A csallóközi Bacsfa-Szentantal Mária kegyhelyén imanapot tartottak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, kérve a Szűzanya égi közbenjárását. A hívő közösség rózsafüzérrel és énekekkel fordult a Mennyország Királynéja, magyarok Nagyasszonya felé, bízva pártfogásában, anyai oltalmában.

Facebook