Akiket nem lehetett megtörni – Az új zugligeti szobrok üzenete

Négy jelentős személyiség szobrát avatták fel a héten a XII. kerületi Zugligetben, a Szent Család parkban. Mind a négyen sziklaszilárdan kitartottak hitük és meggyőződésük mellett. Életük, példamutatásuk, áldozatuk arra figyelmeztet, hogy erkölcsi kötelességünk kiállni az értékeinkért – hangzott el az új zugligeti szobrok avatásán.
Márton Áron római katolikus püspök, Boldog Jerzy Popiełuszko római katolikus pap, a lengyel ellenzék közismert alakja, Boldog Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök, valamint Esterházy János politikus, a szlovák parlament magyar képviselője kapott szobrot szakrális környezetben, a zugligeti templommal szemközti Szent Család parkban – olvasható a hegyvidek.hu honlapon.
https://pestbuda.hu/cikk/20230610_akiket_nem_lehetett_megtorni_az_uj_zugligeti_szobrok_uzenete

Mírov

Szimbolikus sír

Prága

Motol-i temető

Nyíregyháza

2012. május 19-én állíttatták a Trianon társaság és a Rákóczi szövetség nyíregyházi városi szervezetei. A dombormű alkotója Balogh Géza szobrászművész.

Lakitelek – Népfőiskola udvarán

2009-ben felavatva, Lantos Györgyi szobrászművész alkotása.

Tatabánya

2008. október 5-én felavatva, Péterfy László szobrászművész alkotása.

Újpest

Esterházy park, emléktábla felavatva 2011-ben.

Budapest – Gesztenyés kert

A Gesztenyés kertben a magyar kormány és az Esterházy János-szoborért Egyesület összefogásának köszönhetően 2013. május 15-én, az 1942. május 15-én a zsidók deportálására vonatkozó törvény visszautasító szlovák parlamenti beszédének évfordulóján avatták fel gróf Esterházy János szobrát, amit Nagy János felvidéki szobrászművész készített.

Budapest – Szép utca 3.

Horváth Sándor és Nagy János szobrászok alkotása. Állíttatta a Rákóczi Szövetség, az Esterházy János emlékbizottság és az V. ker. önkormányzata 1992-ben.

Szenc

Emléktábla ami 1994-től vár a kihelyezésre – felavatásra.

Martos

Mellszobor, Szilágyi Tibor alkotása.  2017. szeptember 15-én felavatva. Magyar Országgyűlés adománya az Esterházy akadémiának.

Nagyölved

Kopjafa, Eszterházy János, Mírov 1957, Emlékeünk – felirattal. Faragta Tardoskeddi Buják Vince Magyar Kultúra Lovagja 2008. május 28-án.

Alsóbodok

2017. szeptember 16-a, a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelése és Esterházy újratemetése

Nyitraújlak

2012. március 13-án avattak márvány emléktáblát a helyi katolikus templomban, amelyet a felvidéki Esterházy János Polgári Társulás és a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetsége állított fel.

Dunaszerdahely

Az Esterházy képét ábrázoló dombormű a Pázmáneum Polgári Társulás és az Esterházy János Társulás kezdeményezésére 2011. október 6-án volt leleplezve. A dombormű Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.

Pográny

2017. március 19-én lett felszentelve.

Nagymegyer

Emléktábla avatása 2017. október 21-én a Szent Miklós RK plébania templomban. Kezdeményező a Csemadok nagymegyeri alapszervezete.

Gúta

Kopjafa, Kelemen Dénes erdélyi tanár alkotása, 2008. május 2-án a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium kertjében került leleplezésre. Az emlékhely létrehozásának kezdeményezője pedig Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke volt,.

Fakereszt avatása 2011. október 14-én a kopjafa mellett. A kereszt felállítását a Keresztény Magyar Szövetség (KMSZ) kezdeményezte, válaszul Ivan Gašparovič köztársasági elnök azon nyilatkozatára, amelyben Hitler és a fasizmus hívének nevezte Esterházy Jánost.

Pered

A Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (MÁNCSE) kezdeményezésére 2014. szeptember 6-án volt a szoboregyüttes leleplezése. Alkotója Smidt Róbert szőgyéni fafaragó.

Pozsony

2017. február 10. – emléktábla a gulágra hurcolt felvidéki magyarság vezetőinek névsorával, a Csemadok pozsonyi székházában.

Somorja

Az emléktábla ünnepélyes felavatására 2014. június 25-én került sor, az 1935-ös választások utáni első parlamenti beszédének évfordulóján, nagyszabású ünnepség keretében, Polgári Társulásunk szervezésében.

Udvard

Emlékkopjafa a katolikus templom melletti parkban – felavatva 2011-ben.

Komárom

Az emlékmű, Nagy János szobrászművész alkotása Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás kezdeményezésére 2011. november 17-én került felavatásra a Nádor utcában egy kávézó épülete falán.
Esterházy egész alakú bronzszobra, Janzer Frigyes szobrász alkotása (2011. december 16.) került felavatásra az Európa udvarban egy magas oszlopon – több oszlop van történelmi hírességekkel….

Érsekújvár

2016. november 25-én leplezték le Szilágyi Tibor érsekújvári szobrászművész alkotását. Az emléktábla a Stardust szálloda falán van elhelyezve. Az emlékművet a Nobilitas Carpathiae civil szervezet és az Esterházy János Társulás közösen állíttatta.

Ipolyság

2009. november 13-án fa emléktábla avatás a Pongrácz Magyar Közösségi Ház udvarán.

Búcs

Az emlékművet, Esterházy első szlovákiai szobrát, Gáspár Péter szobrász alkotását 2005. május 29-én avatták fel.

Léva

Az emléktábla, Szathmáry Péter szobrászművész alkotása a Czeglédi Péter Református Gimnáziumban volt felavatva 2014. június 4-én a helyi magyar szervezetek jóvoltából.

Kalonda

A Kalondai Palóc Múzeum és Közösségi Ház udvarán van a kalondaiak által készített Esterházy emlékmű, amely egy börtönt ábrázol, amelynek ablakában Esterházy arcának sziluettje tűnik fel. Az arcképet Papp Gergely készítette, gravírozással. Az emlékművet 2013. április 13-án avatták fel.

Ipolynyék

A mellszobor, Oláh Szilveszter szobrászművész alkotása 2009. október 11-én került felavatásra a község önkormányzatának és a Pro Villa Nek Polgári Társulásnak köszönhetően

Nagycsalomja

2012. november 10-én avatták fel Oláh Szilveszter bronz reliefét. Az emlékmű a Csemadok és az önkormányzat kezdeményezésére készült és a templom előtt került elhelyezésre.

Várhosszúrét

A szobrot 2017. augusztus 19-én avatták fel a várhosszúréti templomkertben. Az emlékműv Ulman István fafaragó és Ing. László Ottó vasműves alkotása.

Losonc

A faszoborot a szlovéniai Orník Strecko szobrászművész alkotását 2011. október 21-én adták át a losonci Magyar Kulturális Központban.

Rimaszombat

Az emlékművet 2017. február 4-én avatták fel. Elhelyezése a 4. Sz. Hatvani István Cserkészcsapat cserkészotthonának épületén helyezték el. Az emlékművet Esterházy halálának 60. Évfordulója alkalmából a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség állíttatta.

Kassa

A mellszobrot születésének 110. évfordulóján 2011. március 14-én avatták fel a Csáky –Dessewffy palota udvarán, amely a kassai Major család tulajdonában van. A szobor Lantos Györgyi szobrászművész alkotása. A szobor felállításának kezdeményezője a Kassai Polgári Klub a a helyi Major család.

Királyhelmec

A mellszobor, ifj. Szabó István szobrász alkotása, 2007. december 12-én avatták fel a Lórántffy Zsuzsanna a Bodrogköz fejlesztéséért Polgári Társulás avatta fel a város egyik legforgalmasabb pontján. 2011-ben az ingatlan gazdát cserélt. A szobor újraavatása 2016. november 23-án a volt a Bodrogközi Magyar Közösség Házának udvarán.

Budapesten is számos emlék kötődik a 120 éve született Esterházy János nevéhez

        https://pestbuda.hu/cikk/20210314_budapesten_is_szamos_emlek_kotodik_a_120_eve_szuletett_esterhazy_janos_nevehez

Facebook