Újságcikkek

Esterházy János, Prágai Magyar Hírlap, 1934. március 17.

„Nagyböjtben járunk, magábaszállásra int a böjti időszak. Mennyi bölcsesség rejlik ebben a nagyböjti magábaszállásban! A természet is ilyenkor újhodik meg. Leveti régi, elnyűtt ruháját, hogy friss erőre tegyen szert és nekiinduljon a tavasznak. Mi is belefáradtunk már...

 Esterházy János első délvidéki emlékhelyének felavatása

A Don Bosco Családok Egyesületének muzslyai helyi szervezete rendezésében került felavatásra Isten szolgája Esterházy János első délvidéki emlékhelye a szalézi rend Muzslyán működtetett Emmausz Kollégiumának előterében. A Túri Török Tibor szobrász által felajánlott,...

Golgota árán diadal

Esterházy János nagyböjti gondolatai           Amikor az egyház tanítása szerint a nagyböjtben elmélkedünk Krisztus szenvedéseiről és haláláról és húsvét ünnepén örvendünk a világosság győzelmének a sötétség felett, az élet és az igazság diadalának a halál és a...

Elhunyt Múcska Endre, Esterházy János egykori rabtársa

Kilencvenhatodik életévében elhunyt Múcska Endre, aki a rabságban személyesen is találkozott Isten szolgája Esterházy Jánossal. Múcska Endrét Esterházy rabtársaként tartották számon. Tovább olvasható itt:...

Golgota árán diadal

Esterházy János nagyböjti gondolatai - Magyar Néplap 1944. április. 6 https://felvidek.ma/2023/03/golgota-aran-diadal/

Együttélésre ítélve

  Cikk a Felvidék.ma honlapon Hrubík Béla tollából. https://felvidek.ma/2023/02/egyuttelesre-itelve/

Esterházy János – zarándoknap Bacsfán

Október 15-én, szombaton Esterházy János-zarándoknapot szerveztek a csallóközi búcsújáró helyen, Bacsfa-Szentantalon. Kisboldogasszony napja (szeptember 8.) és június 19-e, a könnyezés évfordulója körüli vasárnapokon évről évre megrendezésre kerülnek itt a főbb...

A mi húsvétunk

A MI HÚSVÉTUNK "A húsvéti ünnepek lélekbe markoló tanításai és mély tanulságai tegyék gyümölcsözővé nemzeti életünk termékeny talaját is, hogy igy igazi ünnepét ülhessük vallásunknak és nemzeti mivoltunknak ! Virágvasárnap kint jártam a magyar végeken. Gondterhes...

Facebook