Rozvoj pútnického centra

PÚTNICKÉ MIESTO JÁ NOSA ESTERHÁZYHO – DOLNÉ OBDOKOVCE

1. Kaplnka Povýšenia Svätého Kríža – 80 miest; Hrobka Jánosa Esterházyho – 40 miest
2. Kalvária Jánosa Esterházyho – 1+14 zastávok, Kamenné more s pamätnými tabuľami na pamiatku obetí totalitného režimu, – Oltár obetí totality, – Zhromažďovací priestor pútnikov 5 000 m2, 5 000 – 10 000 pútnikov, – Prírodný amfiteáter s hľadiskom – má kapacitu 520 miest
3. Návštevnícke centrum národného pútnického miesta, – Informačné a turistické centrum, – Recepcia ubytovacieho zariadenia, 2 pracovníci, – Multimediálna miestnosť s kapacitou 120 miest, – Kaviareň, občerstvenia, 30 miest na sedenie, – Apartmány, 44 miest.
4. Múzeum Jánosa Esterházyho, – Administrácia, 2 pracovníci, Výstavná miestnosť 240 m2, Sociálne miestnosti, kabinet, sklad
5. Parkovisko a uvítací priestor, okružný priestor, Most a vstupná brána pútnického parku, Parkovisko pre autobusov, 3 miesta, – Parkovisko pre osobné autá, 102 miest
6. Dom ľudovej kultúry, – Dom ľudových tradícií, denná miestnosť s kapacitou 20 miest, Stodola, denná miestnosť pre voľnočasové aktivity s kapacitou 10 miest
7. Park sôch, – Milenárny pamätník, Promenáda storočí – 6 promenád so sochami a bustami, – Oddychové miesto na jazere – miesto na spomínanie, Pamätník Istvána Széchenyiho, Pamätník kráľovnej Geraldine Apponyi, – Pamätník vojenským hrdinom svetových vojen
8. Mariánska cesta – zastávky: 1. Svätá rodina, 2. Svätý apoštol Peter, 3. Svätý apoštol Pavol, 4. Svätý apoštol Ján, 5. Svätý apoštol Jakub, 6. Svätý apoštol Filip, 7. Svätý apoštol Ondrej, 8. Svätý apoštol Tomáš 9. Svätý Štefan mučeník, Kaplnka: – Skalná kaplnka Panny Márie zo Senca,
9. Oddychový park Jánosa Esterházyho, – Chodník spomienok, – Kryté oddychové miesto s kapacitou 20 miest, – Oddychová lúka
10. Zadný dvor pre techniku a údržbu, – Garáž pre pracovné stroje, – Trafostanica
11. Spoločensko-oddychová miestnosť pre pútnikov – Jedáleň a spoločenská miestnosť, 90 miest, – Klubová miestnosť, 30 miest, – Služobné ubytovanie, 8 miest, – Kryté oddychové miesto s kapacitou 20 miest, – Detské ihrisko, – Sedací bazén

Facebook