A MI HÚSVÉTUNK

A húsvéti ünnepek lélekbe markoló tanításai és mély tanulságai tegyék gyümölcsözővé nemzeti életünk termékeny talaját is, hogy igy igazi ünnepét ülhessük vallásunknak és nemzeti mivoltunknak !

Virágvasárnap kint jártam a magyar végeken. Gondterhes férfiarcokról, könnyes női tekintetekből is felém sugárzott az erős hit, hogy ha mi, magyarok, összetartunk, egymással és egymásért küzdünk, ki fogjuk vívni magunknak a jogegyenlőséget. A húsvéti ünnepek áhítatos hangulata erősítse meg ezt a hitet minden magyarban, ezt kívánom minden egyes magyar családnak, a nagy kisebbségi magyar család minden egyes tagjának, valamint a Prágai Magyar Hírlap olvasóinak éppúgy, mint magamnak, mert az Úristen segítségével csak ily módon biztosíthatjuk a csehszlovákiai magyarság jövő boldogulását !” (Esterházy János, PMH, 1935 húsvétján)

Facebook