közben csöndben imádkozhatunk a kommunizmus és minden más diktatúra kegyetlensége miatt ártatlanul elpusztult áldozatok lelki üdvéért és magyarságunk mártírjaiért, kiknek egyike volt Esterházy János is.

Az életáldozatnak emléket állító sziklasírból való kilépés után, a felette magasodó Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna csöndjében, imádságos pihenési időt javasolunk a zarándoktestvéreknek. E helyszínen kérünk, minden ide, a kápolna csöndjébe érkező testvérünket, hogy mondjon el magában, vagy csoportjával együtt fennhangon egy imát Esterházy János boldoggá avatásáért, felföldi magyar közösségünk és magyar hazánk hitben való megmaradásáért és boldog jövőjéért.

Akik behatóbban szeretnék megismerni a felvidéki magyarság mártírjának életét, azok a helyszínen, kedvezményes áron megvásárolhatják Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála című könyvét, illetve a Kegyelem életfogytig című, Esterházy János szenvedéstörténetét magában foglaló kötetet és más kiadványokat is.

Adakozó lelkületű látogató testvéreink az Esterházy János Zarándokközpont fenntartásának céljára a kápolna belső terében kijelölt perselyekben helyezhetik el adományukat, melyet megköszönve Isten bőséges áldását kérjük az adományozók és családjuk életére.

Tisztelettel kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a zarándokközpontból való távozás előtt feltétlenül jegyezzék be neveiket a Vendégkönyvbe, s ha úgy gondolják, osszák meg velünk érzéseiket, gondolataikat, imaszándékaikat. Mindezt utólag, az alsóbodoki zarándokútról hazatérve a honlapunkon lévő Vendégkönyvben is megtehetik.

Kívánjuk minden testvérünknek, hogy alsóbodoki zarándoklata után, lelkileg feltöltődve, Isten kegyelmével megerősödve térhessen vissza szülőföldjére, s ott családja és rokonai körében adja tovább az Esterházy János mártírhalálából mindannyiunk számára forrásozó jó hírt: „Isten nem hagy bennünket magunkra szenvedéseink legmélyebb sötétjében sem”, hanem keresztünket velünk hordozva vezet el bennünket az örök feltámadásra. Ámen!

Tekintsen meg 2 rövid összefoglaló videót (2*7 perc) Esterházy János életéről:

Szervezők:

Partnereink:

Támogatóink:

Támogatóink listáját folyamatosan bővítjük.

Facebook