Visszatekintés az Isten Szolgája Esterházy János Emlékév 2021-2022 eseményeire


    Dr. Molnár Imrével, Ladányi Lajossal és Gál Péterrel beszélget Csölle Stefánia a Mária Rádió Mirjam-ban

Az Esterházy Emlékévet lezáró sajtónyilatkozat

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a Pázmáneum Társulás és a komáromi Mária Rádió Mirjam köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a magyarság mártír képviselője születésének 120. évfordulójára meghirdetett

ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKÉV

tiszteletére szervezett lelki programok megvalósítását aktív részvételükkel vagy egyéb támogatásukkal segítették.

Amikor az Emlékév szervezését megkezdtük, nem sejthettük, hogy a Teremtő Isten milyen sok kegyelmi ajándékkal gazdagítja János testvérünk által közösségünk életét, s esélyt ad arra, hogy az Emlékév révén mindnyájan jobb emberré váljunk. Hála legyen neki mindenért. Különösen azért, hogy az Isten szolgája Esterházy János születésének 120-ik évfordulóján meghirdetett Emlékév olyan kiemelkedő eseménysorozattá vált. Az év során magyarok, lengyelek, szlovákok és csehek kaptak lehetőséget arra, hogy találkozzanak az igazságot, azaz Krisztust, a XX.század vérzivatarában is mindvégig megvalló és az üldöztetés kegyelmét is elfogadó magyar családapával, keresztény politikussal és életét áldozatként felajánló mártírral.

Az Emlékévben Isten szolgájáról elkészült két lengyelországi, három magyarországi és egy felvidéki magyar dokumentumfilm, a katartikus Nemzeti Színház előadás, több életművét összefoglaló és méltató magyar és idegen nyelvű kiadvány, kiállítás és előadássorozat, TV és rádió program. A fentiek, az Esterházy Jánosnak szentelt emlékhely avatásokkal, a média híradásaival és emlékműsoraival, az alsóbodoki központba szervezett zarándokutakkal, mind-mind hozzájárultak életművének elmélyültebb megismeréséhez, lelki örökségének kibontakoztatásához. Azt reméljük, hogy az Esterházy János Emlékév ösztönzőleg hat más, hasonlóan példamutató szlovákiai magyar személyiségek életművének felfedezésére is.

Az idők jeleire figyelve az Emlékév befejezése után is folytatni szeretnénk az Isten Szolgája Esterházy János emlékének ápolását, kultuszának terjesztését és boldoggá avatási folyamatának erősítését. Meggyőződésünk, hogy mindezzel egy olyan kegyelmi folyamatnak lehetünk részesei, amely elmélyítheti bennünk Krisztus Urunkba vetett őseinktől örökölt hitünket és nemzeti önazonosságtudatunkat valamint keresztény nemzeteinkre bízott, fentről rendelt küldetésünk megértését és véghezvitelét, a megbékélés és kiengesztelődés szolgálatát.

E cél megvalósítása érdekében kérjük minden jóakaratú magyar és nem magyar testvérünk összefogását és együttmunkálkodását itt, az Istentől ajándékba kapott Közép-Európa tájain. János testvérünk közbenjárása által kérjük az Irgalmas Isten áldását, hogy munkánkkal magyar nemzetünk és minden nemzet javát szolgálhassuk.

2022. március 8.

Az Esterházy János Zarándokközpont,

a Pázmáneum Társulás

és a Mirjam Rádió

Vezetése

Esterházy Emlékév Isten szolgája Esterházy János születésének

2021-ben sorra kerülő 120. évfordulójára

Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással közösen Isten szolgája Esterházy János születésének 2021-ben sorra kerülő 120. évfordulójára Esterházy Emlékévet hirdet. Az Esterházy Emlékév célja, hogy a 2019-ben, Krakkóban megkezdődött és jelenleg is folyamatban lévő boldoggá avatási eljárást a most megnyíló emlékév eseményeivel és imáival lelkiekben is támogassuk és erősítsük. Ehhez kérjük az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását. Az Esterházy Emlékévhez saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az Emlékévet meghirdetők által szervezett és kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni. A tervezett programok (konferenciák, előadások, pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványügyi helyzet függvényében nyilvánosan vagy az online térben kerülnek megrendezésre.

Használjuk fel tehát az előttünk lévő Esterházy Emlékév rendezvény-lehetőségeit arra, hogy Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért fohászkodva minél szélesebb körben népszerűsítsük az általa tudatosan vállalt és képviselt keresztény értékrend mai aktualitását és fontosságát, az ő mondásának szellemében: „Cselekedjünk mindnyájan teljes egységben és szeretetben!”

Programjaink részletes ismertetését megtalálják az „Esterházy 120 Emlékév” menüpont alatt.

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás vezetősége

Esterházy-emlékév Isten szolgája Esterházy János születésének

2021-ben sorra kerülő 120. évfordulójára

 

A program folyamatosan frissülő szétírása letölthető innen: Esterházy Emlékév 2021 eseményei (2021.10.22. állapot)

Esterházy János nyomában – Cebula Pawel OFM Conv. és Molnár Imre

https://katolikus.tv/esterhazy-janos-nyomaban-cebula-pawel-ofm-conv-es-molnar-imre/

A terényi Esterházy Emlékoszlop megáldása (5:30-tól)

https://mediaklikk.hu/video/elo-egyhaz-2021-03-30-i-adas/ 

Csémi Szilárd anyagai Esterházy Jánosról

Csémy Szilárd anyagai Esterházy Jánosról

Kulcsár Ferenc : Esterházy János ismeretlen levele. Elmondja : Boráros Imre, Kossuth díjas színmővész

Beszélgetés Esterházy Jánosról Pawel Cebula OFM Conv. atyával, Esterházy János boldoggá avatási eljárásának posztulátorával. – Ima Esterházy János boldoggá avatásáért

http://ujmisszio.hu/mindent-vallalva/

Közép-európai körkép Esterházy János életének színhelyeiről – Nyitraújlak, Krakkó, Prága, Pozsony, Kassa, Budapest, Érsekújvár, Alsóbodok, Mirov

https://drive.google.com/file/d/1M3F2JmUfjbRXAGFcf4U4nFbxfN0GPirO/view?usp=drivesdk 

Beszélgetés a Szent István televízióban Pawel Cebula OFM Conv., posztulátorral, aki Esterházy János boldoggá avatási eljárását képviseli

Esterházy János 120. születésnapján az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnájában  2021. március 14-én ünnepi megemlékezés keretében  szentmisét mutatott be Galgóczy Rudolf, légi plébános.

Válasszon hírportált:

További hírportálok cikkei:

Facebook