SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont szeretettel vár minden Zarándokot 2021. szeptember 17-18-ra, a 120 éve született ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulójaként és az Esterházy Emlékév központi rendezvényeként szervezett Esterházy Zarándoknap ünnepi szentmiséjére és az ehhez kapcsolódó lelki programokra.

Az idei évfordulós ünnepségünk mottója Isten Szolgája Esterházy János gondolata: „Szeressük mindenek előtt Istenünket és szeressük egymást, mint jó testvérek!” A rendezvénysorozat az Esterházy János Zarándoknap előestéjén (szeptember 17-én) lelki tartalmú képzőművészeti, és filmbemutató programokkal, illetve közösségi találkozóval indul, majd éjszakai gyertyás keresztút-járással és ifjúsági virrasztással ér véget (a 2021. szeptember 17-18-ra szóló szállás, illetve étkezési igényeket, kérjük a következő telefonszámon 00421 903 441 891, vagy az info@esterhazyjanos.eu e-mail címen jelezni).

A szeptember 18-i Zarándoknap programja az érkező gyalogos és autós zarándokok, illetve a magukkal hozott imaszándékok, adományok és jelképek fogadásával kezdődik, amit Esterházy János mához szóló üzenetére és lelki örökségének ápolására vonatkozó tanúságtételek követnek. Nagy örömünkre szolgál, hogy többek között meghallgathatjuk Boráros Imre színművész, Dr. Kőrösi Mária egyetemi tanár és Dr. Csókay András idegsebész előadásait is. A Hűség keresztútjának imádságos bejárását, a zoboralji hagyományőrzők fellépése és az Esterházy János Emlékérem ünnepélyes átadása követi.

Az Esterházy Emlékév és az Isten Szolgája Esterházy János végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepi hálaadó szentmise főcelebránsa Főtisztelendő Orosch János, a Nagyszombati egyházmegye érseke lesz. A lelki nap zárásaként kerül sor a Magyar Nemzeti Színház HAZATÉRÉS című misztériumjátékának, bemutatójára (kb. 1 óra).

 

A zarándoknap védnöke Mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke.

Első Esterházy János gyalogos zarándoklat Alsóbodokra.

Tekintettel az Esterházy Emlékévre a Via Mariae polgári társulás szeptember 18-án reggel gyalogos zarándoklatot indít Alsóbodokra, amely 09.30-kor indul a bábindali Szent Imre-templomtól (4 km). A zarándoklaton előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet, aki részvételi szándékát jelzi a patay.peter@gmail.com e-mail címen.

Ugyancsak az Esterházy Emlékév tiszteletére nyílik lehetőség arra, hogy azon települések képviselői is elhelyezhessék földadományukat Isten szolgája Esterházy János urnája körül, akik eddig ezt még nem tették meg. Kérjük, hogy a földadományt tartalmazó zsebkendőnyi vászonzacskót jelöljék meg a településük nevével és címerével és azt érkezésük után a szabadtéri oltár előtt adják át a szervezőknek. A szentmise után megszentelt földadomány, a Szentkereszt Felmagasztalása Kápolna sziklasírjában, Esterházy János urnafülkéjében lesz elhelyezve.

Ugyanígy szívesen fogadunk minden imaszándékot vagy írásba foglalt kérést, melyeket a szentmise során az áldozati ajándékokkal együtt helyezünk az oltárra. A résztvevő lelkiatyákat felkérjük hogy Isten szolgája Esterházy János közbenjárását kérve ezen kívánságokat és imaszándékokat is foglalják be a szentmise szándékai közé.

Az Esterházy Zarándoknap részletes programtervezete az alábbiakban olvasható:

ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS

végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett Zarándoknap programja

Mottó: „Szeressük Istenünket és szeressük egymást, mint jó testvérek!” (EJ)

Helyszín: Esterházy János Zarándokközpont, Alsóbodok, Kálvária tér Időpont: 2021. szeptember 17-18. (péntek – szombat)

2021. IX. 17. (péntek) Az Esterházy János Zarándoknap vigíliai eseményei Alsóbodokon

18.00 Dávid Zsuzsanna képzőművész „A mi jelünk a Kereszt” c. kiállításának és magyar – lengyel gyermekek Esterházy János témájában alkotott gyermekrajz-kiállításának megnyitója

18.30 Beszélgetés a kiállító művésszel és a TRIPTICHON című 3 részes Esterházy-filmeposz készítőivel (helyszín: Konferenciaközpont)

19.30 A TRIPTICHON című 3 részes Esterházy-filmeposz bemutatója a szabadtéri színpadon

22.00 Esti gyertyafényes keresztút, majd imavirrasztás a kápolnában.

 

2021. IX. 18. (szombat) Az Isten Szolgája Esterházy János Zarándoknap programja

10.00 – 10.30 Zarándokok érkezése, fogadása és az Esterházy János Zarándokközpont emlékhelyeinek megtekintése

10.30 – 10.45 Üdvözlés, beszámoló az Esterházy Emlékév programjairól

10.45 – 11.00 Beszámoló az Esterházy János Zarándokközpont helyzetéről, eseményeiről

11.00 – 11.30 A Zarándoknap jelképének „A mi jelünk a kereszt” bevonulása és az oltáron való elhelyezése: (Közben zoboralji énekek, tárogató). A folyamatosan érkező zarándokcsoportok üdvözlése. Imaszándékok, földadomány, imaszalagok fogadása, megáldása. Emléklapok átadása a zarándokcsoportok képviselőinek

11.30– 11.40 Boráros Imre: Esterházy János imája (énekszámmal)

11.40– 12.00 Dr. Kőrösi Mária: Esterházy János üzenete a mához – a hit erejével

12.00 Déli harangszó – Az Úr angyala imádsága

12.05 – 12.30 Tanúságtételek Isten Szolgája Esterházy János köztünk való jelenlétéről

12.35 – 13.00 Dr. Csókay András: Jézussal a sátán ellen. Orvosmissziós tapasztalataim.

13.00 –14.00 A Hűség keresztútjának imádságos bejárása

14.00 – 14.15 Alsóbodoki Asszonykórus fellépése

14.15 – 14.45 Az Esterházy János Emlékérem ünnepélyes átadása:

Posztumusz ThDr. Karaffa János atya – méltatás: Ft. Farkas Zsolt

Dávid Zsuzsanna – méltatás: Dr. Molnár Imre

Dariusz Żuk-Olszewski – méltatás: ifj. Dr. Csámpai Ottó

14.45 – 15.00 A vendégek köszöntése (éneklés)

15.00 Ünnepi hálaadó szentmise

Főcelebráns: Ft. Orosch János, a Pozsony – Nagyszombat főegyházmegye érseke

(A szentmise szándéka: Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és szlovák vértanú társaiért, a Közép-európai népek megbékéléséért, a közelmúltban elhunyt Karaffa János, az Esterházy János Zarándokközpont hűséges támogatójának lelki üdvéért.)

 

17.00 HAZATÉRÉS – Esterházy János élete hét képben. A Magyar Nemzeti Színház bemutatója az Esterházy Emlékév tiszteletére

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, mivel a fenti program az aktuális közegészségügyi rendelkezések alapján változhat. Kérjük, figyeljék honlapunkat az https://www.esterhazyjanos.eu és facebook oldalunkat a https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont elérhetőség alatt.

Mindenkit szeretettel hív és vár

az Esterházy János Zarándokközpont vezetősége.

Facebook