21. októbra 2017 vo Veľkom Mederi bola odhalená pamätná tabuľa Jánosa Esterházyho. Samotnú slávnosť usporiadala Základná organizácia Csemadoku vo Veľkom Mederi. V strede pamätnej tabule, venovanej pamiatke martýrskeho politika v kúpeľnom meste Žitného ostrova, sa nachádza tento text: „Naše znamenie je kríž …“, pričom môžeme to považovať za motto Esterházyho, ktorý celý svoj život prežil ako hlboko veriaci a humanista.
Viac ako sto ľudí sa zišlo v sobotu v katolíckom kostole vo Veľkom Mederi, kde svätú omšu na počesť politika celebroval József Mahulányi. Potom nasledovalo odhalenie pamätnej tabule. Svoj slávnostný prejav predniesol László Koncsol, básnik a laureát Ceny Józsefa Attilu, ktorý postavu politika predstavil takým spôsobom, ako keby ho poznal. Spoluúčinkovali ešte Csaba Marton a Miešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa. Mariána Soókyho, podpredsedu Základnej organizácie Csemadok vo Veľkom Mederi, sme sa pýtali o tom, prečo považovali za dôležité odhaliť Esterházyho pamätník v meste. „V rámci februárového výročného zasadnutia, pri vytvorení nášho tohtoročného programu, sme sa vzhľadom na výročie rozhodli o vytvorenie pamätnej tabule. Spolu s cirkvou sa nám to podarilo zrealizovať a pamätná tabuľa bola umiestnená na vonkajšej stene nášho katolíckeho kostola. Naša vďaka patrí Sándorovi Ácsovi, súkromnému podnikateľovi, ktorý tabuľu dal vyhotoviť na svoje vlastné náklady. Takto sa náš sen stal skutočnosťou a tento víkend sme mohli slávnostne odhaliť tabuľu martýrskeho politika. Bolo nám veľkým potešením, že slávnostnú udalosť so svojou prítomnosťou okrem Lászlóa Koncsola poctil aj Imre Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave.“ – informoval náš portál. Márián Soóky s potešením konštatoval, že sa na túto udalosť Veľkomederčania zhromaždili v hojnom počte. Možným dôvodom je pravdepodobne aj skutočnosť, že martýrsky politik v minulosti mesto navštívil. „János Esterházy si zaslúži pamätné miesto vo Veľkom Mederi už len z toho dôvodu, že naše mesto navštívil krátko po zjednotení maďarskej strany v roku 1931. Na kostolnom kopci predniesol svoj prejav, v ktorom hovoril o tom, aby sme sa postavil za svoje práva. Tento prejav sme objavili v denníku Pražský maďarský spravodajca.“ – dozvedeli sme sa od podpredsedu Csemadoku. (Felvidék.ma)

Facebook