Imák, Ima-meghallgatások, kegyelmek

Ajánló
 
A Pázmaneum Társulás kiadásában megjelent
ThDr. Karaffa János PhD.: Kilenced a magyarság lelki megújulásáért – Esterházy János üzenete alapján c. kibővített nagy formátumú imafüzete.
Az eredeti kiadvány A6-os méretű és 40 oldal. Ára: 2,- euró.
Immár nagyobb méretben, A5 formátumban is megrendelhető, ára: 4,- euró. Megrendelhető a Pázmaneum Társulás elérhetőségein.
„KÉRJETEK ÉS ADATIK.“ - Madocsai Bea

Kedves Testvérek, íme egy újabb csodálatos tanúságtétel olyan imameghallgatásról, amely Isten szolgája Esterházy János közbenjárására történt, ezúttal Budapesten:

Madocsai Beának, a Kossuth Rádió “Tanúim lesztek” című katolikus félóra szerkesztőjének és a Katolikus Rádió szerkesztőjének levelét azzal a céllal tesszük közzé, hogy arra biztassunk minden hívőt, hogy akinek tudomása van hasonló imameghallgatásról, azt szíveskedjék megküldeni az Esterházy János Zarándokközpont címére: info@esterhazyjanos.eu

Ezt az imádságot azért fogalmaztam meg, mert az Emmánuel Közösségben L. nevű szlovák testvérünkkel beszélgetve kiderült, hogy kórházi kezelés előtt áll, ugyanis szanaszét gyanús daganatok, göbök vannak a testében, és igen kétségbe van esve. Rögtön Esterházy jutott eszembe, hiszen ő közös szentünk, javasoltam tehát, hogy az ő közbenjárását kérve imádkozzunk. Röviden elmeséltem, amit tudtam Esterházyról, mivel a beteg testvérünk még a nevét sem hallotta, aztán együtt fohászkodtunk hozzá Nyitrán. Ezt követően itthonról, Budapestről a férjemmel heteken keresztül minden este elimádkoztuk ezt az imát, olykor-olykor érdeklődve L. hogylétéről. Amikor javulás állt be az állapotában, abbahagytuk az imát, bár most legutóbb azt a hírt kaptuk, hogy megtorpanás tapasztalható a gyógyulásában, és ismét szüksége lenne Esterházy közbenjárására.

Röviddel később, 2019 nyarán egy itthoni fiatal egyedülálló édesanyáról, A-ról derült ki, hogy hasnyálmirigyrákja van. Félő volt, hogy a tizenéves fia árván marad. A-val éppen egy házicsoportba voltunk beosztva abban az időben, és nagyon aggódtunk érte, mert orvosilag-emberileg igen rosszak voltak a kilátásai. Amikor A. nem volt ott, kis cédulákon szétosztottam ezt az imádságot imacsoportunk tagjai között, hogy ki-ki otthon is kérje Esterházy közbenjárását. A. műtétje óta eltelt másfél év, és állapotán még az orvosok is csodálkoznak. A fiatal asszony nem csak fizikailag erősödött meg és érzi nagyon jól magát, de elmondása szerint komoly belső gyógyuláson is keresztül ment. Az orvosok csak évek tünetmentessége után nyilváníthatják őt gyógyultnak, de az ima erejét – ahogy A. nemrég elmondta nekem – határozottan tapasztalta, tapasztalja.
Szeretettel ajánlom tehát, hogy akár ezzel az imádsággal, akár más módon megfogalmazott szavainkkal, de bátran kérjük Isten szolgája Esterházy János közbenjárását betegeink gyógyulásáért!

Madocsai Bea

IMÁDSÁG

Isten hű szolgája Esterházy János, aki az Isten és az emberek iránti szeretetből egyedüliként kiálltál a zsidókat sújtó törvény ellen,

és szólni mertél, amikor mindenki hallgatott, kérünk, most emelj szót Jézusnál … testvérünk érdekében is!

Te a legnagyobb szenvedés közben is bíztál Isten szeretetében és jóságában, könyörögj értünk, hogy mi is töretlen bizalommal vigyük … testvérünk gyógyulásának ügyét az irgalmas és jóságos Mennyei Atyánk elé.

Esterházy János, az igazságért vállaltad a szenvedést, imádkozz … testvérünkért, hogy minden fájdalma megszűnjön, és esd ki számára a teljes testi és lelki gyógyulást.

Isten szolgája Esterházy János könyörögj értünk! Ámen.

Imakilenced - Balga Zoltán

Krisztusban szeretett testvérek !

Balga Zoltán atya, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa felhívására imádkozzunk.

Imakilenced Isten szolgája, Esterházy János boldoggá avatásáért

Kilenc napon keresztül életének egy-egy részletére emlékezve közösen kérjük Isten vértanúsorsú Szolgája égi közbenjárását önmagunk, családjaink és nemzetünk lelki megújulásáért.

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kilenced a magyarság lelki megújulásáért

Az alábbi linken letölthető 

ThDr. Karaffa János PhD.
Kilenced a magyarság lelki megújulásáért
– Esterházy János üzenete alapján c. imafüzete:

http://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/10/Esterházy_kilenced_Karaffa.pdf

Facebook