„Láska je jediná sila, ktorá dokáže budovať. My práve chceme budovať lepšiu, šťastnejšiu budúcnosť. Môžeme to urobiť iba pomocou budovateľskej sily lásky… napriek ťažkému osudu jediným prejavom vzájomnej závislosti nemôže byť nenávisť, ale iba láska.“

Esterházy János, 1943

Aktuality: 

 

 

Arkadiusz Adamczyk Paweł Cebula OFM Conv. Imre Molnár

NAŠIM ZNAMENÍM JE KRIÍŽ

ŽIVOT A UTRPENIE BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA JÁNA ESTERHÁZYHO
PÚTNICKÉ CENTRUM JÁNA ESTERHÁZYHO
DOLNÉ OBDOKOVCE – ALSÓBODOK 2020

https://esterhazyjanos.eu/wp-content/uploads/2021/09/belivek-sk_2020-06-18.pdf

Archív

14.03.2021 Odhalenie pamätného stĺpa Jánosa Esterházyho vo Dvoroch nad Žitavou

Odhalenie pamätného stĺpa Jánosa Esterházyho vo Dvoroch nad Žitavou

 

——————————

Pozvánka: 5. február 2020.

Pútnické centrum Jánosa Esterházyho každého srdečne pozýva na svätú omšu v prvú stredu
dňa 5.2.2020 do Kaplnky Povýšenia svätého Kríža v Dolných Obdokovciach.

Program :
16.30 hodina – Modlitba sv. Ruženca v kaplnke
17.00 hodina – Svätá omša
Svätú omšu, ktorú celebruje kanonik Mons. Róbert Kiss, biskupský vikár Trnavskej diecézy, obetujeme za blahorečenie Sluhu Božieho grófa Jánosa Esterházyho.

————————————————-

Pozvánka: 8. januára 2020

Pútnické centrum Jánosa Esterházyho srdečne pozýva všetkých záujemcov 8. januára 2020 /streda/ o 17:00 do Dolných Obdokoviec na svätú omšu za blahorečenie Sluhu Božieho Jánosa Esterházyho, a následne na ekumenickú bohoslužbu do Kaplnky Povýšenia Svätého Kríža.

Hlavný celebrant omše: Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre maďarských veriacich Nitrianskej diecézy

Na ekumenickej bohoslužbe káže: senior Gyula Kassai, duchovný Reformovanej kresťanskej cirkvi – Cirkevného zboru v Leviciach a Olivér Nagy, duchovný Evanjelickej cirkvi

Milí bratia a sestry v Bohu!


Srdečne a s úctou Vás vítame v úvodnej časti našej domovskej stránky, ktorú sme vytvorili s cieľom lepšie spoznať Pútnické centrum Jánosa Esterházyho v Dolných Obdokovciach.


Oznamujeme, že sme splnili posledné prianie nášho podzoborského krajana Jánosa Esterházyho, ktorý zomrel 8. marca 1957 v mírovskej väznici. Jeho pozostatky sme 16. septembra 2017 uložili na večný odpočinok do jeho rodnej zeme, do skalnej hrobky Kaplnky Povýšenia Svätého Kríža, ktorá bola vysvätená v ten deň. Táto udalosť sa uskutočnila dňa 60. výročia jeho smrti a 70. výročia jeho odsúdenia na trest smrti. Uspokojuje nás, že naša snaha nebola márna. Odo dňa pohrebu s nádherným a hlbokým duchovným zážitkom nás každodenne telefonicky kontaktujú tí, ktorí individuálne alebo ako členovia skupiny pútníkov si chcú uctiť zemské pozostatky Jánosa Esterházyho na mieste jeho večného odpočinku.


Naďalej povzbudzujeme každého: S cieľom získania ďalších informácií navštívte našu internetovú stránku, na ktorej si môžete dohodnúť termín návštevy. Poskytujeme ďalšie informácie aj ohľadom návštevného poriadku, resp. o ďalších pozoruhodnostiach pútnického centra. V prípade potreby a pre získanie ďalších informácií volajte na telefónne číslo 00421 905 536 896

Už teraz dávame do láskavej pozornosti našim návštevníkom a pútnikom návštevu expozície Múzea Jánosa Esterházyho, ktorá sa nachádza pred Železným Turulom. Neprehliadnite ani Krížovú cestu vernosti vedúcu ku kaplnke, ktorá Vás oboznámi príbehom utrpenia Jánosa Esterházyho. Pri jednotlivých zastávkach môžete hlbšie zamýšľať nad obsahom štácií Krížovej cesty vernosti. V tom Vám určite pomáhajú trojjazyčné texty, ako aj knižka s modlitbami, ktorú môžete žiadať v múzeu.


Po vystúpení na vŕšok odporúčame obhliadnutie skalnej hrobky s pozostatkami Jánosa Esterházyho. Spomienkové vence a sviečky môžete umiestniť na kamennú krytinu hrobky. Do hrobky odporúčame vstupovať po jednom, tak sa približovať k uloženej urne so zemskými pozostatkami Jánosa Esterházyho nachádzajúcej sa v skalnej stene za oltárom. Pamätajúc na jeho utrpenia, ale aj na utrpenia pána Krista Ježiša, v tichosti sa môžeme modliť za duchovné blaho obetí komunizmu a každej diktatúry, ďalej za všetkých maďarských martýrov, medzi ktorých patril aj János Esterházy.


Po vystúpení zo skalného hrobu, postaveného pamiatke obetovania jeho života, navrhujeme pre našich bratov a sestier pútnikov stráviť oddychový čas s modlitbou v tichom a kľudnom prostredí Kaplnky Povýšenia Svätého Kríža, týčiacej sa nad hrobom. Na tomto mieste prosíme všetkých našich bratov a sestier pútnikov, ktorí prichádzajú do pokoja kaplnky, aby sa individuálne alebo skupinovo nahlas pomodlili za blahorečenie Jánosa Esterházyho, ďalej za zachovanie hornozemskích Maďarov a maďarskej vlasti vo viere, ale aj za šťastnú budúcnosť.

Návštevníci, ktorí by chceli hlbšie spoznať život martýra hornozemských Maďarov, na mieste si môžu zakúpiť za výhodnú cenu knižnú publikáciu Imre Molnára pod názvom Život a martýrska smrť Jánosa Esterházyho, ako aj životopisnú knihu o príbehu jeho utrpenia s názvom Omilostený na smrť i ďalšie publikácie.


Štedrí návštevníci, bratia a sestry pútnici, pokiaľ by ste chceli venovať milodary na fungovanie Pútnického centra Jánosa Esterházyho, môžete to urobiť do kasičky umiestnenej v kaplnke. Za milodary Vám vopred ďakujeme, na život darcov a ich rodiny prosíme Božie požehnanie.


S úctou prosíme našich milých návštevníkov, aby sa pred odchodom z pútnického centra zapísali do knihy návštev. Ak sa rozhodnite, že sa podelíte s nami o Vaše pocity, myšlienky a modlitby, s radosťou to prijmeme. Môžete to urobiť aj dodatočne, po skončení svojej pútnickej cesty a príchode domov, a to zápisom do knihy návštev na našej webovej stránke.
Želáme všetkým bratom a sestrám, aby sa po skončení púte v Dolných Obdokovciach vrátili na svoju rodnú zem so silou Božej milosti a v duševnej pohode. Odovzdajte ostatným členom rodiny a známym dobrú správu prameniacu v martýrskej smrti Jánosa Esterházyho: „Pán Boh nás nenechá a neopustí ani v hlbokej tme našich utrpení“, ale pomáha nám niesť náš kríž a tak nás povedie k večnému vzkrieseniu. Amen!

Pozrite si dve krátke videá (2×7 minút) o živote Jánosa Esterházyho:

Organizátori:

Partneri:

Sponzori:

Zoznam naších sponzorov priebežne dopĺňame.

Facebook