Rytiersky Rád Svätého Juraja je najstarším svetským rádom Maďarska. Bol založený na hrade Visegrád v roku 1326 kráľom Karolom Róbertom z Anjou, ktorý po ženskej vetve bol príbuzný s rodom Árpádovcov. Rytiersky Rád naďalej vykonáva širokú škálu aktivít, najmä v oblasti charity, vzdelávania mládeže a posilnenie národného povedomia, zachovania vojenských tradícií a medzinárodných vzťahov. V roku 2011 sa v Dolných Obdokovciach konala jeho XVIII. Letná univerzita, na ktorej bola odhalená pamätná tabuľa za prítomnosti publika a magistrátu rytierskeho rádu.

Facebook