Tekintsen meg 2 rövid összefoglaló videót (2*7 perc) Esterházy János életéről:

Pro probitate, avagy a nyolcvanadik évforduló

2022. május 15-én arra emlékezünk, hogy Esterházy János 80 évvel ezelőtt, ezen a napon tagadta meg a szlovákiai zsidók deportálását elrendelő „istentelen és embertelen” törvény megszavazását. Íme, egy szemtanú, a pozsonyi származású író, Ébert Tibor visszaemlékezése az egykori eseményre:

„Magas, szürke ruhás férfi jön ki az épületből [a parlamentből] a lépcsőn. Kétoldalt fújoznak az emberek, öklüket rázzák többen, a rendőrkordon visszanyomja a tömeget. A férfi lemegy a lépcsőn, kiköpdösnek felé … »Zsidóbérenc magyar! Magyar féreg!« – ilyeneket hallok. A férfi autóba száll, rendőrök csinálnak utat neki, a tömeg közül egyesek az autót ütögetik, köpdösik. Az autó megindul a Múzeum kávéház, a Grössling fürdő irányába, köveket hajigálnak rá. Másnap megtudom, Esterházy János, a magyarság képviselője volt az egyetlen a szlovák parlamentben, aki nem szavazta meg a zsidótörvényt, mely az első ilyen törvények egyike Közép-Európában. Fogalmam sem volt, mi is lehet az a törvény, árjásítás, milyenek a következményei, mi a numerus clausus, numerus nullus. .. De nem felejtem el azt a gyűlöletet az arcokon…” (Ébert Tibor: Jób könyve, Széphalom Könyvek -Regio, Budapest, 1991, 100.o.)

E bátor kiállásra tisztelettel emlékezve, az évfordulón, s az azt követő 2 hétben Grzegorz Kubaszko magyar feliratokkal ellátott „Esterházy János. Az eltörölhetetlen történelem” című dokumentumfilmje megtekinthető lesz az Esterházy János Zarándokközpont esterhazyjanos.eu című honlapján.  E gyászos évfordulón, kegyelettel emlékezzünk a pozsonyi parlamentben bátor magatartásról tanúságot tevő „egy szál magyarról” s vele együtt  a Holocaust minden áldozatára:

TRIPTICHON
   
     Esterházy János élete és öröksége

    Méry János cikke a filmeposzról a ma7-ben.

Esterházy János Zarándoknap

    Kisfilm

    Alsóbodok, 2021 szeptember 18.

 

Facebook