Realizovateľom malého arboréta je Károly Frigyes, riaditeľ Cvičnej Základnej školy a Gymnázia z mesta Szombathely. Pôvodné stromy historického Maďarska (každú jednu historickú župu symbolizuje jeden strom) darovala spoločnosť Prenor Horticultural and Park Construction Ltd. zo Szombathely.

Pamätný park navrhol jeho inžinier, dr. József Tóth. Krátka prechádzka vás prevedie od jadranskej flóry až po ihličnany Vysokých Tatier. Vchod do pamätného parku zdobí drevený rezbársky stĺp z dielne Antala Pócsika, s citátom diecézneho biskupa Otokára Prohászku zo Székesfehérváru, narodeného v Nitre.

Slávnostné otvorenie malého pamätného parku s autochtónnymi drevinami Karpatskej kotliny, realizovaného v spolupráci Szombathely a Dolné Obdokovce, sa uskutočnil 21. septembra 2015. Park otvoril riaditeľ Károly Frigyes za účasti delegácií zo škôl z Dolných Obdokoviec a Szombathely.

Facebook