„Láska je jediná sila, ktorá dokáže budovať. My práve chceme budovať lepšiu, šťastnejšiu budúcnosť. Môžeme to urobiť iba pomocou budovateľskej sily lásky… napriek ťažkému osudu jediným prejavom vzájomnej závislosti nemôže byť nenávisť, ale iba láska.“

Esterházy János, 1943

Svätú omšu môžete sledovať aj na sociálnej sieti :

www.facebook.com/ejzarandokkozpont

Súradnice lokality : GPS: 48°18’30.3″N 18°12’39.2″E

Všetky ďalšie informácie nájdete na našej trojjazyčnej webstránke :

www.esterhazyjanos.eu

Poutnický den Božího služebníka Jána Esterházyho

16.9.2023 – Dolné Obdokovce, Slovensko

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. pomocný biskup a generální vikář,  Arcibiskupství pražské

.                                                                        Kázání                                                                                             .

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2023/09/esterhazy.docx

Fotogaléria Pútnického dňa Božieho služobníka Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach dňa 16.9.2023

https://esterhazyjanos.eu/isten-szolgaja-esterhazy-janos-zarandoknap-alsobodok-2023-9-15-16/

Pozvánka na svätú omšu

Pozývame Vás k účasti na svätej omši venovanú prosbe o blahorečenie Božieho služobníka Jánosa Esterházyho,

ktorá sa uskutoční v stredu, 7. júna 2023 o 16:00 v Kaplnke Povýšenia svätého kríža v Pútnickom

centre Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach. 

Svätú omšu bude celebrovať otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec.

                                                      Svätú omšu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach :

                                                      Esterházy János Zarándokközpont – Pútnické centrum Jánosa Esterházyho

                                                                    https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont

                                                      Felvidék. ma –  Felvidék. ma

                                                                    https://www.facebook.com/felvidek.ma

Gróf János Esterházy, mučeník alebo kolaborant?

    Konzervatívny DENNÍK POSTOJ
    https://blog.postoj.sk/129033/grof-janos-esterhazy-mucenik-alebo-kolaborant

Kauza Esterházy

Diskusia v štúdiu verejnoprávnej televízie STV2 o živote a odkaze Jánosa Esterházyho

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289#3161

Pozvánka na koncoročnú svätú omšu

Pozývame Vás k účasti na svätej omši, ktorá sa uskutoční v stredu,

28. decembra 2022 o 15:00 hodine v Kaplnke Povýšenia svätého Kríža v Pútnickom centre Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach.

Svätú omšu bude celebrovať pán farár Vladimír Paulíny, z Veľkého Zálužia.

Aktuality: 

 

Krakov, dňa 10. septembra 2022

Vaša Excelencia, najdôstojnejší otec biskup, drahá rodina Božieho Služobníka Jána Esterházyho, bratia a sestry

Veľmi pekne ďakujem za pozvanie k účasti na oslavách 5. výročia pohrebu Božieho Služobníka Jána Esterházyho a 65. výročia jeho tragickej smrti. Keďže sa na slávnosti nemôžem zúčastniť, chcel by som sa k účastníkom tejto slávnosti prihovoriť touto cestou.

V časoch, keď sa zdá, že Európa je pohltená nezhodou a rozdelením, si osobitne všímame úsilie a slová vyslovené Božím Služobníkom Jánom Esterházym o budovaní Európy založenej na silnom základe Kristovho Evanjelia. Hovoril: „Ak si chcú Maďari udržať svoju úlohu v strednej Európe, tak musia smerovať k umocneniu nálad vylučujúcich nenávisť, závisť a zaručujúcich pokojné spolunažívanie rozličných národov“. Ako veľmi sú tieto slová aktuálne dnes! Nie iba vo vzťahu k maďarskému národu, ale vo vzťahu ku všetkým národom Európy. Boží Služobník sa usiloval o budovanie jednoty napriek rôznorodosti a o chýbajúcom mieri hovoril ako o prehre nás všetkých.

Aby sme bránili mier v týchto ťažkých časoch, nemôžeme vychádzať z falošných informácií. Napriek nepravdivým správam, ktoré nás zasypávajú, musíme hľadať pravdu. Nebude to možné bez priľnutia ku Kristovi, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom. Boží Služobník Ján Esterházy jasne ukazuje, že dnešný človek má – ako k tomu vyzval sv. Ján Pavol II. v Sandomierzi v roku 1999 -hľadať tú pravdu tam, kde sa ona skutočne nachádza, a ak treba, má byť rozhodnutý ísť proti prúdu väčšinových názorov a propagovaných hesiel a nebáť sa Lásky, ktorá od človeka vyžaduje. Hoci za to musel zaplatiť najvyššiu cenu, je pre nás všetkých príkladom, že kráčajúc za Kristom nemôžme robiť kompromisy. Mali by sme pozorne počúvať nášho Pána a verne ho nasledovať.

Prajem Vám, aby toto posolstvo bolo inšpiráciou a dodávalo silu všetkým tým, ktorým bola zverená starostlivosť o osudy národov, ako aj všetkým občanom, ktorí uskutočňujú obyčajné, každodenné rozhodnutia, ktoré, ako sa na prvý pohľad zdá, nič neznamenajú, no ktoré taktiež vplývajú na osudy ich vlasti.

S pastierskym požehnaním,

Marek Jędraszewski

krakovský arcibiskup – metropolita

 Homília biskupa Zsolt Martona a prosby odznelé na pútnickom dni v Dolných Obdokovciach dňa 17.9.2022

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2022/09/Homilia-SK.doc 

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2022/09/Prosby-Alsobodok-Esterhazy_.docx 

Podobizne zľava: Anton Tunega, Albert Púčik, Eduard Tesár. Foto: Matúš Zajac

Podobizne zľava: Anton Tunega, Albert Púčik, Eduard Tesár. Foto: Matúš Zajac

Článok v denníku ŠTANDARD :

Prekvapujúci vzťah Esterházyho k Eduardovi Tesárovi a hrdinom z Bielej légie

Fr. Paweł M. Cebula OFM Conv. :
VYJADRENIE DUCHOVNEJ JEDNOTY SO VŠETKÝMI, KTORÍ SPOMÍNAJÚ NA MUČENÍKOV KOMUNIZMU

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2021/12/Vyjadrenie.doc

Modlitba o beatifikáciu Božieho služobníka Jána Esterházyho
a uskutočnenie jeho duchovného odkazu

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2021/12/Boldogga-avatasi-ima-sk.doc

Dagmar Babčanová : Mučený bez viny, omilostený na smrť

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2021/12/Babcanova-SK-1.doc

 

Arkadiusz Adamczyk Paweł Cebula OFM Conv. Imre Molnár

NAŠIM ZNAMENÍM JE KRIÍŽ

ŽIVOT A UTRPENIE BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA JÁNA ESTERHÁZYHO
PÚTNICKÉ CENTRUM JÁNA ESTERHÁZYHO
DOLNÉ OBDOKOVCE – ALSÓBODOK 2020

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2021/09/belivek-sk_2020-06-18.pdf

Archív

14.03.2021 Odhalenie pamätného stĺpa Jánosa Esterházyho vo Dvoroch nad Žitavou

Odhalenie pamätného stĺpa Jánosa Esterházyho vo Dvoroch nad Žitavou

 

——————————

Pozvánka: 5. február 2020.

Pútnické centrum Jánosa Esterházyho každého srdečne pozýva na svätú omšu v prvú stredu
dňa 5.2.2020 do Kaplnky Povýšenia svätého Kríža v Dolných Obdokovciach.

Program :
16.30 hodina – Modlitba sv. Ruženca v kaplnke
17.00 hodina – Svätá omša
Svätú omšu, ktorú celebruje kanonik Mons. Róbert Kiss, biskupský vikár Trnavskej diecézy, obetujeme za blahorečenie Sluhu Božieho grófa Jánosa Esterházyho.

————————————————-

Pozvánka: 8. januára 2020

Pútnické centrum Jánosa Esterházyho srdečne pozýva všetkých záujemcov 8. januára 2020 /streda/ o 17:00 do Dolných Obdokoviec na svätú omšu za blahorečenie Sluhu Božieho Jánosa Esterházyho, a následne na ekumenickú bohoslužbu do Kaplnky Povýšenia Svätého Kríža.

Hlavný celebrant omše: Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre maďarských veriacich Nitrianskej diecézy

Na ekumenickej bohoslužbe káže: senior Gyula Kassai, duchovný Reformovanej kresťanskej cirkvi – Cirkevného zboru v Leviciach a Olivér Nagy, duchovný Evanjelickej cirkvi

Milí bratia a sestry v Bohu!


Srdečne a s úctou Vás vítame v úvodnej časti našej domovskej stránky, ktorú sme vytvorili s cieľom lepšie spoznať Pútnické centrum Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach.


Oznamujeme, že sme splnili posledné prianie nášho podzoborského krajana Jánosa Esterházyho, ktorý zomrel 8. marca 1957 v mírovskej väznici. Jeho pozostatky sme 16. septembra 2017 uložili na večný odpočinok do jeho rodnej zeme, do skalnej hrobky Kaplnky Povýšenia Svätého Kríža, ktorá bola vysvätená v ten deň. Táto udalosť sa uskutočnila dňa 60. výročia jeho smrti a 70. výročia jeho odsúdenia na trest smrti. Uspokojuje nás, že naša snaha nebola márna. Odo dňa pohrebu s nádherným a hlbokým duchovným zážitkom nás každodenne telefonicky kontaktujú tí, ktorí individuálne alebo ako členovia skupiny pútníkov si chcú uctiť zemské pozostatky Jánosa Esterházyho na mieste jeho večného odpočinku.


Naďalej povzbudzujeme každého: S cieľom získania ďalších informácií navštívte našu internetovú stránku, na ktorej si môžete dohodnúť termín návštevy. Poskytujeme ďalšie informácie aj ohľadom návštevného poriadku, resp. o ďalších pozoruhodnostiach pútnického centra. V prípade potreby a pre získanie ďalších informácií volajte na telefónne číslo 00421 905 536 896

Už teraz dávame do láskavej pozornosti našim návštevníkom a pútnikom návštevu expozície Múzea Jánosa Esterházyho, ktorá sa nachádza pred Železným Turulom. Neprehliadnite ani Krížovú cestu vernosti vedúcu ku kaplnke, ktorá Vás oboznámi príbehom utrpenia Jánosa Esterházyho. Pri jednotlivých zastávkach môžete hlbšie zamýšľať nad obsahom štácií Krížovej cesty vernosti. V tom Vám určite pomáhajú trojjazyčné texty, ako aj knižka s modlitbami, ktorú môžete žiadať v múzeu.


Po vystúpení na vŕšok odporúčame obhliadnutie skalnej hrobky s pozostatkami Jánosa Esterházyho. Spomienkové vence a sviečky môžete umiestniť na kamennú krytinu hrobky. Do hrobky odporúčame vstupovať po jednom, tak sa približovať k uloženej urne so zemskými pozostatkami Jánosa Esterházyho nachádzajúcej sa v skalnej stene za oltárom. Pamätajúc na jeho utrpenia, ale aj na utrpenia pána Krista Ježiša, v tichosti sa môžeme modliť za duchovné blaho obetí komunizmu a každej diktatúry, ďalej za všetkých maďarských martýrov, medzi ktorých patril aj János Esterházy.


Po vystúpení zo skalného hrobu, postaveného pamiatke obetovania jeho života, navrhujeme pre našich bratov a sestier pútnikov stráviť oddychový čas s modlitbou v tichom a kľudnom prostredí Kaplnky Povýšenia Svätého Kríža, týčiacej sa nad hrobom. Na tomto mieste prosíme všetkých našich bratov a sestier pútnikov, ktorí prichádzajú do pokoja kaplnky, aby sa individuálne alebo skupinovo nahlas pomodlili za blahorečenie Jánosa Esterházyho, ďalej za zachovanie hornozemskích Maďarov a maďarskej vlasti vo viere, ale aj za šťastnú budúcnosť.

Návštevníci, ktorí by chceli hlbšie spoznať život martýra hornozemských Maďarov, na mieste si môžu zakúpiť za výhodnú cenu knižnú publikáciu Imre Molnára pod názvom Život a martýrska smrť Jánosa Esterházyho, ako aj životopisnú knihu o príbehu jeho utrpenia s názvom Omilostený na smrť i ďalšie publikácie.


Štedrí návštevníci, bratia a sestry pútnici, pokiaľ by ste chceli venovať milodary na fungovanie Pútnického centra Jánosa Esterházyho, môžete to urobiť do kasičky umiestnenej v kaplnke. Za milodary Vám vopred ďakujeme, na život darcov a ich rodiny prosíme Božie požehnanie.


S úctou prosíme našich milých návštevníkov, aby sa pred odchodom z pútnického centra zapísali do knihy návštev. Ak sa rozhodnite, že sa podelíte s nami o Vaše pocity, myšlienky a modlitby, s radosťou to prijmeme. Môžete to urobiť aj dodatočne, po skončení svojej pútnickej cesty a príchode domov, a to zápisom do knihy návštev na našej webovej stránke.
Želáme všetkým bratom a sestrám, aby sa po skončení púte v Dolných Obdokovciach vrátili na svoju rodnú zem so silou Božej milosti a v duševnej pohode. Odovzdajte ostatným členom rodiny a známym dobrú správu prameniacu v martýrskej smrti Jánosa Esterházyho: „Pán Boh nás nenechá a neopustí ani v hlbokej tme našich utrpení“, ale pomáha nám niesť náš kríž a tak nás povedie k večnému vzkrieseniu. Amen!

Pozrite si dve krátke videá (2×7 minút) o živote Jánosa Esterházyho:

Organizátori:

Partneri:

Sponzori:

Zoznam naších sponzorov priebežne dopĺňame.

Facebook