Az Esterházy János Zarándokközpont hírlevele

Nagyböjti hírlevél

 

„A MI JELÜNK A KERESZT!”

Az Isten Szolgája Esterházy Jánosról elnevezett Zarándokközpont hírlevele

Ezt az e-mail hírlevelet azért kapta, mert kapcsolatba került az Esterházy János boldoggá avatásának támogatására létrehozott Imaszövetséggel, illetve az Alsóbodokon működő Zarándokközponttal.

 

„Nagyböjtben járunk, magábaszállásra int a böjti időszak. Mennyi bölcsesség rejlik ebben a nagyböjti magábaszállásban! A természet is ilyenkor újhodik meg. Leveti régi, elnyűtt ruháját, hogy friss erőre tegyen szert és nekiinduljon a tavasznak. Mi is belefáradtunk már ilyenkor a földi létnek hosszú hónapok folyamán torlódó, csalódást, bánatot osztó napi eseményeibe, és meg akarunk szabadulni a földi hiúságok, előítéletek nyomasztó terhétől. Jobban, mint máskor, érzi lelkünk, hogy igazi gyökere túl a földön kell legyen, és áhítozza e földöntúli kérdésekkel való foglalkozást, hogy lelkiekben felvértezve, tavaszi lendülettel vállalhassuk ismét az élet küzdelmét.”

/Esterházy János, Prágai Magyar Hírlap, 1934. március 17./

 

Adventi hírlevelünk után, 2024 nagyböjtjén szeretnénk közösen hálát adva az elmúlt időszakért, Isten szolgája Esterházy János példáját követve lélekben elindulni a szent három nap misztériuma, a Megváltó Isten felé. 

 

 

 

 

 

 

A boldoggá avatási folyamatról

Kedves Barátaink, Testvéreink! Idén március 25-én lesz az ötödik évfordulója annak, hogy Marek Jędraszewski püspök atya lelki indíttatásából 2019. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a krakkói egyházmegyében elindult Esterházy János gróf boldoggá avatási pere, akit ma már Isten szolgájaként tisztelhetünk és kérhetjük égi közbenjárását. Bizakodva várjuk, hogy … Bővebben…

Ajánlott link: https://felvidek.ma/2024/02/lelki-talalkozok-esterhazy-janos-boldogga-avatasaert/

 

 

 

 

 

 

A Zarándokközpontról

Esterházy János nevét, emlékezetét, mint tudjuk ki akarták törölni a történelemből és az emberi szívekből. Még a kegyeletadást, hamvainak örök nyugalomra helyezését is megtagadták családjától és szeretteitől. Ma már tudjuk, hogy ez az alantas szándék kudarcot vallott. Bővebben…

 

Egy házaspár bejegyzése a zarándokközpont Krónikájából:

„Nejemmel dr. Hajós Eszterrel együtt átestünk a Covid fertőzésen. Sok-sok ima segített bennünket életben maradni – Esterházy Jánost kértem, hogy segítsen meg bennünket a bizony reménytelen helyzetben! Azóta sok egészségi problémán mentünk át – mindig Őhozzá imádkoztam! Most kerültünk olyan állapotba, hogy az erre a zarándokútra tett fogadalmamat teljesíteni tudtuk! Deo Gratias!

Takács Gábor, Hajós Eszter (Budapest, Dömsöd) 2023.11.16.”

 

 

 

 

 

 

Imaszövetségünk

2022-ben alapított Esterházy János Imaszövetségünk -Istennek hála- egyre inkább gyarapszik. Hálát adunk minden testvérünkért, aki vállalja, hogy napi fohásszal lelki közösségben támogatja János testvérünk boldoggá avatását és reánk hagyott lelki örökségének kibontakozását. Külön köszönjük, hogy vannak testvéreink, akik segítik az Imaszövetséghez való csatlakozást közösségileg megszervezve a jelentkezéshez szükséges adatok megküldését az esterhazyima@gmail.com email címre. Imaszövetség felhívása

 

 

 

 

 

Partnerségben a felvidéki Via Mariae Polgári Társulással és a magyarországi Mária Úttal

„Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül.” (Zsolt 84,6)

Egyre szorosabb együttműködésünk a felvidéki és az anyaországi zarándokközösségekkel. Beszámoló és programajánló Bővebben a zarándoklatokról…

Ajánlott link: https://mariaut.sk/esemenyek/nagybojti-gyalogos-tura-zarandoklat-isten-szolgaja-esterhazy-janos-boldogga-avatasaert

 

 

Mentés a Fotókba

 

Új utakon a Lélek indítása által

Úgy érezzük az elmúlt hat év bebizonyította az Esterházy János Zarándokközpont (EJZ) fennállásának és működésének létjogosultságát. Ezért is határoztuk el, hogy ettől az évtől kezdve fokozottabb figyelmet fordítunk az EJZ lelkigyakorlatos központként való működtetésére. Új utakon bővebben…

___________________________________________

Figyelmükbe ajánljuk most elindult Youtube csatornánkat:

Bár még a kezdetén járunk videó archívumunk közkinccsé tételének, szeretettel ajánljuk figyelmetekbe Youtube csatornánkat, melyen már számos felvétel megtekinthető.

http://www.youtube.com/@EsterhazyJanosZarandokkozpont

 

 

 

Könyvajánló – Új kiadványok: 

– Megjelent az Isten szolgája Esterházy János Emlékkönyv IV. kötete Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért címmel. A Várszegi Asztrik főapát ajánlásával megjelenő, számos jeles személyiség gondolatait tartalmazó kötetet Udvarhelyi Olivér szerkesztésében a Mária Rádió Közhasznú Egyesület adta ki.

– Duray Miklós: Esterházy János mindannyiunk mártírja címmel, a szegedi METEM Kiadó Duray Miklós Esterházy Jánosról megfogalmazott írásait adja közre Molnár Imre szerkesztésében. A kötet előszavát Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke írta.

– ifj. Csámpai Ottó: A Zobor-hegyi ezredéves emlékmű

A könyvek az alsóbodoki EJZ-ban megvásárolhatók.

_________________________________________

További aktuális információk, imádságok, filmek elérhetők weboldalainkon:

 

Facebook oldalunk:

__________________

Megköszönve az elmúlt időszak kegyelmeit kívánunk áldott nagyböjti időt, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket, a feltámadás örömét!

__________________________________________________________

Ha a továbbiakban nem szeretne hírt kapni az Imaszövetség és a Zarándokközpont fontosabb programjairól, terveiről, életéről, hírlevelünkről a levél alján megadott módon leiratkozhat és e-mail címét töröljük. Amennyiben tudomására kerül, hogy ismerősei közül más is szívesen fogadná az Imaszövetség és a Zarándokközpont híreit, és még nincs feliratkozva, kérjük, hogy az esterhazyima@gmail.com  vagy az info@esterhazyjanos.eu e-mail címen jelentkezve küldje el az illető nevét és címét, hogy hírlevelünket neki is megküldhessük.

 

 

„A MI JELÜNK A KERESZT!”

Az Isten Szolgája Esterházy Jánosról elnevezett Zarándokközpont hírlevele

Ezt az e-mail hírlevelet azért kapta, mert kapcsolatba került az Esterházy János boldoggá avatásának támogatására létrehozott Imaszövetséggel, illetve az Alsóbodokon működő Zarándokközponttal

 

2023 adventjében kiadott első hírlevelünk egyben egy kísérlet arra is, hogy Esterházy János tisztelőinek egyre nagyobb családjának tagjait összekössük egymással. Ez által is erősítve összetartozásunkat és legfőbb imaszándékunkat Esterházy János boldoggá avatása lelki folyamatának szolgálatát. Örömmel vesszük, minden testvérünk javaslatát és észrevételét azzal kapcsolatban, hogy a jövőben hogyan lehetne tartalmasabbá tenni ezt a hírlevelet, melyet negyed évenként szeretnénk eljuttatni Esterházy János nagy családjának tagjai számára. Az észrevételek mellett várjuk írásaitokat, beszámolóitokat azokról a kegyelmekről is melyeket Esterházy János boldoggá avatásának szolgálata közben megtapasztaltatok és szívesen megosztanátok mások épülésére is.

 

Az alábbi linken található ADVENTI KALENDÁRIUM ESTERHÁZY JÁNOSSAL

Szeretettel hívunk mindenkit, hogy a napi idézetekkel, elmélkedéssel, imával és zenével induljunk együtt a betlehetmi jászolhoz:

 

______________________________________

Dr. Bábel Balázs érsek úr védnökségével

 Az Isten szolgája Esterházy János Imaszövetség küldetése és szándékai

 

2022. október 15-én, Bacsfán, a Szentantali Könnyező Szűzanya Kegyhelyén megtartott Isten szolgája Esterházy Jánosnak szentelt emléknap fontos eseményeként Schranko László plébános atya imaszövetség létrejöttét hirdette meg. A megalakult lelki közösség Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek védnöksége alatt fő feladatának tekinti, hogy tagjai naponként imádkozzanak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért. Az imaszövetség tagjai egyúttal ígéretet tesznek arra is, hogy követve Esterházy János, Istenre való ráhagyatkozásának példáját, elősegítik lelki örökségének kibontakoztatását többek között azáltal, hogy:

1. hűségesek maradnak Krisztus Urunkba vetett hitükhöz és szülőföldjükhöz,

2. imádkoznak nemzetükért és a népek közti kiengesztelődésért,

3. a testvéri egységet erősítve imádkoznak szeretteikért, jótevőikért, valamint Egyházunk, civilizációnk s nemzeteink ellenségeiért.

Az imaszövetség védnökségét vállaló Bábel Balázs kalocsai érsek atya útra indító gondolata: „A szentek visszatérnek, mert üzenetet hoznak számunkra. Ilyen aktuális mondanivalója van számunkra Isten szolgája Esterházy János életszentségének is. Az ő egész élete egy tanúságtétel. Mert a szentek, a történelemben velünk élő Isten gondviselő szeretetének tanúi. Ezt a hozzánk lehajló gondviselő Istent ismerhetjük fel a vértanú Esterházy János életében is, és ennek felismerését még jobban elősegítené az ő boldoggá avatása is. Ezért, Esterházy János lelki családjaként összefogással kell imádkoznunk erre a szándékra.”

 A Bacsfa-Szentantal Mária-kegyhelyen meghirdetett Isten szolgája Esterházy János Imaszövetséghez az esterhazyima@gmail.com címen lehet csatlakozni a pontos név és e-mail- vagy postai elérhetőség megadásával. A szervezők a csatlakozók részére megküldik a boldoggá avatási imát is tartalmazó tagság-igazoló lapot és a továbbiakban erre a címre továbbítják az Isten szolgája Esterházy Jánossal kapcsolatos tájékoztató anyagokat, értesítőket. 

Az Isten szolgája Esterházy János Imaszövetséget, illetve a boldoggá avatási folyamatot a Reconciliatio Esterházy János Egyesület alábbi számlaszámán lehet támogatni:

 Bankszámla adatok Forint befizetésre:                        Deviza Bankszámla adatok EURO befizetésre:

Számla szám: 12100011-10657830                             IBAN: HU26121000111065784700000000

Iban: HU54121000111065783000000000                   SWIFT KOD: GNBAHUHB

 

Szeretettel várjuk a boldoggá avatási folyamatot imáikkal segíteni kívánó testvérek csatlakozását. Nagylelkű felajánlásaikért a Jó Isten áldását és Isten szolgája Esterházy János égi közbenjárását kérjük minden lelki és anyagi támogatónk számára.

_____________________________________

 

VERS

LŐRINCZ  SAROLTA  ARANKA:BÚZAMAG

(részlet)

(Gróf Esterházy János emlékére)

 

Csillagként ragyog

a lelked, Esterházy János,

szenvedés izzította

oly korban,

melyben farkasként üvöltött a gaz,

és megmarta, ki maradt igaz.

Te ember voltál a farkasok között,

míg el nem haltál, mint a búzamag,

hogy termést hozzál,

százszorosat.

 

Jelünk a kereszt,

s nem a horogkereszt, – mondtad,

egyedül kiáltva

a világ négy tája felé.

Keresztények vagyunk, s magyarok,

nincs alku, hitünk nem adjuk semmiért.

Te ember voltál a farkasok között,

míg el nem haltál, mint a búzamag,

hogy termést hozzál,

százszorosat.

________________________

 

Beszámoló a 2023-as év eseményiből

 

A 2023-as év az Esterházy János Zarándokközpont számára kegyelmekben bővelkedő időszak volt, amiért nagyon hálásak vagyunk. Rendszeresen megtartottuk a havi szerdai szentmiséket. Körünkben üdvözölhettük a szerdai szentmiséken: Nagy Gábor Emmanuel atyát, Ďurčo Zoltán helynök urat, Kürtösi Krisztán paksi plébánost, Nagy Péter Jánost Gútáról, Bošňák András atyát, Marián Kuffa atyát Žákovcerol, Somorjai Ádám bencés szerzetest Pannonhalmáról, Galgóczy Rudolf atyát, légi plébánost, Hlédik László ipolysági plébánost, Pápay György Pál címzetes apátot, Andruskó Gyula nagycétényi plébánost, Marti József bujáki esperes, plébánost és Amrogio Maria Canavesi csicsói plébánost szerzetestársaival.

Számos rendezvényt szerveztünk, a március 15-i megemlékezésen, szeretettel fogadtuk Balogh Csaba nagykövet urat. A zarándokközpontban megszerveztük az Összetartozás táncát a helyi kisiskolás gyerekekkel. Júniusban lengyel barátaink egy Jerzy Popiełuszko emlékkeresztet adományoztak nekünk, amelyet ünnepélyes szentmise után a zarándokközpont emlékparkjában helyeztünk el. Üdvözölhettük körünkben szlovák barátainkat is, nagy megtiszteltetés volt, hogy meglátogatott Ján Čarnogurký, Szlovákia volt kormányfője,  Ján Figeľ volt Eu biztos, Vladimir Palko volt belügyminiszter és a már említett Marián Kuffa atya. Decemberi első szerdai szentmisénk szlovák nyelvű lesz, melyet Ft. Vladimír Pauliny nyitraújlaki plébános celebrál december 6-án.

2023-ben, több száz diák, és közel 100 zarándokcsoportot fogattunk anyaországból, Felvidékről, Lengyelországból és Csehországból. A zarándokközpont számos rendezvényen vett részt, konferencián és könyvbemutatón. A Pannonia egyesülettel megszerveztünk három előadást, Ipolyságon, Léván és Párkányban, részt vettünk a Mírovi megemlékezésen, és az Esterházy János emlékérem átadásán az Országházban, Budapesten. Október 21-én Bacsfa-Szentantalon immár hagyományosan imanapon gyűltünk össze Isten szolgája boldoggá avatásáért. Szeptemberben és novemberben fogadtuk a Via Mariae Polgári Társulás által szervezett Gyalogos Zarándoklatot és a Zoboraljai Zarándoklatot.

Szeretném köszönetet mondani mindenkinek, aki segíti a zarándokközpont működését. az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület minden tagjának, hogy a munkájukkal idén is támogattak bennünket. Hálás vagyok minden zarándoknak aki ellátogat hozzánk, köszönet minden imáért.

______________________________________________________

Adorján Anna tanúságtétele (részlet):

„Ki vagy Te János, hogy így rá tudtad bízni magad az Úr Jézusra és milyen mély kapcsolat fűz Téged az Úrhoz, ha ezt az életet el tudtad fogadni a maga keresztjével??? Éjjel-nappal Nálad időztem és gyakran könnyeztem, hiszen általad ismét megtértem a Teremtőnkhöz. Mikor már kellőképpen közel éreztem magamat Hozzád és élettörténetedet részletesebben is megismertem, nekifogtam az egy hetes portrérajzolásnak. Ahogyan bújt elő az őszinte, tiszta szívű tekinteted a papírlapból,  úgy szaporodtak a könnyeim. Egyszerre voltam Veled,  János és Jézussal. Életem keresztjének minden fájdalma értelmet nyert. Egy hetet töltöttünk együtt és mindkettőnk szenvedése Krisztusban találkozott. Eggyé váltunk Krisztusban. Dicsértél, bíztattál, vigasztaltál és reményteljes perceket nyújtottál nekem. Megmutattad, hogy a számos agykoponya műtétem során hol volt az én Jézusom és miként cselekedett bennem, általam és szeretteim által. De mindez a Te mennyei szereteted gyümölcse volt, én senki és semmi voltam ebben a történetben, Te és az Úr voltatok a főszereplők.

Nagyon intenzív volt ez az egy hét amíg rajzoltalak. „Beszélgettünk” az ellenségszeretetről, a testi fájdalomról, a magányról és az elhagyatottságról, a hűségről, a türelemről , összegezve így mondhatom, az erényekről ès az igazságról és mindezt Krisztusban éltük át.Választ kaptam a nagy kérdésre : miként, hogyan  bíztad rá magad az Úrra? –  és a válasz – csak úgy mint az én életem kérdéseire is a válasz -egy személy: Jézus Krisztus. 

Nem tudok erről a belső barátságról bővebben vagy mélyebben írni, hiszen olyan titokzatos helyen és dimenzióban történik a lélek legmélyén, hogy az szinte szavakkal leírhatatlan, csakúgy, mint az együttlét Jézussal az Oltáriszentség magunkhoz vétele során. Úgy gondolom, hogy Rólad nem lehet hallgatni, Rólad mindenkinek tudnia kell, csak úgy mint Krisztusról. Ehhez a küldetésemhez tartom magam a mai napig, nem történhet másképp, mindenkinek mesélek Rólad, amikor csak tehetem. …

A szeptemberi zarándoklat előtti napon nagyon rosszul voltam. Úgy tűnt tudod, hogy nem sikerül elutaznunk Hozzád, de teljes szívemből vágytam oda és kértelek Téged, jàrj közben Értünk az Úrnál, hadd mehessünk el Alsóbodokra. Másnapra jól lettem és elindultunk az én drága férjemmel. Óh mennyi ajándékot kaptunk tőled Atyám, János által,  azóta sem győzöm megköszönni. Jézus jelenléte szinte tapintható volt az emberi találkozásokban ott Alsóbodokon. Olyan türelmetlenül vártam, hogy eljuthassunk végre a sírodhoz drága János.

Amikor megérkeztünk Alsóboldokra, én már egyenesen odamentem volna, de még le kellett pihennem. Azután  a szentmise végén a kápolnából rögvest Hozzád siettem volna, de még akkor sem mehettem …következett az esti fáklyás keresztút, melyet a Te krisztusi szenvedésed átélésével imádkoztunk végig …csak a Keresztút végén érhettem fel Hozzád …a sírodhoz…ez így volt a legtökéletesebb, ahogyan történt. Aznap éjjel, az ágyamban virrasztva döbbentem rá, hogy mi az üzeneted számomra János, Jézus Krisztus lelke által. Az, hogy a feltámadásod fényében szemléljem az életedet,  szenvedésedet , csakúgy, mint Krisztus szenvedését is és a sajátomat is.

Én gyakran leragadok a szenvedésnél… ott maradok, mint az emmauszi tanítványok…Viszont a feltámadás fényében kell  ránéznem minden földi dologra.. és ez volt a személyes üzeneted számomra János. Egy kivételes ajándék volt ez Tőled. Tudtam  én erről az igazságról, de valahogyan nem vált számomra ez idáig tapasztalattá, valósággá,  pedig a húsvét misztériumában ezt évről évre átéljük.  Ettől fogva már a feltámadt Krisztus és a feltámadt János élt velem és bennem és ezután a saját feltámadásom reményének fényében igyekszem ránézni mindenre. Az alsóboldoki történetünk körbeért, teljessé vált, legalábbis én így gondoltam, így hittem, de Te János még ajándékokat tartogattál számunkra. 

Másnap megkért Molnár Imre, hogy meséljek Rólad, János, és a mi barátságunkról, egy tanulságtételben. Nagyon bátortalanul mondtam igent… Amikor felértem a pódiumra és visszanéztem a férjemre, az operáló orvosomra, a zarándokokra, akik mindannyian Jánosért és Krisztusért vannak ott velem együtt … végtelen öröm járt át. Majd a tekintetem tovább siklott és a kàpolna tűnt fel a távolban és János sírja. Nem tudom szavakba önteni ezt a boldogságot. A Szentlélek szelíden vezetett, amíg beszéltem és még egy személyes üzenetet is elmondhattam nyilvánosan a főorvos úrnak. Nem könnyű ezt átadnom, mit éltünk át, hiszen csak mi ketten a férjemmel, illetve a Mennyei Atya tudjuk, mi történt akkor éppen. 

Én hosszú évek alatt elvesztettem a méltóságomat. Mentőtisztként én gyógyítottam az Úr által, de betegként elveszett az emberi tartásom. Összetörtem és megváltoztam. Aki beteg, az tudja miről beszélek, elvész az egészséges magabiztossága a személynek és olyannyira bátortalannál válik, hogy fél emberek közé menni, vagy ott megszólalni.

Ez a sérülés gyógyult meg bennem ezekben a percekben, amikor ott álltam a mikrofonnál és mosolyogva tanúságot tettem. Jézus –  János által – visszaadta az emberi méltóságomat, de nem úgy, ahogyan a világ adja, hanem úgy, ahogyan csak Ő adhatja azt vissza.  Ha szabad így fogalmaznom, újjáteremtett és mindez ajándék Jánostól Krisztus által. Hálám örökké tart az Úrban és a férjem öröme egy  az enyémmel. Azt hiszem, minden azzal kezdődött, hogy megengedtem az Úrnak, hogy Ő cselekedjen az életemben.”

(Anna az által készített Esterházy János portrét idén a Prágai Magyar Katolikus Plébániának ajándékozta.)

__________________________

2024-es Esterházy János falinaptár Dávid Zsuzsanna alkotásaival és  Isten szolgájától származó idézetekkel Laczkó Gábor grafikusnál rendelhető az alábbi email címen: lg@craniumprint.sk  

(1 db rendelése esetén ára 8 Euro, Szlovákia területén utánvétes postai küldeményként rendelhető. Több példány rendelése esetén kedvezményes áron, illetve anyaországból rendelve további információért írjon a megadott email címre.)

________________________________________

További aktuális információk, imádságok, filmek elérhetők weboldalainkon:

 

Facebook oldalunk:

________________________________________

 

Megköszönve az idei év kegyelmeit kívánunk áldott adventi készületet, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog, békés új esztendőt!

 

_________________________________________________________

Ha a továbbiakban nem szeretne hírt kapni az Imaszövetség és a Zarándokközpont fontosabb programjairól, terveiről, életéről, hírlevelünkről a levél alján megadott módon leiratkozhat és e-mail címét töröljük. Amennyiben tudomására kerül, hogy ismerősei közül más is szívesen fogadná az Imaszövetség és a Zarándokközpont híreit, és még nincs feliratkozva, kérjük, hogy az esterhazyima@gmail.com  vagy az info@esterhazyjanos.eu e-mail címen jelentkezve küldje el az illető nevét és címét, hogy hírlevelünket neki is megküldhessük.

Facebook