Zarándokainktól kapott rövidebb idézetek

Eszterházy Zarándokközpont
ALSÓBODOK (Szlovákia)
Vigilia és zarándoknap
„Család vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk”
Eszterházy János
 
Magyarságtudat, hűség az anyanyelvhez, hagyományőrzés,  identitástudat, hit és ima vendégszeretettel.
Mindenben volt részünk!
Boldog vagyok, hogy Eperjes  Károllyal járhattam a péntek esti keresztutat, hallhattam tanúságtételét.
Prof. Csókay András gondolatait egészen más élőben hallgatni…
Az első saját szervezésű zarándokutam volt, nehéz lesz felülmúlni!
 
Komárominé Ligeti Ágota Ciszterci Plébánia irodavezető
….
 
„A  KERESZT a SZERETETRŐL és az ÖRÖK ÉLETRŐL szól…”
 
Megrendülve írom érzéseimet, tanúságát az ALSÓBODOKI zarándoklatunknak.
A szocializmusban élő, tanuló majd tanító diplomásként, alig hallottunk, vagy nem beszélhettünk a boldogokról, szentekről, a vértanúkról:
a koronahercegnőről, III. András lányáról, akinek sírkövénél imádkozhattunk a nyáron,
Eszterházy Jánosról, aki művelt nemes keresztényként, szenvedéseit és megbocsátását vitte a cellákba, mentve a lelkeket..
Isten adta Őt, Őket nekünk…
A templomépítő Édesanyám, az 56-ban fegyvert markolt Édesapám, az orosz fogságot megélt apósom csak csendben, titokban súgták, hogy gondozzuk a fehérvári sírkertben a mellőzött, meggyötört Dr. Major Kálmán, Dr. Zakar András atya sírjait, mert „érdemesek” rá.Tettük, tesszük….
Az Ő sírhalmuk megjelölt, nem mint a millióké, akik csupán „hittek, reméltek és szerettek”, majd meghaltak, mint a Megváltónk.
Alsóbodok hősök helyszíne…
Nem csak a kápolna alatti sírfedlap rejti őket, mint az ÁLDOZATOK hamvait!…
Napjaink HŐSEI azok is, akik szívükben őrizték, kutatták a történéseket, a Trianon utáni végzetet, vagyonukat is feláldozva…, nekünk, az utódoknak példát adtak, adnak tisztességre, szeretetre, az ISTENI törvények mentén…
A fájdalmas éjszakai keresztút, amely jóságról,Isten álmáról, a belénk helyezett talentumokról beszélt, beszél, Eszterházy gondolataival…, ÜZENET.
Isten küldte nekünk, hitelesen…
Ezen az úton járva nem tévedhetünk el, nem csábulunk el a jólét, a dicsőség, a vélt hatalom mocsarában…
Kijárunk Őseink sírjához, visszük gyermekeinket, unokáinkat, barátainkat, mert tanulni kell a hálaáldozatot…
Mennünk kell temetőinkbe, az ALSÓBODOKIBA,  a HÁZSONGÁRDIBA, a MAROSHEGYIBE, a PAPI sírkertbe, hogy emlékezzünk…, mert csak ezen az úton találunk rá arra az ösvényre, amely a MENNYEK országába vezet.
Köszönjük a kalauzolást!
Hittel-reménnyel és szeretettel készülünk a legközelebbi találkozásra!
 
Nagy Györgyné, zarándok a
„Szent Candid” Alapítványtól

 Tisztelt Csámpai Ottó úr!

     Az Esterházy János Zarándokközpont és az Esterházy János Szülőföldje Egyesület  munkáját nagyra becsülöm, tevékenységét mind a Kárpát-medence népei,

     mind az összmagyarság szempontjából kiemelkedő fontosságúnak tartom.

     Isten áldását kérem kitartó munkájukhoz, bízom boldog Esterházy János szentsége elismerésében és abban, hogy ez elősegíti a két nép teljesebb együttérzését.

     Őszinte tisztelettel, Dévényi Sándor

Alsóbodok után – Gál Péter bejegyzése
„Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatási ügye győzni fog. És ehhez tartozóan lesz kiengesztelődés és egymásra találás a Kárpát-medencei népek közt. SZept. 17-én megint megmutattuk hamvai nyughelyén,
    hogy magyarok,   szlovákok, lengyelek ezen a keresztúton járunk. Az út és a cél elválaszthatatlanul egy. A dátum csak hitünk függvénye.  Az út helyett a keresztút szót azért használtam, mert nem diadalmenet
Kukor Ferenc, tanár
Tel.: +3694513680

Kedves Barátaim!
Ma egy éve kaptuk Hajtman Bélától a hajnali fájdalmas e-mailt arról, hogy eltávozott e földi világból drága Barátunk, Paulisz Boldizsár. Hiánya azóta sem enyhült bennünk, szombathelyi barátokban, folyton folyvást eszünkbe jut szikár alakja, ízes beszéde, elszántsága, szeretete, humora.
Ha Bodokon járunk, úgy érezzük, hogy ott van velünk, s nemcsak poraiban, hanem példájával, emlékezetes mondataival, szellemiségével. Sokszor jut eszünkbe egy-egy megoldandó probléma esetében a gondolat : Vajon Boldizsár ezt hogyan csinálná?
Amit, mi szombathelyiek tehetünk Érte – folytatjuk, amit elkezdett : a testvérkapcsolatot, Esterházy János kultuszának ápolását, a bodoki zarándoklatokat, a közös ünnepléseket.
Igaz Barátunk üdvéért mondunk ma egy imát.
Barátsággal: Feri


„Kedves Barátaink!

Többnapos felvidéki utunk legnagyobb szakrális élményét Alsóbodokon kaptuk a Jóistentől. Paulisz Marián úr fogadott minket és mutatta be a zarándokközpontot. Ott jelen van Esterházy János szelleme, vagy másképpen fogalmazva: égi közbenjárását közvetlenül is megérezhetik a nyitott lelkűek!

Köszönettel és szeretettel:
Gál Péter József”


„Kedves Imre!

Szívből kívánom, hogy teljesüljön a közös kívánságunk – sokak kívánsága, amiért annyit fáradoztok, Esterházy János boldoggá avatása. A gonoszok által feledésre kárhoztatott, de valójában a 20. század nagyszerű történelmi személyiségének „feltámadása”.

Szeretettel:
Erdélyi Géza”


Zarándokainktól kapott leveleink

Katarzyna i Janusz Zawisza levele

Katarzyna i Janusz Zawisza levele

Temat: prośba o przekazanie O. Pawłowi Cebuli - proces beatyfikacyjny Janosa Esterhazego> Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus,Nazywam się Katarzyna Zawisza. Razem z mężemchcemy przesłać świadectwo o otrzymanej łasce za wstawiennictwemSługi Bożego Janosa...

Marcin Jankiewicz levele

Marcin Jankiewicz levele

Drodzy "Bratankowie" już nie do szabli, i tylko poniekąd do szklanki, a przede wszystkim od wspólnoty ducha, modltwy, daru narracji i głębokiej empatii. Miałem pisać o Słudze Bożym Januszu Esterhazym ale to dzięki wam stał się On dla mnie postacią żywą, bliską i...

Sz. Ágnes levele

Sz. Ágnes levele

Tisztelt Molnár úr, Tisztelt Csámpai úr, hálás köszönet, hogy ott lehettem Alsóbodokon a múlt szombati évfordulós szentmisén. A szüleimnek is Léván ünnepélyes napjuk volt, hisz olvassuk az onnét hozott könyveket, s anyuval imádkozzuk a boldoggá avatási imát…Nem...

Áder János bodoki látogatása

Áder János bodoki látogatása

Imádkozzunk és emlékezzünk a mártírpolitikusra, Galánthai gróf Esterházy Jánosra is, aki 1901. március 14.-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8.-én halt meg a Mirovi börtönben. Emléktábláját röviddel ezelőtt lepleztük le és áldottuk meg néhai Palóczy Elek...

Elżbieta Łastowiecka levele

Elżbieta Łastowiecka levele

Drogi Imre Muszę Ci powiedzieć, że dla mnie to były chwile których nie zapomnę do końca życia. I za to wszystkim organizatorom bardzo, z całego serca dziękuję. Przekaż im proszę moje podziękowania. To była uroczystość na którą nasza rodzina czekała 60 lat ale myślę,...

Jas Spytek Tarnowski levele

Jas Spytek Tarnowski levele

Drogi Imre i Boldizsár, Bardzo dziekuje za zaproszenie na uroczystosci w Alsóbodok. Dziekuje ze danym mi bylo w tak licznym gronie przezywac ten niezwykly dzien. Dzien symbolicznego powrotu  wuja Janosa w rodzinne strony. Strony ktore tak umilowal, w ktorych...

Facebook