Az Esterházy János Emlékév megnyitása a lengyel médiában is megjelent:

Az Esterházy János Zarándokközpont imája

az Esterházy Emlékévben.

Fölséges és dicsőséges Istenünk!

Hálát adunk Neked az elmúlt esztendő minden kegyelmi adományodért, mellyel megajándékoztál bennünket a Te hűséges szolgádról, Esterházy Jánosról elnevezett Zarándokközpontban. Köszönjük mindazokat, akiknek indítást, erőt és segítséget adtál e zarándokközpont létrehozásához, hogy annak küldetésén keresztül minél többen megismerhessék az életét áldozatul felajánló János testvérünk mártíriumának kegyelmi forrását.

Köszönjük Neked azokat a jeleket melyekkel igazoltad számunkra kedves szolgád, Esterházy János ma is tevékeny, kegyelemközvetítő szeretetét és közbenjárását. Hálásak vagyunk a kapott imameghallgatásokért, a testi és lelki gyógyulásokért és a Te közelséged oly sok ember által megtapasztalt békéjéért. Köszönjük, hogy az ide látogató és zarándokló testvéreink közül senki nem távozott innét üres szívvel, mert Te minden hozzád fordulót megajándékozol az üdvösségünket munkáló szereteteddel.

Köszönjük Neked hogy az elmúlt esztendő minden megpróbáltatása ellenére is megáldottad kegyhelyünket. Köszönjük azokat a programokat is, melyeket a vírus-járvány vagy egyéb okok miatt nem sikerült megvalósítanunk, mert Te mindent fel tudsz használni azok javára, akik Téged szeretnek.

Bocsásd meg a felebaráti szeretet ellen elkövetett vétkeinket és mulasztásainkat, amikor az elmúlt évben érzéketlenül elutasítottuk a Te megbocsátásra és kiengesztelődésre hívó szavadat vagy elfeledtük megköszönni szereteted és gondoskodásod ajándékait.

A most induló Esterházy Emlékévben is Te légy orvosa hazánk, Európa és minden ember nyomorúságának! Kedves szolgád Esterházy János közbenjárására kérünk, könyörülj szülőföldünk s az azt körlülölelő békétlen világ testi-lelki bajain! Áraszd ki megbékélést hozó szeretetedet a magyar-szlovák és a közép-európai nemzetek együttélésére és összefogására. Irgalmazz ellenségeinknek és add, hogy minél több ember felismerje és a Te hű szolgád Esterházy János hitével vallja, hogy egyedül Te vagy a mi jövőnk és reményünk, Te vagy megmaradásunk egyetlen záloga és lehetősége!

Mennyei Atyánk! Így az emlékév kezdetén szeretnénk egészen átadni Neked és a Te gondjaidra bízni e központot működését. Neked adjuk az Esterházy Emlékévre vonatkozó gondolatainkat és terveinket is. Kérünk, küldj munkatársakat szőlődbe és tégy alkalmassá bennünket, mindarra, amit a Te hűséges szolgád Zarándokközpontja által az Esterházy Emlékévben szeretnél véghez vinni! Add kérünk, hogy minden a Te akaratod szerint történhessen itt a Zarándokközpontban és az egész életünkben!

A Boldogságos Szűzanya Mária közbenjárására kérünk, áldd meg a Zarándokközpont egész évi munkáját, minden idelátogató és itt imádkozó testvérünk életét. Engedd meg itt eléd tárt kéréseink akaratod szerint való teljesülését, hogy ebben is követve hű szolgád János példáját továbbra is élvezhessük az ő közbenjáró segítségét.

Végül engedd kérünk, hogy a Te hűséges szolgád, Esterházy János boldoggá avatásának örvendezhessünk itt a földön, s egykoron majd a mennyei szentek örök boldogságában vele együtt örökké dicsőíthessük a Te végtelen irgalmadat!

Ámen.

2021.I.6. Barsi Balázs atya gondolatai alapján, az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont vezetése.

Kedves Esterházy János tisztelők !

Elkészült a Esterházy János Emlékév felvezető kisfilmeje.

Megtekinthető az alábbi kapcsolatok segítségével.

https://www.youtube.com/watch?v=Lq-tAzR6LLw

https://www.facebook.com/felvidek.ma/posts/3821804954508459

Magyarországon folytatódnak az Esterházy-emlékév rendezvényei

A jelenlegi járványhelyzethez igazodva igyekeztek megszervezni az Esterházy János-emlékév rendezvényeit a Felvidéken, illetve az anyaországban. Az alábbiakban az emlékévhez kapcsolódó, elmúlt hetekben rendezett  legfontosabb eseményeket foglaljuk össze. 

Tovább olvasható: https://felvidek.ma/2021/12/magyarorszagon-folytatodnak-az-esterhazy-emlekev-rendezvenyei/

Tápiógyörgyére látogatott az Esterházy János emlékév alkalmából rendezett kiállítás

Újabb állomásához ért a dr. Molnár Imre Esterházy-kutató, ipolyfödémesi öregcserkész által megálmodott, emlékév alkalmából rendezett kiállítás. A járvány miatti korlátozások következtében felvidéki vándorútját megszakítva immár Tápiógyörgyén, Magyarországon látogatható az adventi időszakban.

Tovább olvasható: https://felvidek.ma/2021/12/esterhazy-janos-szellemi-oroksege-mindannyiunke-tapiogyorgyere-latogatott-az-esterhazy-janos-kiallitas/

Minden úgy van jól, ahogy a Jóisten akarja – Beszélgetés Molnár Imre történésszel Esterházy Jánosról

Január 6-án Komáromban szentmise keretében nyílt meg az Esterházy János-emlékév. Százhúsz évvel ezelőtt született a mártír sorsú felvidéki politikus, akinek boldoggá avatása már elkezdődött. Molnár Imre történésszel beszélgettünk. A közelmúltban az ő szerkesztésében jelent meg az Isten szolgája Esterházy János. Emlékkönyv III. című kötet.

Tovább olvasható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/minden-ugy-van-jol-ahogy-joisten-akarja-beszelgetes-molnar-imrevel-esterhazy-janosrol

A Triptichon, avagy Esterházy János élete és öröksége című filmbemutató a Párbeszéd Házában Budapesten

A budapesti Párbeszéd Háza által életre hívott Vászonkrisztus című programsorozat immáron harmadik szakaszában olyan dokumentumfilmeket láthatnak az érdeklődők, amelyek példaértékű, elsősorban közép-európai szent életű emberekről készültek. November 9-én este a Triptichon, avagy Esterházy János élete és öröksége című film elővetítésére került sor.

Tovább olvasható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/esterhazyban-valoban-az-uristen-mukodott-triptichon-elovetitese-parbeszed-hazaban

SIGMOND DEZSŐ: A XX. SZÁZAD SZÖRNYŰSÉGE BENNE VAN A TÖRTÉNETÉBEN

Esterházy János Közép-Európa szentje lehetne, ha hagynák

Küzdött a csehszlovákiai magyarok jogaiért, majd kiállt a magyarországi szlovákok jogai mellett. Zsidókat mentett, helytállt a nemzetiszocialista német és szlovák erőkkel szemben, majd kiadták a szovjeteknek, hogy a gulágon pusztuljon el, de a kommunista Csehszlovákia visszakérte, hogy felakaszthassa. Végül hosszú, börtönbeli agónia lett Esterházy János felvidéki magyar politikus veszte, sorsába belesűrítették a XX. századot. Nagyszabású, háromrészes (Keresztút, Áldozathozatal, Harmadnapon) dokumentumfilmben tárják fel életének és szimbólummá válásának történetét Zsigmond Dezső rendezésében. A Triptichon az MTVA és a lengyel állami TVP koprodukciójában készült, így mind a magyar, mind a lengyel állami televízió műsorára tűzi. Az első, Keresztút című részt a magyar nézők ma este 22.45-kor láthatják a Duna TV-n.

Tovább olvasható: https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/10/esterhazy-janos-kozep-europa-szentje-lehetne-ha-hagynak

Sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont szeretettel vár minden Zarándokot 2021. szeptember 17-18-ra, a 120 éve született ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulójaként és az Esterházy Emlékév központi rendezvényeként szervezett Esterházy Zarándoknap ünnepi szentmiséjére és az ehhez kapcsolódó lelki programokra.

Az idei évfordulós ünnepségünk mottója Isten Szolgája Esterházy János gondolata: „Szeressük mindenek előtt Istenünket és szeressük egymást, mint jó testvérek!” A rendezvénysorozat az Esterházy János Zarándoknap előestéjén (szeptember 17-én) lelki tartalmú képzőművészeti, és filmbemutató programokkal, illetve közösségi találkozóval indul, majd éjszakai gyertyás keresztút-járással és ifjúsági virrasztással ér véget (a 2021. szeptember 17-18-ra szóló szállás, illetve étkezési igényeket, kérjük a következő telefonszámon 00421 903 441 891, vagy az info@esterhazyjanos.eu e-mail címen jelezni).

A szeptember 18-i Zarándoknap programja az érkező gyalogos és autós zarándokok, illetve a magukkal hozott imaszándékok, adományok és jelképek fogadásával kezdődik, amit Esterházy János mához szóló üzenetére és lelki örökségének ápolására vonatkozó tanúságtételek követnek. Nagy örömünkre szolgál, hogy többek között meghallgathatjuk Boráros Imre színművész, Dr. Kőrösi Mária egyetemi tanár és Dr. Csókay András idegsebész előadásait is. A Hűség keresztútjának imádságos bejárását, a zoboralji hagyományőrzők fellépése és az Esterházy János Emlékérem ünnepélyes átadása követi.

Az Esterházy Emlékév és az Isten Szolgája Esterházy János végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepi hálaadó szentmise főcelebránsa Főtisztelendő Orosch János, a Nagyszombati egyházmegye érseke lesz. A lelki nap zárásaként kerül sor a Magyar Nemzeti Színház HAZATÉRÉS című misztériumjátékának, bemutatójára (kb. 1 óra).

 

A zarándoknap védnöke Mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke.

Első Esterházy János gyalogos zarándoklat Alsóbodokra.

Tekintettel az Esterházy Emlékévre a Via Mariae polgári társulás szeptember 18-án reggel gyalogos zarándoklatot indít Alsóbodokra, amely 09.30-kor indul a bábindali Szent Imre-templomtól (4 km). A zarándoklaton előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet, aki részvételi szándékát jelzi a patay.peter@gmail.com e-mail címen.

Ugyancsak az Esterházy Emlékév tiszteletére nyílik lehetőség arra, hogy azon települések képviselői is elhelyezhessék földadományukat Isten szolgája Esterházy János urnája körül, akik eddig ezt még nem tették meg. Kérjük, hogy a földadományt tartalmazó zsebkendőnyi vászonzacskót jelöljék meg a településük nevével és címerével és azt érkezésük után a szabadtéri oltár előtt adják át a szervezőknek. A szentmise után megszentelt földadomány, a Szentkereszt Felmagasztalása Kápolna sziklasírjában, Esterházy János urnafülkéjében lesz elhelyezve.

Ugyanígy szívesen fogadunk minden imaszándékot vagy írásba foglalt kérést, melyeket a szentmise során az áldozati ajándékokkal együtt helyezünk az oltárra. A résztvevő lelkiatyákat felkérjük hogy Isten szolgája Esterházy János közbenjárását kérve ezen kívánságokat és imaszándékokat is foglalják be a szentmise szándékai közé.

Az Esterházy Zarándoknap részletes programtervezete az alábbiakban olvasható:

ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS

végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett Zarándoknap programja

Mottó: „Szeressük Istenünket és szeressük egymást, mint jó testvérek!” (EJ)

Helyszín: Esterházy János Zarándokközpont, Alsóbodok, Kálvária tér Időpont: 2021. szeptember 17-18. (péntek – szombat)

2021. IX. 17. (péntek) Az Esterházy János Zarándoknap vigíliai eseményei Alsóbodokon

18.00 Dávid Zsuzsanna képzőművész „A mi jelünk a Kereszt” c. kiállításának és magyar – lengyel gyermekek Esterházy János témájában alkotott gyermekrajz-kiállításának megnyitója

18.30 Beszélgetés a kiállító művésszel és a TRIPTICHON című 3 részes Esterházy-filmeposz készítőivel (helyszín: Konferenciaközpont)

19.30 A TRIPTICHON című 3 részes Esterházy-filmeposz bemutatója a szabadtéri színpadon

22.00 Esti gyertyafényes keresztút, majd imavirrasztás a kápolnában.

 

2021. IX. 18. (szombat) Az Isten Szolgája Esterházy János Zarándoknap programja

10.00 – 10.30 Zarándokok érkezése, fogadása és az Esterházy János Zarándokközpont emlékhelyeinek megtekintése

10.30 – 10.45 Üdvözlés, beszámoló az Esterházy Emlékév programjairól

10.45 – 11.00 Beszámoló az Esterházy János Zarándokközpont helyzetéről, eseményeiről

11.00 – 11.30 A Zarándoknap jelképének „A mi jelünk a kereszt” bevonulása és az oltáron való elhelyezése: (Közben zoboralji énekek, tárogató). A folyamatosan érkező zarándokcsoportok üdvözlése. Imaszándékok, földadomány, imaszalagok fogadása, megáldása. Emléklapok átadása a zarándokcsoportok képviselőinek

11.30– 11.40 Boráros Imre: Esterházy János imája (énekszámmal)

11.40– 12.00 Dr. Kőrösi Mária: Esterházy János üzenete a mához – a hit erejével

12.00 Déli harangszó – Az Úr angyala imádsága

12.05 – 12.30 Tanúságtételek Isten Szolgája Esterházy János köztünk való jelenlétéről

12.35 – 13.00 Dr. Csókay András: Jézussal a sátán ellen. Orvosmissziós tapasztalataim.

13.00 –14.00 A Hűség keresztútjának imádságos bejárása

14.00 – 14.15 Alsóbodoki Asszonykórus fellépése

14.15 – 14.45 Az Esterházy János Emlékérem ünnepélyes átadása:

Posztumusz ThDr. Karaffa János atya – méltatás: Ft. Farkas Zsolt

Dávid Zsuzsanna – méltatás: Dr. Molnár Imre

Dariusz Żuk-Olszewski – méltatás: ifj. Dr. Csámpai Ottó

14.45 – 15.00 A vendégek köszöntése (éneklés)

15.00 Ünnepi hálaadó szentmise

Főcelebráns: Ft. Orosch János, a Pozsony – Nagyszombat főegyházmegye érseke

(A szentmise szándéka: Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és szlovák vértanú társaiért, a Közép-európai népek megbékéléséért, a közelmúltban elhunyt Karaffa János, az Esterházy János Zarándokközpont hűséges támogatójának lelki üdvéért.)

 

17.00 HAZATÉRÉS – Esterházy János élete hét képben. A Magyar Nemzeti Színház bemutatója az Esterházy Emlékév tiszteletére

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, mivel a fenti program az aktuális közegészségügyi rendelkezések alapján változhat. Kérjük, figyeljék honlapunkat az https://www.esterhazyjanos.eu és facebook oldalunkat a https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont elérhetőség alatt.

Mindenkit szeretettel hív és vár

az Esterházy János Zarándokközpont vezetősége.

János atya Mennyei Atyjához távozott

János atya Mennyei Atyjához távozott

Hazatért a Teremtőjéhez Karaffa János atya, pozsonyeperjesi plébános, adja hírül megrendülve az általa alapított Pázmaneum Társulás honlapja. Az 1997. június 14-én pappá szentelt és az élettől hosszú szenvedés után mindössze 48 évesen elhunyt Karaffa János egész papi élete a Krisztustól rábízott felvidéki magyar katolikusok szolgálatában telt el. E szolgálat fontos részét képezte az Isten Szolgája Esterházy János igazsága ügyének felvállalása és rendíthetetlen képviselete is. Az elsők között volt, aki kiállt a Felvidék mártírja, Esterházy János boldoggá avatása mellett. Támogatva az alsóbodokon létrejött Esterházy János Zarándokközpont működését, imáival és mindig készséges szolgálatával hűen ápolta Isten Szolgája emlékét, és vele a magyar szentek, boldogok tiszteletét.

A trianoni nemzetszakadás óta eltelt időszakban a felvidéki magyarság életében mindig jelentős szerepet játszottak azok a lelkipásztorok, akik a hívek egyéni lelkigondozása mellett felvállalták azon közösséget erősítő erkölcsi és társadalmi fejlesztési, nevelési munkát is melynek megléte nélkül elképzelhetetlen egy kisebbségbe szakadt népcsoport megmaradása és jövője. Így látta és erre érzett indítást Karaffa János atya is, aki a kezdetektől egyik fő szervezője volt a magyar püspökért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért évenként a Jó Pásztor vasárnapján megrendezett Komáromi Imanapoknak. A felvidéki magyar katolikus hívek szolgálatára 2005-ben több paptársával és más civil személyekkel létrehozta a Pázmaneum Társulást és Regnum Marianum Akadémia néven keresztény felnőttképzést indított el. Imanapokat, konferenciákat, tanulmányi napokat szervezett. Nem félt a fájó problémák felvetésétől sem, azt vallva, hogy a Biblia nagy alakjai közül is azok tudták eredményesen szolgálni Istentől kapott hivatásukat, akik minden nehézség ellenére kitartottak küldetésük mellett. Karaffa atya ilyen, az elődöktől kapott küldetésének tartotta a felvidéki magyar püspökség létrejöttének ügyét, az anyanyelvi hitoktatásnak és lelkipásztori működésnek az emberi élet minden szegmensére kiterjedő szolgálatát. Bátran vállalta az igaz ügyért való küzdelmeket, melynek kiinduló pontját a hitben való kitartó imában látta és gyakorolta. Ezzel a szándékkal hozta létre a Pázmány Péter Imaszövetséget is és kitartóan végezte az Esterházy János boldoggá avatásáért bemutatott szentmiséket. Vallota, hogy „az elért eredmények az Isten áldásának és sok hűséges magyar katolikus imájának és segítségének köszönhetőek”.

Sok terve volt még, néhány napja még ezt az üzenetet osztotta meg közösségi portálján: „Ma hálát adok az Úrnak, hogy 24 évvel ezelőtt, 1997. június 21-én bemutathattam első szentmisémet szülővárosomban,

Dunaszerdahelyen.” A hálaadás János atya életének szinte permanens részét képezte. Ezért is érdemes e rövid méltatást ismét csak az ő szavait idézve befejezni: „Hálás vagyok azért, hogy az Úr mindig adott mellém munkatársakat, segítőket, mindenhol akadtak istenfélő, jó emberek, barátok, akik megerősítettek küldetésemben. Családom is támogatott szolgálatom folyamán, szüleim és testvérem, aki hitoktatóként szintén a PPKE HTK-n végzett, mindig mellettem álltak és segítettek utamon.”

Istenünk, mi is hálát adunk neked János atya rövid földi életének megannyi jó gyümölcséért. Te tudod, hogy távozta miatt nagy fájdalom és hiányérzet szakadt ránk, ezért arra a kérünk, engedd, hogy az ő földbe hulló életének búza magja százszoros termést teremjen a te félárva felvidéki magyar néped és nemzeted számára.

Isten Szolgája Esterházy János, fogadd János atyát odaát szeretettel és vele együtt legyél továbbra is közbenjárónk és szószólónk a Mennyei Atyánál.

Ámen.

Az Esterházy János Zarándokközpont egyik lelkivezetője és patronálója volt. Ezért fájdalommal, de Isten irgalmába vetett hittel búcsúzunk tőle. Nyugodj békében, s kérünk maradj munkatársunk odafentről is !

2021. VI. 25. Az EJZK vezetői és munkatársai

A keresztet, amit isten a vállára tett a közösségi és lelki élet szolgálatával, mindig büszkén vitte, elül, vállalva mindent, ami ezzel jár. Szikla volt ,egy háborgó tengeren, csónak a viharban, menedék a hitben megpihenni óhajtók számára. Nemcsak a felvidéki magyar püspökségért, püspökért folytatott küzdelmeink élharcosa, de az Esterházy János boldoggá avatásának egyik letéteményese is volt. Véleménye sohasem volt félreértelmezhető, imái, beszédei jövőbe mutatóak, olykor-olykor jövendölésként is értelmezhetőek voltak. Az idei alsóbodoki Esterházy Emléknap egy korábbi programjában,még ott szerepelt ,,A hűség keresztútjának imádságos bejárása Karaffa János Atyával” pontnál. Ezt az utat, azonban már nélküle járjuk be. Ő talán azzal az emberrel, odafenn, a csillagösvényeken, akiért élete egy szebbik, az igazságért küzdő részét feláldozta, itt a Földön. Nehéz szívvel engedjük el, mint amilyen szeretettel vettük őt körbe, itt, a halandók ösvényein. Jó lett volna még kezet fogni, inteni, beszélgetni, imádkozni együtt, vele, azért a népért, melynek hű, szerető, hitben megedzett fia volt. Emlékét megőrizve, keresztjét vállunkra téve, most már fizikailag nélküle, de lélekben mindig vele lépünk tovább porrá taposni a göröngyöket, a számunkra kijelölt úton. Legyen neked könnyű a föld, és magas a menny. Isten áldjon János Atya!

Kettős kiállításmegnyitó a budapesti Lengyel Házban az Esterházy János-emlékév jegyében

„A mi jelünk a kereszt!” címmel nyílt kiállítás június 16-án Dávid Zsuzsanna festőművész munkáiból a kőbányai II. János Pál Lengyel Házban. A harminchárom képet bemutató tárlatot az Esterházy János-emlékév alkalmából szervezte meg a Szent Adalbert Egyesület.

Tovább olvasható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/kettos-kiallitasmegnyito-budapesti-lengyel-hazban-az-esterhazy-janos-emlekev-jegyeben

1942. V. 15.  A Helytállás Emléknapja

1942. V. 15.  A Helytállás Emléknapja

Esterházy János 79 évvel ezelőtt ezen a napon utasította el a Szlovák Parlamentben az „Istentelen és embertelen” zsidó-deportálási törvény megszavazását. Ebből az alkalomból az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont online megemlékezést szervez, melynek műsora 2021. V. 15-én, szombaton lesz elérhető és megtekinthető az interneten az alábbi kapcsolati elérhetőséggel.

A megemlékezés programja:

17.00: A Pro Probitate– A Helytállásért díj átadási ünnepsége

Ember az embertelenségben” – Történész szimpózium. Előadók:

     Popély Gyula, emeritus professzor

     Haraszti György, egyetemi tanár, Holokauszt szakértő

     Lebovits Imre, Holokauszt túlélő

Idézetek az Esterházy család által megmentett személyek tanúságtételeiből. (felolvassák az Esterházy Akadémia hallgatói.)

Harangszó az áldozatok emlékére….

„APÁM ESTERHÁZY JÁNOS” – Dokumentumfilm Esterházy János leányának és családjának drámai sorsáról.

Az élő közvetítés videója megtekinthető a következő hivatkozáson: https://www.youtube.com/watch?v=ra7d4-kWZdQ 

Kapcsolatok a program követéséhez :

https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont
https://www.facebook.com/felvidek.ma
https://www.facebook.com/szakc.sk
https://www.facebook.com/pazmaneumpt
https://www.facebook.com/pazmaneum
https://www.facebook.com/Esterh%C3%A1zy-Akad%C3%A9mia-753537558104841
https://www.facebook.com/Pr%C3%A1gai-Magyar-Katolikus-Pl%C3%A9b%C3%A1nia-1769510549979963/
https://www.facebook.com/Pozsonyi-katolikusok-287940504733191

illetve az Esterházy János Zarándokközpont youtube csatonáján: https://www.youtube.com/channel/UCtIiSWRmTC11s3M91ytuR0g

Megemlékezések, szentmisék és Bíró László püspök atya gondolatai Esterházy Jánosról a Magyar Kurír Katolikus Hírportál hasábjain

1901. március 14-én született Nyitraújlakon Esterházy János mártír sorsú felvidéki politikus. A csehszlovákiai Mírovban, a politikai foglyok börtönében halt meg 1957. március 8-án. Bíró László püspök emlékezését olvashatják.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/vegigment-az-elhivatottsag-utjan

Március 11-i sajtó és más médiamegjelenések

 

 • Megjelent a Váci Egyházmegyei KatolikusTelevízió YouTube csatornán egy beszámoló videó a március 7-ei bujáki templomban tartott ünnepi szentmiséről, amelyet Esterházy János boldoggá avatásáért mutattak be. Ebben a videós beszámolóban nyilatkozik Molnár Imre történész és Marti József plébános is. Ezt a felvételt feltették a Váciegyházmegye.hu honlapjukra is, valamint megjelent a Buják Plébánia YouTube csatornáján is.
 • Megjelent a Nool.hu-n egy beszámoló a bujáki templomban tartott szentmiséről, amelyben Marti János, helyi plébános ünnepi prédikációjából  idéznek.
 • Megjelent a Magyarkurír.hu-n egy beszámoló a prágai megemlékezésről, amelyben idéznek Balga Zoltán lelkész és Boros Miklós, Magyarország Csehországba delegált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének beszédéből is.
 • Megjelent a Felvidék.ma oldalán még korábban egy program ismertető a március 7-ei szentmiséről.
 • Megjelent az Új Ember legújabb számában (a címlapon!) Bíró László püspök úr cikke, amelyet Esterházy Jánosról írt, a Magyarkurír.hu-n pedig hírt is adtak erről.
 • Megjelent egy cikk a Körkép.sk-n, amelyben „Esterházy János azon üzeneteit tolmácsolják, melyek politikai-közéleti értelemben hasznosak lehetnek a felvidéki magyar közösségek, a felvidéki magyar politikum számára.”
  Megemlítik benne a megemlékezéseket is, valamint, Molnár Imre munkásságát is: „Írásom címéhez hűen most nem gróf Esterházy János életrajzát, életművét, vállalásait ismertetem, hiszen ezt nálam szakavatottabbak már megtették az elmúlt két évtizedben. Molnár Imre például, aki a leghitelesebb szakértője ennek a témának (…).” Ez a cikk megjelent a Hírolvasó.com hírgyűjtő oldalon is.

Váci Egyházmegyei KatolikusTelevízió YouTube csatorna: „HA EZ VOLT A JÓISTEN AKARATA AZ ÉN ÉLETEMMEL, KI VAGYOK ÉN, HOGY EZT MEGKÉRDŐJELEZZEM?”
2021.03.10., kb. 7 perc
https://www.youtube.com/watch?v=mkyW7SUJ6NQ&t=10s

Váciegyházmegye.hu: „HA EZ VOLT A JÓISTEN AKARATA AZ ÉN ÉLETEMMEL, KI VAGYOK ÉN, HOGY EZT MEGKÉRDŐJELEZZEM?” – SZENTMISE ESZTERHÁZY JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT
2021.03.08., kb. 7 perc
http://vaciegyhazmegye.hu/video/4407/-HA-EZ-VOLT-A-JOISTEN-AKARATA-AZ-EN-ELETEMMEL-KI-VAGYOK-EN-HOGY-EZT-MEGKERDOJELEZZEM-SZENTMISE-ESZTERHAZY-JANOS-BOLDOGGA-AVATASAERT.html

Buják Plébánia YouTube csatornája: Szentmise, Esterhazy
2021.03.11., kb. 7 perc
https://www.youtube.com/watch?v=hrG1kq9rX_o

Nool.hu: Szentmisét celebráltak Bujákon a vértelen vértanú tiszteletére
2021.03.10.
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/szentmiset-celebraltak-bujakon-a-vertelen-vertanu-tiszteletere-3827062/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

Magyarkurir.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában
2021.03.10.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-112653

Felvidék.ma: Szentmise Nagyböjt 3. vasárnapján – Esterházy János boldoggá avatásáért
2021.03.07.
https://felvidek.ma/esemeny/szentmise-nagybojt-3-vasarnapjan-esterhazy-janos-boldogga-avatasaert/

Új Ember: Végigment az elhivatottság útján
2021.03.10., 1. és 7. oldal
(küldjük majd, ha fent lesz online is)

Magyarkurir.hu: Megjelent az Új Ember 2021. március 14-i száma
2021.03.10
https://www.magyarkurir.hu/hirek/megjelent-az-uj-ember-2021-marcius-14-i-szama

Körkép.sk: Gróf Esterházy János 120 éves üzenete
2021.03.10.
https://korkep.sk/cikkek/tortenelem/2021/03/10/grof-esterhazy-janos-120-eves-uzenete

Hírolvasó.com: Gróf Esterházy János 120 éves üzenete
2021.03.10
https://www.hirolvaso.com/2021/03/10/grof-esterhazy-janos-120-eves-uzenete/

Médiakapcsolataink március 10-én

 • Megjelent a Magyar Demokratában a sajtóközlemény bevezető része (a március 3-ai megemlékezés nélkül).
 • Az utókövetésnek köszönhetően a Magyarnemzet.hu-n megjelent egy újabb cikk az Esterházy Emlékévről, amely a kiküldött sajtóközlemény első részét közli le.
 • A Felvidék.ma-n beszámoltak a Bujákon tartott Esterházy János-megemlékezésről, amelyben Molnár Imre beszédéből is idéznek, valamint a Bujáki Plébánia szentmise felvételét is becsatolták a cikkbe. Ezt a cikket lehozta a Gondola.hu is.
 • A lengyel Radiomaryja.pl oldalon megjelent egy cikk az Esterházy Emlékévről és a március 14-ei megemlékezésről, amelynek forrásaként Pawel atyát jelölték meg.

Magyar Demokrata: Kezdődik az Esterházy-emlékév
2021.03.10., 65. oldal
(csatolva küldjük)

Magyarnemzet.hu: Ájtatosság Esterházy János, Közép-Európa vértanúja emlékére
2021.03.09.
https://magyarnemzet.hu/kultura/imaora-esterhazy-janos-kozep-europa-vertanuja-emlekere-9489812/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

Felvidék.ma: Esterházy János boldoggá avatásáért imádkoztak Bujákon
2021.03.09.
https://felvidek.ma/2021/03/esterhazy-janos-boldogga-avatasaert-imadkoztak-bujakon/

Gondola.hu: Esterházy János boldoggá avatásáért imádkoztak Bujákon
2021.03.09.
https://gondola.hu/hirek/269831-Esterhazy_Janos_boldogga_avatasaert_imadkoztak_Bujakon.html

Radiomaryja.pl: ROK PAMIĘCI JÁNOSA ESTERHÁZYEGO NA WĘGRZECH. „NASZYM ZNAKIEM JEST KRZYŻ!”
2021.03.08.
https://www.radiomaryja.pl/informacje/rok-pamieci-janosa-esterhazyego-na-wegrzech-naszym-znakiem-jest-krzyz/

Új sajtóhírek, események

 • Lezajlott vasárnap a Kossuth Rádió V4 c. műsorában egy Molnár Imre történésszel készült interjú Esterházy János életéről és az Emlékévvel kapcsolatban.
 • Megjelent a Szent István Televízió YouTube csatornáján egy interjú Pawel atyával az Esterházy Emlékévről és Esterházy János életéről.
 • A Nógrád Megyei Hírlapban megjelent egy összefoglaló a vasárnapi szentmiséről, amelyben idéznek Marti József plébános beszédéből is.
 • A Mixonline.hu is lehozta az MTI-n megjelent prágai megemlékezésről szóló hírt.
 • Balga Zoltán feltöltött YouTube csatornájára egy felvételt az Esterházy János halálának évfordulója alkalmából, boldoggá avatásáért megrendezett prágai szentmiséről, amely megjelent a Katolikus.cz oldalán. Ezt a cikket pedig megosztotta Facebook oldalán a Prágai Magyar Katolikus Plébánia.
 • A Felvidék.ma élőben közvetítette vasárnapon a bujáki templomban tartott szentmisét Esterházy boldoggá avatásáért, amelyben Molnár Imre történész is mond beszédet. Ez a felvétel megjelent a Buják Plébánia YouTube csatornáján is.
 • Megjelent a Ma7.sk-n egy interjú Pór Istvánnal, a búcsi református egyházközség gondnokával, aki bő egy évtizeden át levelezett és többször találkozott Hetényi Józseffel, Esterházy János egykori gulági rabtársával és „fogadott fiával“. Ezt a cikket a Hírek.sk is lehozta.
 • A Duna24.sk is beszámolt róla, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulás az emlékévhez kapcsolódóan a mártírpolitikus tiszteletére filmvetítő felvidéki esteket szervezett, de a járványügyi helyzetből kifolyólag március 8-án a Szövetség a Közös Célokért Facebook oldalán lehet majd megtekinteni a filmet (Út a végtelenbe – Isten szolgája, Esterházy János című dokumentumfilm).
 • Megjelent két cikk a Felvidék.ma-n arról, hogy a a Szövetség a Közös Célokért társulás és tagszervezetei megemlékezést tartottak tegnap Esterházy János emlékére, amelyben Molnár Imrét is megemlítik.
 • A Felvidék.ma-n megjelent egy programajánló az Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott, március 14-ei szenci Szent Miklós-templomi szentmiséről.
 • A Magyartudat.com-on megjelent egy történelmi szempontú beszámoló Esterházy János életéről. Nem tudjuk, hogy az általunk generált sajtómegjelenések voltak-e hatással a cikk elkészítésére, de azért elküldjük ebben a médiajelentésben.

Kossuth Rádió, V4 c. műsor: Beszélgetés Molnár Imre történésszel Esterházy János életéről és az Emlékévről
2021.03.07., 8:47:44-től 8:57:48-ig
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-07_08-34-00&enddate=2021-03-07_09-09-00&ch=mr1

Szent István Televízió YouTube csatornája: Krisztus szolgálatában – Esterházy János mártírpolitikusra emlékezünk
2021.03.08., 39 perc
https://www.youtube.com/watch?v=e9eKHoFwvmI

Nógrád Megyei Hírlap: Szentmisét celebráltak a faluban a vértelen vértanú tiszteletére
2021.03.09., 4. oldal
(csatolva küldjük)

Mixonline.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában
2021.03.06.
https://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=184099

Balga Zoltán YouTube csatornája: Prédikáció – Nagyböjt 3. vasárnapja, Balga Zoltán
2021.03.07., 15 perc
https://www.youtube.com/watch?v=3iOU-NNoldg

Katolikus.cz: Prédikáció Nagyböjt 3. vasárnapján
2021.03.07.
https://www.katolikus.cz/hirek/457-predikacio-nagybojt-3-vasarnapjan?fbclid=IwAR0rSULL9QYYx2XiDUhA3mnywYGw7Ol2VM5GoBgOpVJ6AoLKUU0_RR_Zotc

Prágai magyar katolikus plébánia Facebook oldala: Prédikáció Esterházy Jánosról Nagyböjt 3. vasárnapján
2021.03.07.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3439358286328506&id=176951054997996

Prágai magyar katolikus plébánia Facebook oldala: Szentmise Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért.
2021.03.07.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3439235433007458&id=1769510549979963

Felvidek.ma Facebook oldala: Szentmise Esterházy János boldoggáavatásáért
2021.03.07., 1 óra 20 perces élő közvetítés
https://www.facebook.com/felvidek.ma/posts/3992297510792535

Buják Plébánia YouTube csatornája: Szentmise, Isten szolgája: Esterházy János boldoggáavatásáért
2021.03.08., 1 óra 20 perc
https://www.youtube.com/watch?v=wm-esX8cUoI

Ma7.sk: Méltóképpen őrizni és továbbadni az értékes Esterházy- és Hetényi- szellemi hagyatékot
2021.03.08.
https://ma7.sk/tajaink/meltokeppen-orizni-es-tovabbadni-az-ertekes-esterhazy-es-hetenyi-szellemi-hagyatekot-0

Hirek.sk: Méltóképpen őrizni és továbbadni az értékes Esterházy- és Hetényi- szellemi hagyatékot
2021.03.08.
https://www.hirek.sk/tajaink/meltokeppen-orizni-es-tovabbadni-az-ertekes-esterhazy-es-hetenyi-szellemi-hagyatekot-0

Duna24.sk: Az online térben emlékeznek Esterházy János halálának napján
2021.03.08.
https://duna24.sk/muvelodo/kultura/2021/03/08/az-online-terben-emlekeznek-esterhazy-janos-halalanak-napjan/

Felvidek.ma: Bevégeztetett – Gondolatkísérletek Esterházy János életpéldája nyomán
2021.03.08.
https://felvidek.ma/2021/03/bevegeztetett-gondolatkiserletek-esterhazy-janos-eletpeldaja-nyoman/

Felvidek.ma: Online szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért
2021.03.08.
https://felvidek.ma/esemeny/online-szentmise-esterhazy-janos-boldogga-avatasaert/

Felvidek.ma: Isten szolgája Esterházy János emlékhelyei előtt tisztelgünk
2021.03.08.
https://felvidek.ma/2021/03/isten-szolgaja-esterhazy-janos-emlekhelyei-elott-tisztelgunk/

Magyartudat.com: A Szibériát megjárt felvidéki mártír: gróf Esterházy János
2021.03.08.
https://magyartudat.com/grof-esterhazy-janos-aki-megjarta-sziberiat-is/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=grof-esterhazy-janos-aki-megjarta-sziberiat-is

Esterházy Emlékév médiajelentés 03.08.

A következő megjelenéseket regisztráltuk a mai napon:

 • Az MTI-n megjelent egy hír az Esterházy Emlékév prágai megemlékezéséről, amelyet lehozott számos megyei hírportál, a nyomtatott Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap, valamint a Hirado.hu, a Gondola.hu, a Librarius.hu, a Webradio.hu, a Bumm.sk és a 3szek.ro is.
 • A Bihari Naplóban megjelent a mai évfordulósok listájában Esterházy János is, mártírhalálának 64. évfordulója alkalmából.
 • Pénteken lezajlott az M5 Librettó c. műsorában a Molnár Imrével készült beszélgetés, amely a Hirado.hu-n is megjelent.
 • Megjelent a Magyarkurír.hu-n egy beszámoló a március 3-án Egerben tartott szentmiséről, a Szent István Televízió által elkészített hírösszefoglalót is betették a cikkbe; valamint a cikket Facebook oldalukon is megosztottak. A hírösszefoglaló videó pedig megjelent a Magyarkurír.hu-hoz köthető Kattéka videótár oldalán is.
 • Megjelent a Montázsmagazin.hu-n az Esterházy Emlékévről kiküldött sajtóközlemény, amelyet Facebook oldalukon is megosztottak.
 • A ma7.sk oldal beszámolt róla, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulás az emlékévhez kapcsolódóan a mártírpolitikus tiszteletére filmvetítő felvidéki esteket szervezett, de a járványügyi helyzetből kifolyólag március 8-án a Szövetség a Közös Célokért Facebook oldalán lehet majd megtekinteni a filmet (Út a végtelenbe – Isten szolgája, Esterházy János című dokumentumfilm). Ezt a cikket a Hírek.sk oldal is lehozta.

Magyar Hírlap: Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság egykori politikai vezetőjére emlékeztek szombaton Prágában helyi magyar szervezetek 2021.03.08., 6. oldal (csatolva küldjük) Magyar Nemzet: Koszorúzás Esterházy János emléktáblájánál 2021.03.08., 6. oldal (csatolva küldjük)

Bihari Napló: Évforduló
2021.03.08., 10. oldal
(csatolva küldjük)

MTI: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. (csatolva küldjük)

M5, Librettó c. műsora: Esterházy emlékév – Mind a négy Visegrádi országban megemlékeznek a mártír politikusról 2021.03.05., 19:00 órától, a linken 22:29-től 30:47-ig https://mediaklikk.hu/video/libretto-2021-03-05-i-adas/

Hirado.hu: Film készül a mártírhalált halt gróf Esterházy János életéből 2021.03.06. https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2021/03/06/film-keszul-a-martirhalalt-halt-grof-esterhazy-janos-eletebol#

Katteka.hu: Mise Esterházy Jánosért
2021.03.04.
https://katteka.hu/video/mise-esterhazy-janosert

Magyarkurír.hu: Szentmisét mutattak be Egerben Esterházy János boldoggá avatásáért
2021.03.05.
https://www.magyarkurir.hu/hazai/szentmiset-mutattak-be-egerben-esterhazy-janos-boldogga-avatasaert

Magyar Kurír Facebook oldala: Esterházy Jánost Jézus szeretete éltette. Ez adta minden reményét, ez tette alkalmassá arra, hogy le tudja győzni magában a gyűlöletet és a rosszat. 2021.03.05.
https://www.facebook.com/magyarkurir/posts/3999553963429284

Montázsmagazin.hu: Esterházy Emlékév – A mártír politikusra emlékezünk
2021.03.05.
https://montazsmagazin.hu/esterhazy-emlekev-a-martir-politikusra-emlekezunk/?fbclid=IwAR0lyFtGDcoBjtU55l5U8zLrMBx9tkO5Vyn37QJ0LZSj6T9qmnbG5VkBAWU

Montázsmagazin Facebook oldal: Esterházy Emlékév – 2021 márciusában emlékezünk Isten szolgája Esterházy János, Közép-Európa vértanúja születésének 120. és mártírhalálának 64. évfordulójára. 2021.03.05. https://www.facebook.com/montazsmagazin/posts/4234628793238128

Ma7.sk: Az online térben emlékeznek Esterházy János halálának napján
2021.03.05.
https://ma7.sk/aktualis/az-online-terben-emlekeznek-esterhazy-janos-halalanak-napjan

Hirek.sk: Az online térben emlékeznek Esterházy János halálának napján
2021.03.05.
https://www.hirek.sk/aktualis/az-online-terben-emlekeznek-esterhazy-janos-halalanak-napjan

Webradio.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://webradio.hu/hirek/kulfold/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-2021-03-06 Baon.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06 https://www.baon.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3677569/ Heol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.heol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3443704/

Kemma.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.kemma.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3753238/

Teol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.teol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3522844/

Haon.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://haon.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-5061064/

Kisalföld.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-10730038/

Zaol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.zaol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-5003473/

Veol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.veol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-4467250/

Vaol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.vaol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-4728895/

Feol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.feol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-4735900/

Bama.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.bama.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3616696/

Boon.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://boon.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-5260276/

Szoljon.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3328933/

Nool.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.nool.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3816349/

Sonline.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.sonline.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3944677/

Beol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.beol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-3756820/

Szon.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://szon.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-4883755/

Duol.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.duol.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-4191394/

Demedia.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06 https://www.demedia.hu/hu/kulfold/2021/03/06/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban

Delmagyar.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-7302025/

Bumm.sk: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://www.bumm.sk/kulfold/2021/03/06/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban-4

Gondola.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://gondola.hu/hirek/269699-Esterhazy_Janosra_emlekeztek_Pragaban_.html

Hirado.hu: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.06. https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/03/06/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban

Nool.hu: Ünnepi szentmisét mutatnak be a bujáki templomban 2021.03.07. https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/unnepi-szentmiset-mutatnak-be-a-bujaki-templomban-3816892/ Librarius.hu: Néma csendben és maszkban emlékeztek Esterházy Jánosra 2021.03.07. https://librarius.hu/2021/03/07/nema-csendben-es-maszkban-emlekeztek-esterhazy-janosra/

3szek.ro: Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában 2021.03.08. https://www.3szek.ro/load/cikk/139747/esterhazy-janosra-emlekeztek-pragaban

Az Esterházy 120 Emlékév kapcsán a következő megjelenéseket regisztráltuk március 5-én

Az Esterházy 120 Emlékév kapcsán a következő megjelenéseket regisztráltuk március 5-én:

 • A Kossuth Rádió reggeli hírműsorában elhangzott egy beharangozó a Jó Reggelt Magyarország c. műsor interjúhoz, amelyben Molnár Imre történész nyilatkozott az Esterházy emlékévről, valamint este a Kossuth Rádió Krónika c. műsora tudósított a Esterházy Emlékévről, a tudósításban megszólalt Molnár Imre történész is.
 • Megjelent a Nógrád Megyei Hírlapban egy cikk a március 7-ei Esterházy János tiszteletére bemutatandó szentmiséről.
 • A Szent István Televízió Facebook oldalán élőben közvetítették a március 3-ai, az egri Minorita templomban Esterházy János boldoggá avatásáért bemutatott szentmisét, amelyet közzé tettek a YouTube csatornájukon is. A szentmisén Pawel Cebula minorita szerzetes tartott szentbeszédet.  Emellett erről készült egy hírösszefoglaló a YouTube csatornájukra, amelyet a honlapjukon és Facebook oldalukon is közzétettek.
 • A Szent István Rádió is élőben közvetítette az Esterházy János boldoggá avatásáért bemutatott egri szentmisét, valamint honlapján beszámolt a közvetítésről, amelyben Pawel atya beszédéből is idéznek. Emellett még március 1-jén a Szent István Rádió közzétett Facebook oldalán egy felhívást a március 3-ai szentmise közvetítésének helyszíneiről.

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! c. műsor beharangozó: „Molnár Imre történész lesz a vendégünk 9:00 óra előtt, megemlékezünk Esterházy Jánosról, Közép-Európa vértanújáról, 120 éve született.”
2021.03.04., 06:18:23-06:18:35
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-04_06-15-00&enddate=2021-03-04_06-26-00&ch=mr1

Kossuth Rádió, Krónika c. műsor: Márciusban emlékeznek meg Közép-Európa vértanújáról, Esterházy Jánosról
2021.03.04., 20:07:33-20:09:09
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-04_20-00-00&enddate=2021-03-04_20-22-00&ch=mr1

Nógrád Megyei Hírlap: Ünnepi szentmisét mutatnak be a templomban
2021.03.05., 4. oldal
(csatolva küldjük)

Szent István Televízió: Mise Esterházy Jánosért
2021.03.04., 2 perc
https://szentistvantv.hu/hirek-esemenyek/mise-esterhazy-janosert

Szent István Televízió Facebook oldala: Mise Esterházy Jánosért
2021.03.04., 2 perc
https://www.facebook.com/szentistvantv/posts/2910694409150512

Szent István Televízió YouTube csatornája: Mise Esterházy Jánosért
2021.03.04., kb. 2 perc
https://www.youtube.com/watch?v=4FnKSiLcTLM&t=5s

Szent István Televízió Facebook oldala: Szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért. Élő közvetítés az egri minorita templomból.
2021.03.03., 1 órás közvetítés
https://fb.watch/41Thh2LCJH/

Szent István Televízió YouTube csatornája: Szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért.
2021.03.04., 1 órás közvetítés
https://www.youtube.com/watch?v=AKub1Dgie8A

Szent István Rádió: Emlékmisét mutattak be Egerben Esterházy János boldoggá avatásáért
2021.03.03., 1 órás közvetítés
https://szentistvanradio.hu/player/220675/2021-03-04%2017:30:00

Szent István Rádió: Emlékmisét mutattak be Egerben Esterházy János boldoggá avatásáért
2021.03.04.
https://szentistvanradio.hu/hir/esterhazy-janos-boldogga-avatasaert-mutattak-be-szentmiset-egerben

Szent István Rádió Facebook oldala: Esterházy János Emlékév 1901 – 2021 2021.03.01. https://www.facebook.com/szentistvanradio/posts/5896655050360537

A következő sajtómegjelenéseket regisztráltuk eddig az Esterházy 120 Emlékév kapcsán

 

 • Megjelent a kiküldött Esterházy emlékév közlemény a Magyarnemzet.hu, Magyarkurir.hu, Hirek.sk, Vaskarika.hu, Tollal.hu, Ma7.sk, Vaciegyházmegye.hu, Felvidek.ma és Hirstart.hu online médiumokban.
 • A közleményt megosztotta Facebook oldalán a Magyar Nemzet, a Tollal.hu , a Magyarkurir.hu és a Felvidék.ma.
 • Interjú folyamatban (eddig): M5 Híradó, EurópaRádió, KatolikusTv
 • A szervezést természetesen folytatjuk, minden hétköznap jelentkezünk majd ilyen összefoglalóval tájékoztatásképpen, amikor megjelenést találunk.

Magyarnemzet.hu: Esterházy Jánosra, Közép-Európa vértanújára emlékezünk
2021.03.02.
https://magyarnemzet.hu/belfold/esterhazy-janos-kozep-europa-vertanujara-emlekezunk-9451403/

Magyarkurir.hu: Mind a négy visegrádi országban megemlékeznek a mártír politikusról az Esterházy-emlékévben
2021.03.02.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/mind-negy-visegradi-orszagban-megemlekeznek-martir-politikusrol-az-esterhazy-emlekevben

Hirek.sk: Kiemelt programok Esterházy János születésének 120. évfordulója kapcsán
2021.03.02.
https://www.hirek.sk/hethatar/kiemelt-programok-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-kapcsan

Vaskarika.hu: Esterházy Emlékévet hirdettek – Kiemelt programok Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója kapcsán
2021.03.02.
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20107/

Tollal.hu: Esterházy Emlékévet hirdettek
2021.03.02.
http://tollal.hu/mu/esterhazy-emlekevet-hirdettek

Tollal.hu Facebook oldala: Esterházy Emlékévet hirdettek
2021.03.02.
https://www.facebook.com/tollal.kozeleteskultura/posts/3945625802126744

Ma7.sk: Kiemelt programok Esterházy János születésének 120. évfordulója kapcsán
2021.03.02.
https://ma7.sk/hethatar/kiemelt-programok-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-kapcsan

Váciegyházmegye.hu: Esterházy Emlékév
2021.03.02.
http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4397/ESTERHAZY-EMLEKEV.html

Magyar Nemzet Facebook oldala: Esterházy Jánosra, Közép-Európa vértanújára emlékezünk
2021.03.02.
https://www.facebook.com/magyarnemzet.hu/posts/873040393541319

Magyarkurír.hu Facebook oldala: Mind a négy visegrádi országban megemlékeznek a mártír politikusról az Esterházy-emlékévben
2021.03.02.
https://www.facebook.com/magyarkurir/posts/3991802317537782

Felvidek.ma: Kiemelt programok Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója kapcsán
2021.03.03.
https://felvidek.ma/2021/03/kiemelt-programok-isten-szolgaja-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-kapcsan/

Hírstart.hu: Esterházy Emlékévet hirdettek – Kiemelt programok Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója kapcsán
2021.03.03.
https://www.hirstart.hu/hk/20210302_kiemelt_programok_isten_szolgaja_esterhazy_janos_szuletesenek_120_evforduloja_kapcsan

Felvidék.ma Facebook oldala: Genius loci, avagy kalondai Esterházy-emlékhely

2021.03.03.
https://www.facebook.com/felvidek.ma/posts/3981354408553512

 

+ 2 interjú március 3-án : M5 esti híradó, Katolikus TV híradó, március 4-én Kossuth Rádió, Jó reggelt Magyarország

Esterházy-emlékév Isten szolgája Esterházy János születésének 2021-ben sorra kerülő 120. évfordulójára

Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással közösen 2021-re Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából és felkéri az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását a kezdeményezéshez.

Isten Szolgája, Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon. Édesanyja a lengyel Elźbieta Tarnowska grófnő, édesapja gróf Esterházy János Mihály volt.

A Trianon után Csehszlovákiába szakadt felvidéki magyarság kiemelkedő politikai vezetőjeként, majd Prágában és Pozsonyban parlamenti képviselőként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban. Esterházy azon túl, hogy a „keresztény hit buzgó megvallója és az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt”, a legnagyobb veszélyek közepette sem félt felemelni szavát mindennemű jogtiprás ellen. Annak ellenére, hogy személye a folyamatos támadások kereszttüzében állt, sohasem szűnt meg hirdetni a közép-európai (s elsősorban a magyar-szlovák) sorsközösség és kiengesztelődés fontosságát. A keresztény társadalomtanítás elveire épülő politikai küzdelmei mellett 1939-ben tevékenyen részt vett a lengyel menekültek magyarországi befogadásában. 1942-ben a pozsonyi parlament képviselői közül egyedül ő utasította el nyíltan a szlovákiai zsidóság deportálását kimondó törvényt. Ezt követően számos üldözött zsidó életét mentette meg azzal, hogy Magyarországra menekítette őket, amiért a Gestapo körözte, s a nyilasok is letartóztatták. Kereszténysége és magyarsága miatt 1945 után neki is az üldöztetés és a szenvedés jutott osztályrészül. Miután tiltakozott a csehszlovákiai magyarokat a Benes dekrétumok miatt érő jogfosztás és üldözés ellen, letartóztatták, a gulagba hurcolták, majd távollétében, Pozsonyban kötél általi halálra ítélték. Négyéves szovjet kényszermunka után tért vissza Csehszlovákiába, ahol halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglanra változtatták. Esterházy 12 évig szolgálta népét hivatásából fakadóan keresztény politikusként, majd 12 évet kellett raboskodnia kommunista börtönökben, tüdőbajtól sújtva, súlyos szenvedések közepette. Hosszú évekig tartó börtönkálvária után, 1957. március 8-án, a szentség jegyében halt mártírhalált a morvaországi Mírov börtönében. Az életét és szenvedését vezeklésként Istennek felajánló Esterházy János halála után a hatóságok még földi maradványait sem voltak hajlandóak kiadni hozzátartozóinak. Tragikus történetéről, évtizedeken át tartó kényszerű elhallgattatás után, csak a rendszerváltás után lehetett beszélni. Temetésére csak halálra ítélésének hetvenedik évfordulóján kerülhetett sor, végakaratának megfelelően szülőföldjén, a zoboralji Alsóbodokon. Életművének tényszerű feltárása után, 2019-ben, Krakkóban megkezdődött boldoggá avatási eljárása. Tisztelői a jelenleg is folyamatban lévő eljárást a 2021. január 6-án, on-line adásban megtartott ünnepi szentmise keretében megnyíló Esterázy Emlékév eseményeivel és imáival is szeretnék lelkiekben támogatni és megerősíteni.

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás felhívásához saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az Emlékévet meghirdetők által szervezett és kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni. Az emlékévben tervezett programok (konferenciák, előadások, pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványügyi helyzet függvényében nyilvánosan vagy az online térben kerülnek megrendezésre.

Isten szolgája Esterházy János szolgálata, mártíromsága lelki iránytűként szolgál a felvidéki és az egyetemes magyarság, illetve minden más nemzet fiai számára is. Az általa képviselt hit-, erkölcs-, hazaszeretet- és megbékélés-eszmény olyan értékek, amelyekre korunk értékválságba sodródó világának egyre nagyobb szüksége van. Ezért is szükséges, hogy Esterházy János életpéldájára és munkásságára irányítsuk közösségünk és a velünk élő népek figyelmét. Szeretnénk, ha az emlékév programjaiba bekapcsolódó társadalmi szervezetek és intézmények Esterházy János mának szóló üzenetét eljuttatnák minden korcsoporthoz és társadalmi réteghez. Különösen fontos, hogy a szenvedéseit Istennek felajánló, a saját és minden más nemzet jogaiért kiálló Isten szolgája Esterházy János tanúságtétele ösztönző erővel hasson a közéletet formáló civil személyiségekre, illetve a közhatalmat gyakorló egyénekre is. A lengyel-magyar származású, egykori mártíréletű politikus példája a keresztény Európa védelmében éppúgy, mint a visegrádi négyek népei megbékélésében is nagy szerepet tölthet be. Fontos lenne, hogy az Emlékév rendezvényei minél szélesebb körben népszerűsítésék az Esterházy János által tudatosan vállalt és képviselt keresztény érékrend mai aktualitását és fontosságát.

Ezt az értékrendet képviselte a KARÁCSONYI DALOK EURÓPÁÉRT című, Szent II. János Pál és Isten szolgája Esterházy János idézetekkel megrendezett koncertfilm, amely az Esterházy Emlékév előzetes, felvezető programjaként az M5 kulturális televízió karácsonyi műsorkínálatában kapott helyet. A koncertfelvétel továbbra is megtekinthető az Esterházy János Zarándokközpont honlapján.

Az Esterházy János Zarándokközpont múzeuma lehetővé teszi a mártírpolitikus életével kapcsolatos dokumentumfilmek és kiállítások kölcsönzési lehetőségét, illetve segítséget nyújt az Esterházy életével kapcsolatban megjelenő legújabb kiadványok bemutatását s terjesztését segítő helyi rendezvények megtartására.

Kedvcsinálóként szeretnénk bemutatni néhány, az Esterházy Emlékév tervével párhuzamosan megfogalmazódott programtervezetet:

Az Esterházy-emlékév központi eseménye a 2021. szeptember 18-án, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban Isten szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelki programsorozat lesz. Az Esterházy János Zarándokközpont ehhez kapcsolódón szeretne megszervezni egy felvidéki családok részére szóló lelkigyakorlatot és a boldoggá avatással kapcsolatos nemzetközi konferenciát, egy Alsóbodoki Keresztény zenei találkozót, Esterházy János rajzpályázatot és gyermekalkotó tábort.

A Pázmaneum Társulás egy polgári est keretén koszorúzással egybekötött előadással emlékezik Isten szolgája Esterházy János születési évfordulójára. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához kapcsolódva középiskolásokkal szeretnék megismertetni Isten szolgája Esterházy János áldozatos életét.

A legnagyobb magyarországi civil szervezet a Rákóczi Szövetség 2021. március 14-én, Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulóján, Budapesten, a Szép utcában tart hagyományos koszorúzással összekötött Esterházy megemlékezést, majd a Magyar Országgyűlésben ünnepi akadémia keretében kerül átadásra a Szövetség által adományozott Esterházy János Emlékplakett.

2021. május 15-én, Esterházy Jánosnak a zsidó deportálási törvény szlovák parlamentben való megszavazását elutasító kiállása évfordulóján, a XII. kerületi Gesztenyés-kertben álló Esterházy szobor előtt kerül sor megemlékező rendezvényre. A Rákóczi Szövetség nyári táboraiban és helyi szervezeteiben Esterházy János életét érintő ismeretterjesztő előadások megtartására, kiállításokra és történelmi vetélkedők rendezésére is sor kerül.

Az Esterházy Akadémia az Emlékév kapcsán, „Mutasd be Esterházyt!” címmel, videóesszé pályázatot hirdet felvidéki középiskolások számára, melyben a középiskolás diákcsoportok 5-10 percben személyes példán vagy Esterházy János élete egy-egy részletének filmes feldolgozásán keresztül egy esszészerű videóanyagban mutatják be, mi az, ami leginkább megragadta vagy inspirálja őket a 120 éve született Esterházy János életművében. A pályázat meghirdetésére január 11-én kerül sor, a pályaművek leadási határideje március 8.

A Via Nova Ifjúsági szervezet „Közép-Európa a Vén Európa új motorja?” címmel, tudományos/közéleti konferencia megszervezését tervezi a visegrádi térség fiatal jogászai, politológusai, eszmetörténészei, diplomatái számára. A konferencia központi témája: „Európa újraépítése Esterházy politikai gondolatai nyomán” megfogalmazással kerül kidolgozásra. A konferencia helyszíne az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont lesz 2021 őszén.

A prágai Esterházy János Társulás konkrét programok megszervezésével szeretné a köztudatba átültetni az eddig alig ismert Esterházy János nevével összefüggő csehországi helyszíneket. Mindenek előtt online videokonferenciára keretében bemutatják az Esterházy János Társulás új honlapját illetve annak, a magyaron kívül elkészülő angol, német, olasz, lengyel nyelvű változatát és fényképtárát. A honlap egy olyan centralizált tudásbázis létrejöttét célozta meg, amely a jövőben elősegítheti a boldoggá avatási folyamattal kapcsolatos további kutatásokat is.

A csehországi magyar szervezetek és intézmények hagyományos koszorúzási ünnepségére március 7-én, Esterházy János halála évfordulójának előestéjén a prágai, Motol-i temető tömegsírjánál kerül sor. A prágai magyar plébánia a boldoggá avatás szándékára bemutatott szentmisével egészíti ki az emlékév rendezvényeit.

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Egyesülete az Esterházy Emlékév tiszteletére 2021. június 12-én tartja koszorúzással egybekötött Olmütz-mírovi megemlékező rendezvényét. A kétnaposra tervezett olmützi székesegyházban tartott ünnepi szentmisét és az ezt követő Mírov-i megemlékezést online közvetítéssel szeretnék a távollévők számára is elérhetővé tenni.

A Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség megkezdi egy Esterházy János életművét bemutató többnyelvű roll-up kiállítás elkészítésének tervezését. Ezen kívül fontosnak tartják egy emlékpont elhelyezését az SZMCS egyik központjának tartott Palást községben annak emlékére, hogy Esterházy János 90 éve járt a településen. A szövetség nyári táboraiban és őszi konferenciáin ugyancsak kiemelt teret szentelnek Esterházy emlékezetének. Ezt a célt szolgálná a Fészek polgári társulás Nagymegyeren megrendezni tervezett kiállítása, összekötve szentmisével és a templom falán levő Esterházy emléktábla megkoszorúzásával. Szintén Nagymegyeren, a Fészek Ifjúsági Központban terveznek felállítani egy Esterházy Jánost bemutató állandó háromnyelvű (magyar, szlovák, angol) ismertető táblát is.

A Lakitelki Népfőiskola a Kárpát-medencei középiskolások Esterházy vetélkedőjének meghirdetésével kapcsolódik be az Emlékév programjába.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az Esterházy Emlékévre a magyarországi Eucharisztikus kongresszus évében kerül sor, amely lehetőséget ad arra, hogy Esterházy János börtön körülmények közti eucharisztia tiszteletére (rabtársai „járó szentségtartónak neveztek”) is fény derüljön a kongresszusi programban. Ezért fokozni szeretnék az ő boldoggá avatásáért folyó munka és imádság intenzitását, illetve az e célt szolgáló lelki programok hatósugarának kiterjesztését.

Az Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnájában a boldoggá avatási járás kezdete óta minden hónap első szerdáján szentmisét mutatnak be az egyházi eljárás eredményes lefolyásáért. Az emlékév kapcsán megindul az első szerdai szentmisék megtartásának kiterjesztése minden olyan felvidéki, illetve kárpát-medencei magyar plébániára, ahol magukénak érzik a mártír gróf oltárra emelésének ügyét. Ezzel a folyamattal párhuzamosan megkezdődik egy, a boldoggá avatásért folytatott kárpát-medencei imahálózat kiépítése. Az Esterházy János Zarándokközpont az Emlékévben szeretné megerősíteni az Isten szolgája Esterházy János életének népszerűsítési kampányát az elérhető egyházi és világi médiafelületeken.

Az Emlékév meghirdetése kapcsán szeretnénk felkérni jeles magyar, illetve közép-európai személyiségeket arra, hogy vállalják Isten szolgája boldoggá avatási ügyének, illetve az Esterházy János Zarándokközpont működésének „tiszteletbeli nagykövetként” való támogatását és erősítését.

Az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás kéri a csatlakozni szándékozó szervezetek és intézmények képviselőit, hogy az info@pazmaneum.com és az info@esterhazyjanos.eu villámposta címen 2021. január végéig szíveskedjenek jelezni, milyen rendezvénnyel vagy eseménnyel szeretnének kapcsolódni az Esterházy-emlékév programjához.

Az előttünk álló 2021-es Esterházy Emlékévben Isten szolgája Esterházy János emlékezetének megőrzésére, lelki testamentumának közös kiteljesítésére mindenkit szeretettel vár

az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás vezetősége.

Cselekedjünk mindnyájan teljes egységben és szeretetben!” E.J.

Facebook