Interiér múzea vytvorili učitelia Frigyes Károly, Ferenc Kukoris a Zsolt Kocsis z Cvičnej Základnej školy a Gymnázia Jánosa Bolyaiho Univerzity Loránda Eötvösa – ELTE (partnerská škola SSŠP v Dolných Obdokovciach). Po spracovaní potrebných dokumentov boli múzejné predmety vystavené v chronologickom poradí. Alice Malfatti-Esterházy, dcéra Jánosa Esterházyho, venovala múzeu osobné veci svojho otca, ktoré používal vo väzení (modlitebná kniha, poháre, ruženec), ako aj rôzne originálne cirkevné odevy a predmety, ktoré používali v kaplnke kaštieľa vo Veľkom Záluží.

K záverečnému zostaveniu expozície múzea prispeli viacerí. Nenahraditeľnými prameňmi prispel dr. Imre Molnár, ako riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave, ale aj ako historik zaoberajúci sa výskumom života Esterházyho. Ďalej Béla Hajtman, ako riaditeľ Súkromnej strednej školy podnikania v Dolných Obdokovciach, preloženými textovými materiálmi. Fotografickou dokumentáciou prispel Ottó Csámpai ml., riaditeľ Pútnického centra Jánosa Esterházyho. Súčasťou múzea je aj prednášková sála a recepcia, kde je možné zakúpiť suveníry a knihy súvisiace so životom Jánosa Esterházyho.

Facebook