A Szent György Lovagrend a legrégebbi magyar világi lovagrend. A női ágon Árpád-házzal rokon Anjou-házból származó I. Károly Róbert magyar király alapította 1326-ban a magyarországi Visegrád várában. A lovagrend napjainkban is sokrétű tevékenységet fejt ki, főleg a karitász, az ifjúság nevelése és a nemzettudat erősítére, a katonai hagyományőrzés és a nemzetközi kapcsolatok ápolása terén. 2011-ben Alsóbodokon szervezték meg a Rend XVIII. Nyári Egyetemét, melynek keretében a hallgatóság és a lovagrend magisztrátusa jelenlétében került sor az emléktábla leleplezésére.

 

Zakon św. Jerzego jest najstarszym świeckim zakonem rycerskim na Węgrzech. Założył go w 1326r. na zamku w Wyszehradzie król Węgier i Chorwacji Karol I Robert (1310-42), z dynastii Andegawenów, po matce spokrewniony z dynastią Arpadów, mąż Elżbiety Łokietkówny, ojciec Ludwika Wielkiego/ Węgierskiego. Zakon i dziś podejmuje wiele działań, głównie na polu charytatywnym, wychowawczym, na rzecz zachowania tożsamości narodowej, rycerskich tradycji i międzynarodowych więzi. W 2011, w Alsóbodok zorganizowano XVIII. Letni Uniwersytet Zakonu, w czasie którego odsłonięto tę pamiątkową tablicę.

Facebook