Események:

 

Esterházy János 120. születésnapjához kapcsolódó kiemelt programok és Szentmisék Esterházy János boldoggá avatásának és a visegrádi népek megbékülésének szándékára:

2021.03.14. 08.05 Magyar szentmise, online, celebrál: Molnár Tamás, káplán

(Pozsony, közvetítés: Pátria Rádió)

délelőtt Egyéni tiszteletadás a Budapest Szép utcai Esterházy emléktáblánál.

9.30 Koszorúzás a kassai Csáky-Dessewffy palota udvarán álló Esterházy emlékműnél. (Kassa, Szervező: Kassai Polgári Klub)

11.00 Szentmise a plébániatemplomban, celebrál: Nagy András, Udvard.

13.15 Püspöki szentmise Varsóban, a Gielniowói Boldog László (Bł. Władyslaw z Gielniowa) templomban. Celebrál: Mons. Michał Janocha püspök.

https://www.youtube.com/channel/UCPJaqasUmZgHo5jisn-rymg

A szentmise előtt a templom előtti Esterházy emlékműnél a jelenlévő egyházi és állami vezetők egyénileg elhelyezik a koszorúikat, mécseseiket.

15.00 Esterházy János születésének 120-ik évfordulójára emelt emlékoszlop ünnepélyes leleplezése (Udvard, templompark, Rendező: Csemadok).

15.00 Esterházy János visegrádi küldetése – 4 nemzet 1 LÉLEKBEN”: 120 perces közép-európai imaóra Esterházy János születésének 120. évfordulóján az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában. Program: Szentmise és az irgalmasság rózsafüzér ima, 16.00 óra Körkapcsolás a visegrádi országok legfontosabb Esterházy János életével kapcsolatos helyszíneire (Nyitraújlak, Krakkó, Kassa, Prága, Érsekújvár, Budapest, Mírov, Alsóbodok)

Boráros Imre Kossuth díjas színművész előadásának bemutatója: Kulcsár Ferenc – Esterházy János ismeretlen levele Jób könyve és Pál apostol levelei nyomán c. prózaversét.

https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont

https://www.youtube.com/watch?v=_OX54qoNmiw

17.30 Ünnepi szentmise a Jezsuiták templomában, online, celebrál: Sajgó Szabolcs SJ, (Budapest, Mária u. 25.) https://Jezusszive.jezsuita.hu

17.00 Ünnepi szentmise a Szent Miklós templomában, Jaroslaw, celebrál: Marik Pieńkowski templomigazgató. További szentmisék Esterházy János boldoggá avatásáért Lengyelországban: Krakkó, Redemptoristák temploma, celebrál Kazimierz Frizeł, Łopoczno: celebrál Marcin Jankiewicz plébános.

További programok: http://esterhazyjanos.eu/emlekev/

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság emlékműsora a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság emlékműsora a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából
  Az előadást szerkesztette: Liebhardt András, a Dunabogdányi Művelődési Ház igazgatója
  A történelmi részt írta, elmondta: Varsányi Viola
  Idézeteket, zenét válogatta: Franta Teréz
  Közreműködtek a FAKULT színjátszói: Ott Annamária, Liebhardt András, Olgyay János
  Zenei közreműködő a Coinonia Együttes: Ott Annamária, Ott Magdolna, Ott Rita, Ott Rezső, ifj. Ott Rezső
  A felvételeket a Danubia Televízió munkatársai, Tóth Csilla és Bencze Tibor készítették
  Vágás, előkészítés: Szalai Zoltán
  A műsort szerkesztette: Tóth Csilla Danubia

Szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért és megemlékezés Bujákon 2021 március 7-én

Képek:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=marti.jozsef&set=a.10218624017807074

Facebook