Történelmi kalendárium

Kedves olvasóink !

Készítettünk egy havi lebontású eseménynaptárt Esterházy János életéből, amit minden hónap elején elküldünk. 

 

  Magyar Néplap 1944. április

„Ha rendületlenül kitartunk a mi eszménk mögött annak Kálváriáján, ha áldozatkészséggel, fegyelemmel és önmegtartóztatással vezeklünk az

 Eszme nagyböjtjének idején, ha nem rendült meg hitünk akkor sem, ha  az Eszmei Igazság külső erőszak nyomán látszólag elbukik, akkor végül

 nem  maradhat el eszménk diadala, akkor kis családunk minden tagja  számára  igaz örömet, boldogságot és megváltást hoz majd

a Magyar Húsvét.”

ÁPRILIS:

1950. április 7. Klement Gottwald határozata Esterházy János halálos ítéletét „kegyelemből” életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta.

1945. IV. 20. Felkereste Gustáv Husák belügyi biztost, aki letartóztatta. Pozsonyban kínzások közepette hallgatták ki.
1949. április 20. A szovjet hatóságok Ágcsernyőnél adták át a kritikus egészségi állapotban lévő Esterházyt a csehszlovák belügyi szerveknek
.

1939.IV. 25. Esterházy János letette a képviselői esküjét az önálló Szlovák Állam parlamentjében, Pozsonyban.

1950.április 26. Ezzel a dátummal jelölte meg börtön büntetésének kezdetét a csehszlovák kommunista igazságügy, nem számítva be Esterházynak a szovjet gulág fogságban eltöltött éveit.

Facebook