Mírov

Symbolický hrob

Praha

Cintorín v Motole

Nyíregyháza

Dali to postaviť 19.mája 2012 miestne organizácie Spoločnosti Trianon a Združenia Rákóczi v meste Nyíregyháza. Tvorcom reliéfu je sochár Géza Balogh.

Lakitelek – vo dvore Népfőiskola

Odhalené v roku 2009, dielo sochárky Györgyi Lantos

Tatabánya

Dielo sochára László Péterfy, odhalené 5. októbra 2008.

Újpest

Esterházyho park, pamätná tabuľa odhalená v roku 2011.

Budapest – záhrada Gesztenyés kert

Socha Jánosa Esterházyho bola odhalená vďaka spolupráce maďarskej vlády a Združenia za sochu Jánosa Esterházyho 15. mája 2013, čiže v deň výročia jeho vystúpenia v slovenskom parlamente proti zákonu o deportácii Židov 15. mája 1942. Autorom sochy je hornozemský sochár János Nagy.

Budapest – ulica Szép č.3.

Dielo sochárov Sándora Hovrátha a Jánosa Nagya. Sochu dali postaviť Združenie Rákóczi, Pamätný výbor Jánosa Esterházyho a samospráva V. obvodu v roku 1992.

Senec

Pamätná tabuľa, ktorá od roku 1994 čaká na svoje umiestnenie a odhalenie.

Martovce

Busta je dielom Tibora Szilágyiho, ktorá bola odhalená 15. septembra 2017. Je darom Maďarského parlamentu pre Akadémiu Esterházy.

Veľké Ludince

Drevený náhrobný stĺp s nápisom Esterházy János, Mírov 1957, Emlékezünk (Spomíname). Vyrezal Vince Buják, Rytier Maďarskej Kultúry za rok 2008. Odhalený 28. mája 2008.

Alsóbodok

2017. szeptember 16-a, a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelése és Esterházy újratemetése

Veľké Zálužie

Mramorovú tabuľu odhalili 13. marca 2012 v miestnom rímskokatolíckom kostole. Dalo ju zhotoviť hornozemské Občianske združenie Jánosa Esterházyho a Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Bratislave.

Dunajská Streda

Reliéf s obrazom Jánosa Esterházyho bol odhalený 6. októbra 2011 a zhotovený na iniciatívu Občianskeho združenia Pázmaneum a Združenia Esterházy János. Tvorcom reliéfu je György Lipcsey, laureát štátnej ceny „Munkácsy Mihály-díj“.

Pohranice

Pamätná tabuľa odhalená 19. marca 2017

Veľký Meder

Odhalenie pamätnej tabule 21. októbra 2017 vo Farskom kostole sv. Mikuláša. Zhotovená na iniciatívu Základnej organizácie CSEMADOK vo Veľkom Mederi.

Kolárovo

Autorom dreveného náhrobného stĺpu je sedmohradský učiteľ Dénes Kelemen. Odhalený bol 2. mája 2008 v záhrade Cirkevnej spojenej školy Panny Márie. Pamätné miesto bolo vytvorené na iniciatívu Csabu Pásztora, ktorý bol predsedom Združenia mnohodetných rodín-MÁNCSE.

Odhalenie dreveného kríža vedľa náhrobného stĺpu sa uskutočnilo 14. októbra 2011. Postavenie kríža iniciovalo Kresťanské maďarské združenie, ako odpoveď na prejav prezidenta Ivana Gašparoviča, v ktorom Jánosa Esterházyho označil za vyznávača fašizmu a Hitlera.

Tešedíkovo

Odhalenie súsošia sa uskutočnilo 6. septembra 2014 na iniciatívu Združenia mnohodetných rodín-MÁNCSE. Autorom bol rezbár Róbert Schmidt zo Svodína.

Bratislava

Pamätná tabuľa bola odhalená 10. februára 2017. Tabuľa s menami významných hornozemských Maďarov odvlečených do gulagov je umiestnená v sídle CSEMADOK v Bratislave

Šamorín

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule sa udialo v rámci veľkolepej slávnosti, ktorú usporiadalo naše občianske združenie 25. júna 2014. Bolo to výročie jeho prvého parlamentného vystúpenia po voľbách v roku 1935.

Dvory nad Žitavou

Drevený náhrobný stĺp v parku vedľa rímskokatolíckeho kostola. Odhalený v roku 2011.

Komárno

Autorom pamätníka je akademický sochár János Nagy, iniciátorom bolo Občianske združenie za lepšie Komárno. Pamätník bol odhalený 17. novembra 2011 na fasáde kaviarne na Palatínovej ulici.
Bronzová socha Jánosa Esterházyho, ktorej autorom je Frigyes Janzer. Odhalená bola 16. decembra 2011 na Nádvorí Európy, pričom je umiestnená na vysokom stĺpe – je tu viacero stĺpov s historickými osobnosťami.

Nové Zámky

Dielo akademického sochára Tibora Szilágyiho z Nových Zámkov odhalili 25. novembra 2016. Pamätná tabuľa je umiestnená na fasáde Hotela Stardust. Pamätník spolu iniciovali Občianske združenie Nobilitas Carpathiae a Združenie Jánosa Esterházyho.

Šahy

Drevená pamätná tabuľa odhalená 13. novembra 2009 vo dvore Komunitného domu Lajosa Pongrácza.

Búč

Prvú sochu Jánosa Esterházyho na Slovensku odhalili 2. mája 2005. Jej autorom je sochár Péter Gáspár.

Levice

Pamätná tabuľa, ktorej autorom je akademický sochár Péter Szathmáry, bola odhalená vďaka miestnym maďarským organizáciám 4. júna 2014 v Gymnáziu Pétera Czeglédiho RKC s VJM.

Kalonda

Esterházyho pamätník sa nachádza vo dvore Palóckeho múzea a Komunitného domu v Kalonde. Pamätník zobrazuje väznicu, v okne ktorej sa objaví silueta tváre Esterházyho. Portrét gravíroval Gergely Papp. Odhalený bol 13. apríla 2013.

Vinica

Busta od akademického sochára Szilvesztera Oláha bola vďaka samospráve obce a Občianskeho združenia Pro Villa Nek odhalená 11. októbra 2009.

Veľká Čalomija

Bronzový reliéf je dielom Szilvesztera Oláha, odhalený bol 10. novembra 2012. Vznikol na iniciatívu CSEMADOK a miestnej samosprávy. Je umiestnený pred kostolom.

Krásnohorská Dlhá Lúka

Socha bola odhalená 19. augusta 2017 v záhrade kostola v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Autormi pamätníka sú rezbár István Ulman a hutnícky inžinier Ottó László.

Lučenec

Drevenú sochu, ktorej autorom je akademický sochár Orník Strecko zo Slovinska, odhalili v  Maďarskom kultúrnom centre v Lučenci 21. októbra 2011.

Rimavská Sobota

Pamätník bol odhalený 4. februára 2017 a umiestnený na budove 4. skautského zboru „Hatvani István”. Dielo dalo vyhotoviť Zväz skautov maďarskej národnosti pri príležitosti 60. výročia úmrtia Jánosa Esterházyho.

Košice

Busta bola odhalená 14. marca 2011 pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia vo dvore paláca Csáky –Dessewffy, ktorý je majetkom košickej rodiny Majorovcov. Autorom busty je akademická sochárka Györgyi Lantos. Iniciátormi postavenia busty sú Košický občiansky klub a rodina Majorovcov z Košíc.

Kráľovský Chlmec

Sochár István Szabó ml. je autorom busty, ktorú odhalil Spolok Lorántffy Zsuzsanna pre rozvoj Medzibodrožia 12. decembra 2007 na jednej z najfrekventovanejších lokalít v meste. V roku sa zmenil vlastník nehnuteľnosti. Znovuodhalenie sochy sa uskutočnilo 23. novembra 2016 vo dvore Domu Maďarskej Komunity Medzibodrožia. 

Facebook