Pamätihodnosti Pútnického centra Jánosa Esterházyho

Pamätný park Karpatská kotlina – Park Pamięci Basenu Karpackiego

Realizovateľom malého arboréta je Károly Frigyes, riaditeľ Cvičnej Základnej školy a Gymnázia z mesta Szombathely. Pôvodné stromy historického Maďarska (každú jednu historickú župu symbolizuje jeden strom) darovala spoločnosť Prenor Horticultural and Park Construction...

Múzeum Jánosa Esterházyho – Muzeum Jánosa Esterházyego

Interiér múzea vytvorili učitelia Frigyes Károly, Ferenc Kukoris a Zsolt Kocsis z Cvičnej Základnej školy a Gymnázia Jánosa Bolyaiho Univerzity Loránda Eötvösa - ELTE (partnerská škola SSŠP v Dolných Obdokovciach). Po spracovaní potrebných dokumentov boli múzejné...

Facebook