Imák, Ima-meghallgatások, kegyelmek

Ajánló
 
A Pázmaneum Társulás kiadásában megjelent
ThDr. Karaffa János PhD.: Kilenced a magyarság lelki megújulásáért – Esterházy János üzenete alapján c. kibővített nagy formátumú imafüzete.
Az eredeti kiadvány A6-os méretű és 40 oldal. Ára: 2,- euró.
Immár nagyobb méretben, A5 formátumban is megrendelhető, ára: 4,- euró. Megrendelhető a Pázmaneum Társulás elérhetőségein.

Imádság Isten szolgája Esterházy János közbenjárásáért járvány idején

Isten szolgája János testvérünk, te reményteli hittel és Istenünk határtalan szeretetében bízva példát adtál nekünk a szenvedések elviselésére és embertársainkért való felajánlására.

Alázatos szívvel felismerted az emberi lét törékenységét, de Krisztus halála és feltámadása által az üdvösség reményét is hordoztad. A legnehezebb órákban is a mennyei Atya kezébe helyezted életedet és az imádság lelkével fordultál felé és a megdicsőült egyház szentjeihez.

Most mi kérjük könyörgésed és buzgó imád a járvány leküzdéséhez, a betegek gyógyulásáért és az elhunytak lelki üdvéért!

Férjként és édesapaként, testvérként és gyermekként te a fogságban megélted az elszakítottság, a tehetetlenség és az aggódás gyötrelmeit.

De tudtad mindig számíthatunk Szűz Mária együttérzésére, akinek szívét tőr járta át.

Te, aki szeretteidet égi édesanyánk pártfogására bíztad, közbenjáró imáiddal helyezz minket is az ő oltalmába!

Te, hosszú évekig hordoztad a betegség keresztjét, annak minden fájdalmával.

Krisztust követve, benne gyógyítóra találtál.

Legyél ma is a betegek embere, aki hozzá viszi azt, aki gyógyulni akar.

A te közbenjárásodban bízva, külön is kérjük imádat … (név) beteg és szenvedő testvérünknek a Mennyei Atya akarat szerint való testi-lelki gyógyulásáért.

Ellenségeid halálra ítéltek s megtagadták tőled a gyógyulás lehetőségét.

Vértanú halálodat nem emberkéz, hanem a gyűlölettől terhelt, bűnös emberi szív okozta.

Kérünk, imádkozz a nemzetünk egyestagjai által mások ellen elkövetett bűnök bocsánatáért, csakúgy mint a nemzetünk tagjai ellen elkövetett bűnök megbocsátásáért, a testi lelki sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődés kegyelméért is!

Támogasd imáiddal a népek és nemzetek eredményes összefogását a járvány megszüntetése és a rászorulók segítése érdekében.

Segíts, hogy egyénként és közösségben is képesek legyünk önmagunkon túllépve, felelősségünk tudatában fegyelmezetten, türelemmel és segítő szívvel támogatni minden erőfeszítést a járvány terjedésének megszüntetéséért.

Jézus Krisztus, Isten fia, arra kértél bennünket, hogy látogassuk a betegeket és keressük fel a fogvatartottakat és most sokan épp ezt nem tehetjük a fertőzés terjedése miatt.

Isten szolgája János testvérünk, te betegen börtönben szenvedtél és szeretteid (Mária húgod kivételével) téged sem látogathattak. Ezért imáidat kérjük a magányos és beteg vagy fogságban szenvedő testvéreinkért. Segítsd a betegágy mellett és a segítő szakmákban szolgálatot teljesítő embertársainkat és mindazokat, akik a járvány megszűnéséért és a közjó megteremtéséért munkálkodnak nap, mint nap.

Égi közbenjárásodban bízva kérjük számukra a Jóisten áldását és a Szentlélek erejét!

Imádkozz mindnyájunkért, hogy testi és lelki jólétben építhessük Isten országát. Segíts, hogy felismerve az idők jeleit a feltámadás fényében mi is hűségesen kitartsunk a szenvedésben és a szeretetben, és veled együtt valljuk, hogy:

A mi jelünk a KERESZT”,

most és mindörökké!

Ámen.

Imádság Isten szolgája Esterházy János közbenjárásáért járvány idején

Isten szolgája János testvérünk, te reményteli hittel és Istenünk határtalan szeretetében bízva példát adtál nekünk a szenvedések elviselésére és embertársainkért való felajánlására.
Alázatos szívvel felismerted az emberi lét törékenységét, de Krisztus halála és feltámadása által az üdvösség reményét is hordoztad. A legnehezebb órákban is a mennyei Atya kezébe helyezted életedet és az imádság lelkével fordultál felé és a megdicsőült egyház szentjeihez.
Most mi kérjük könyörgésed és buzgó imád a járvány leküzdéséhez, a betegek gyógyulásáért és az elhunytak lelki üdvéért!
Férjként és édesapaként, testvérként és gyermekként te a fogságban megélted az elszakítottság, a tehetetlenség és az aggódás gyötrelmeit.
De tudtad mindig számíthatunk Szűz Mária együttérzésére, akinek szívét tőr járta át.
Te, aki szeretteidet égi édesanyánk pártfogására bíztad, közbenjáró imáiddal helyezz minket is az ő oltalmába!
Te, hosszú évekig hordoztad a betegség keresztjét, annak minden fájdalmával.
Krisztust követve, benne gyógyítóra találtál.
Legyél ma is a betegek embere, aki hozzá viszi azt, aki gyógyulni akar.

A te közbenjárásodban bízva, külön is kérjük imádat … (név) beteg és szenvedő testvérünknek a Mennyei Atya akarat szerint való testi-lelki gyógyulásáért.

Ellenségeid halálra ítéltek s megtagadták tőled a gyógyulás lehetőségét.
Vértanú halálodat nem emberkéz, hanem a gyűlölettől terhelt, bűnös emberi szív okozta.
Kérünk, imádkozz a nemzetünk egyestagjai által mások ellen elkövetett bűnök bocsánatáért, csakúgy mint a nemzetünk tagjai ellen elkövetett bűnök megbocsátásáért, a testi lelki sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődés kegyelméért is!
Támogasd imáiddal a népek és nemzetek eredményes összefogását a járvány megszüntetése és a rászorulók segítése érdekében.
Segíts, hogy egyénként és közösségben is képesek legyünk önmagunkon túllépve, felelősségünk tudatában fegyelmezetten, türelemmel és segítő szívvel támogatni minden erőfeszítést a járvány terjedésének megszüntetéséért.
Jézus Krisztus, Isten fia, arra kértél bennünket, hogy látogassuk a betegeket és keressük fel a fogvatartottakat és most sokan épp ezt nem tehetjük a fertőzés terjedése miatt.
Isten szolgája János testvérünk, te betegen börtönben szenvedtél és szeretteid (Mária húgod kivételével) téged sem látogathattak. Ezért imáidat kérjük a magányos és beteg vagy fogságban szenvedő testvéreinkért. Segítsd a betegágy mellett és a segítő szakmákban szolgálatot teljesítő embertársainkat és mindazokat, akik a járvány megszűnéséért és a közjó megteremtéséért munkálkodnak nap, mint nap.
Égi közbenjárásodban bízva kérjük számukra a Jóisten áldását és a Szentlélek erejét!
Imádkozz mindnyájunkért, hogy testi és lelki jólétben építhessük Isten országát. Segíts, hogy felismerve az idők jeleit a feltámadás fényében mi is hűségesen kitartsunk a szenvedésben és a szeretetben, és veled együtt valljuk, hogy:
„A mi jelünk a KERESZT”,
most és mindörökké!
Ámen.

Ima a Felvidékért

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy,
Tied a dicsőség, az erő, az élet.
Látod a Felvidék magyarja mivé lett
Nélküled, kinek hatalma nagy?

Szenteltessék meg a Te neved,
Dicséret, áldás és imádás kísérje,
És fiadat hűtlenségéért ne érje
Haragod! Életét el ne vedd!

Országod hozzá is eljöjjön!
Erősödjön hite, a gyenge, kevés!
Gondja ne legyen mindig csak az evés,
És Veled többé ne pöröljön!

Legyen meg a Te akaratod,
Miként a Mennyben, a Földön úgyszintén!
Tanítsd meg élni tisztán és őszintén,
Mint kire gondod van, barátot!

Mindennapra szükséges étket
Adjál neki, és éltető Igédet,
Hogy szünet nélkül magasztaljon Téged,
Elhagyva végleg minden vétket!

És a bűneit nézd el, kérlek,
Ahogy ő is feledi mások rosszát!
Nyújtsd meg szereteteddel élte hosszát;
Billenjen javára a mérleg!

Kísértésben ne hagyd magára!
Ha eltévelyeg is, szelíden megintsed,
Hogy őrizzen szívében, mint féltő kincset,
S légy lelke szilárd sziklavára!

A gonosztól óvja őt karod!
Kelj fel azok ellen, kik ellene törnek!
Te vethetsz csak véget ez ördögi körnek,
Ám legyen úgy, ahogy akarod,

Hiszen Tied az ország, a trón,
És a hatalom egyedül Téged illet.
Légy hát támasza, hisz tudod, csupán veled
Élhet itt lent emberhez méltón.

Ámen.
Földessy László –Nyitrán, 2004. év Szelek havának (4) Domokoska napján (27)
(a hitét, édes anyanyelvét és nemzeti hovatartozását elvesztett itthon-társaimért könyörögve)

Hívek könyörgése imádság Esterházy János közbenjárására a járvány idején

Hívek könyörgése imádság Esterházy János közbenjárására a járvány idején

1. Teremtő Atyánk, Te Isten szolgája Esterházy János testvérünk által példát adtál nekünk a szenvedések elviselésére és embertársainkért való felajánlására. Ő reményteli hittel és a Te határtalan szeretetében bízva, alázatos szívvel felismerte az emberi lét törékenységét, de Krisztus halála és feltámadását befogadva az üdvösség reményét is magában hordozta. A legnehezebb órákban is a Te kezedbe helyezte életét és az imádság Szentlelkével fordult feléd és a Boldogságos Szűz Máriához. János testvérünk érdemeire, börtöneiben elmondott könyörgéseire, buzgó imáira és közbenjárására kérünk tőled erőt a járvány leküzdéséhez, irgalmat a betegek gyógyulásához és kegyelmet az elhunytak lelki üdvének elnyeréséhez!

Hallgass meg Urunk!

2. Istenünk, a Te megengedted, hogy Isten szolgája Esterházy János férjként, édesapaként, testvérként és gyermekként a fogságban megélje az elszakítottság, a tehetetlenség és az aggódás gyötrelmeit. Ő, a lélek legsötétebb perceiben is tudott Szűz Máriához fordulni és tőle szerettei oltalmát kérni, mert tudta, Mária szívét is tőr járta át, ezért együttérzésére mindig számíthat. János testvérünk közbenjárására, és az ő példájára most mi is égi édesanyánk, a Magyarok Nagyasszonya és a Világ Királynője pártfogásába ás oltalmába helyezzük szeretteinket, és bajba jutott embertársainkat!

Hallgass meg Urunk!

3. Istenünk, Te megengedted, hogy Isten szolgája Esterházy János hosszú évekig hordozza a betegség keresztjét, annak minden fájdalmával, Krisztust követve, akiben a szenvedésben társra és gyógyítóra talált. Az Ő érdemeire kérünk, engedd, hogy János testvérünk példája erősítse beteg és szenvedő testvéreinket a gyógyulásban és a hozzád vezető megtérésben.

Hallgass meg….

Istenünk, te tudtad, hogy a te szolgádat, János testvérünket ellenségeid halálra ítélik, kínozzák, többek között azzal, hogy megtagadják tőle a gyógyulás lehetőségét. Vértanú halálát is a gyűlölettel tetézett bűnös emberi szív okozta. Az érdemeire és imáira tekintve kérjük tőled bűneink bocsánatát és a gyűlölet okozta lelki sebek gyógyulását!

Hallgass meg…

4. Istenünk, az ellenségeiért imádkozó szolgád, Esterházy János érdemeire kérünk add meg a népek és nemzetek eredményes összefogását a járvány megszüntetése és a rászorulók segítése érdekében. Segíts, hogy egyénként és közösségben is képesek legyünk önmagunkon túllépve, felelősségünk tudatában fegyelmezetten, türelemmel és segítő szívvel támogatni minden erőfeszítést a járvány terjedésének megszüntetéséért.

Hallgass meg…

5. Jézus Krisztus, Isten fia, Te arra kértél bennünket, hogy látogassuk meg a betegeket és keressük fel a fogvatartottakat és most sokan épp ezt nem tehetik, hogy megelőzzék a fertőzés terjedését. A beteg és börtönben haldokló János testvérünk imáira és érdemeire tekintettel kérünk a betegek és rabok mellett segítő és szolgálatot teljesítő embertársainkért és mind azokért, akik nap, mint nap a járvány megszűnéséért és a közjó megteremtéséért munkálkodnak. János testvérünk égi közbenjárásodban bízva kérjük áldozatos munkájukra a Te áldásodat és oltalmadat! Hallgass meg…

6. Végül benned bízó hitének érdemére alázattal kérünk, részesíts bennünket János testvérünk boldoggá avatásának kegyelmében, az őt tisztelőknek pedig add meg, hogy testi és lelki jólétben építhessük Isten országát s felismerve az idők jeleit mi is hűségesen kitartsunk a szenvedésben és a szeretetben, a feltámadás fényében, hogy az emberiség nagy családjaként együtt vallhassuk meg, hogy „A mi jelünk a kereszt”, most és mindörökké! Ámen.

Az Esterházy János Zarándokközpont imája

Fölséges és dicsőséges Istenünk!

Hálát adunk Neked az elmúlt esztendő minden kegyelmi adományodért, mellyel megajándékoztál bennünket itt a Te hűséges szolgádról, Esterházy Jánosról elnevezett Zarándokközpontban. Köszönjük mindazokat, akiknek indítást, erőt és segítséget adtál e zarándokközpont létrehozásához, hogy annak küldetésén keresztül minél többen megismerhessék az életét áldozatul felajánló János testvérünk mártíriumának kegyelmi forrását.

Köszönjük Neked azokat a nyilvánvaló jeleket melyekkel igazoltad számunkra kedves szolgád, Esterházy János ma is tevékeny, kegyelemközvetítő szeretetét és közbenjárását. Hálásak vagyunk a kapott imameghallgatásokért, a testi és lelki gyógyulásokért és a Te közelséged oly sok ember által megtapasztalt békéjéért. Köszönjük, hogy az ide látogató és zarándokló testvéreink közül senki nem távozott innét üres szívvel, mert Te minden hozzád fordulót megajándékozol az üdvösségünket munkáló szereteteddel.

Köszönjük Neked hogy az elmúlt esztendő minden megpróbáltatása ellenére is megáldottad kegyhelyünket. Köszönjük azokat a programokat is, melyeket a vírus-járvány vagy egyéb okok miatt nem sikerült megvalósítanunk, mert Te mindent fel tudsz használni azok javára, akik Téged szeretnek.

Bocsásd meg a felebaráti szeretet ellen elkövetett vétkeinket és mulasztásainkat, amikor az elmúlt évben érzéketlenül elutasítottuk a Te megbocsátásra és kiengesztelődésre hívó szavadat vagy elfeledtük megköszönni szereteted és gondoskodásod ajándékait.

Az új esztendő kapujában eléd hozzuk hazánk és minden ember nyomorúságát: Kedves szolgád Esterházy János közbenjárására kérünk, könyörülj szülőföldünk lakóinak testi-lelki bajain s az egész békétlen világon! Áraszd ki megbékélést hozó szeretetedet a magyar-szlovák és a közép-európai nemzetek együttélésére és összefogására. Irgalmazz ellenségeinknek és add, hogy minél több ember felismerje és a Te hű szolgád Esterházy János hitével vallja, hogy egyedül Te vagy a mi jövőnk és reményünk, Te vagy megmaradásunk egyetlen lehetősége! Kérünk, küldj munkatársakat szőlődbe és készíts fel bennünket, mindarra, amit a Te hűséges szolgád Esterházy János Zarándokközpontja számára az új évben tartogatsz!

Mennyei Atyánk! Így az év kezdetén szeretnénk egészen átadni Neked és a Te gondjaidra bízni e központot működését. Neked adjuk az Esterházy Emlékévre vonatkozó gondolatainkat és terveinket is, és kérünk, engedd, hogy minden a Te akaratod szerint történhessen itt a Zarándokközpontban és az egész életünkben!

A Boldogságos Szűzanya Mária közbenjárására kérünk, áldd meg a Zarándokközpont egész évi munkáját, minden idelátogató és itt imádkozó testvérünk életét és engedd meg kéréseik akaratod szerint való teljesülését, hogy ebben is követve hű szolgád János példáját s élvezzük az ő segítségét.

Végül kérünk engedd meg, hogy a Te hűséges szolgád, Esterházy János boldoggá avatásának örvendezhessünk itt a földön, s egykoron majd a mennyei szentek örök boldogságában vele együtt örökké dicsőíthessük a Te végtelen irgalmadat!

Ámen.

2021.I.6. Barsi Balázs atya gondolatai alapján, az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont vezetése.

„KÉRJETEK ÉS ADATIK.“ - Madocsai Bea

Kedves Testvérek, íme egy újabb csodálatos tanúságtétel olyan imameghallgatásról, amely Isten szolgája Esterházy János közbenjárására történt, ezúttal Budapesten:

Madocsai Beának, a Kossuth Rádió “Tanúim lesztek” című katolikus félóra szerkesztőjének és a Katolikus Rádió szerkesztőjének levelét azzal a céllal tesszük közzé, hogy arra biztassunk minden hívőt, hogy akinek tudomása van hasonló imameghallgatásról, azt szíveskedjék megküldeni az Esterházy János Zarándokközpont címére: info@esterhazyjanos.eu

Ezt az imádságot azért fogalmaztam meg, mert az Emmánuel Közösségben L. nevű szlovák testvérünkkel beszélgetve kiderült, hogy kórházi kezelés előtt áll, ugyanis szanaszét gyanús daganatok, göbök vannak a testében, és igen kétségbe van esve. Rögtön Esterházy jutott eszembe, hiszen ő közös szentünk, javasoltam tehát, hogy az ő közbenjárását kérve imádkozzunk. Röviden elmeséltem, amit tudtam Esterházyról, mivel a beteg testvérünk még a nevét sem hallotta, aztán együtt fohászkodtunk hozzá Nyitrán. Ezt követően itthonról, Budapestről a férjemmel heteken keresztül minden este elimádkoztuk ezt az imát, olykor-olykor érdeklődve L. hogylétéről. Amikor javulás állt be az állapotában, abbahagytuk az imát, bár most legutóbb azt a hírt kaptuk, hogy megtorpanás tapasztalható a gyógyulásában, és ismét szüksége lenne Esterházy közbenjárására.

Röviddel később, 2019 nyarán egy itthoni fiatal egyedülálló édesanyáról, A-ról derült ki, hogy hasnyálmirigyrákja van. Félő volt, hogy a tizenéves fia árván marad. A-val éppen egy házicsoportba voltunk beosztva abban az időben, és nagyon aggódtunk érte, mert orvosilag-emberileg igen rosszak voltak a kilátásai. Amikor A. nem volt ott, kis cédulákon szétosztottam ezt az imádságot imacsoportunk tagjai között, hogy ki-ki otthon is kérje Esterházy közbenjárását. A. műtétje óta eltelt másfél év, és állapotán még az orvosok is csodálkoznak. A fiatal asszony nem csak fizikailag erősödött meg és érzi nagyon jól magát, de elmondása szerint komoly belső gyógyuláson is keresztül ment. Az orvosok csak évek tünetmentessége után nyilváníthatják őt gyógyultnak, de az ima erejét – ahogy A. nemrég elmondta nekem – határozottan tapasztalta, tapasztalja.
Szeretettel ajánlom tehát, hogy akár ezzel az imádsággal, akár más módon megfogalmazott szavainkkal, de bátran kérjük Isten szolgája Esterházy János közbenjárását betegeink gyógyulásáért!

Madocsai Bea

IMÁDSÁG

Isten hű szolgája Esterházy János, aki az Isten és az emberek iránti szeretetből egyedüliként kiálltál a zsidókat sújtó törvény ellen,

és szólni mertél, amikor mindenki hallgatott, kérünk, most emelj szót Jézusnál … testvérünk érdekében is!

Te a legnagyobb szenvedés közben is bíztál Isten szeretetében és jóságában, könyörögj értünk, hogy mi is töretlen bizalommal vigyük … testvérünk gyógyulásának ügyét az irgalmas és jóságos Mennyei Atyánk elé.

Esterházy János, az igazságért vállaltad a szenvedést, imádkozz … testvérünkért, hogy minden fájdalma megszűnjön, és esd ki számára a teljes testi és lelki gyógyulást.

Isten szolgája Esterházy János könyörögj értünk! Ámen.

Imakilenced - Balga Zoltán

Krisztusban szeretett testvérek !

Balga Zoltán atya, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa felhívására imádkozzunk.

Imakilenced Isten szolgája, Esterházy János boldoggá avatásáért

Kilenc napon keresztül életének egy-egy részletére emlékezve közösen kérjük Isten vértanúsorsú Szolgája égi közbenjárását önmagunk, családjaink és nemzetünk lelki megújulásáért.

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kilenced a magyarság lelki megújulásáért

Az alábbi linken letölthető 

ThDr. Karaffa János PhD.
Kilenced a magyarság lelki megújulásáért
– Esterházy János üzenete alapján c. imafüzete:

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2020/10/Esterházy_kilenced_Karaffa.pdf

Facebook