História vzniku pamätného miesta Esterházyho v Bíni:

Všetkým je známe, že Esterházy, žiaľ, dodnes nebol rehabilitovaný, iba v posledných rokoch sa odvážili zriadiť dôstojné pamätné miesta po celej krajine. Združenie remeselníckeho domu v Bíni už dlhšiu dobu sa zaoberá s príbehom poľských utečencov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny zdržiavali v miestnom kaštieli Pálffyovcov. A práve tu vstupuje do príbehu János Esterházy, ktorý im v pozadí pomohol utiecť a zostať tu v období 1939-1944. Od starších obyvateľov obce som sa dozvedel, že v kaštieli žilo takmer 40 poľských rodín. Z archívnych záznamov dokonca vyplýva, že v tom čase na území Maďarska práve v Bíni fungovala poľská poľnohospodárska stredná škola, ku ktorej patril aj internát.

Takáto škola síce fungovala aj pri Balatone, ale škola s internátom existovala iba v Bíni. Tunajšia prítomnosť Jánosa Esterházyho nevzbudila pozornosť, keďže bol akcionárom a predsedom predstavenstva cukrovaru v Pohronskom Ruskove vzdialeného asi 7 km od obce. Esterházy, odvolávajúc sa na služobnú cestu, viackrát navštívil kaštieľ Pálffyovcov. Vždy sa zaoberal s myšlienkou vyhotoviť pamätnú tabuľu pre poľských utečencov. Žiaľ, kaštieľ bol zničený, pamätnú tabuľu už nebolo kde umiestniť.

Potom som sa stretol s priateľom Vincentom Bujákom, rezbárom s titulom Rytier Maďarskej Kultúry, ktorý na počesť Esterházyho vytvoril už viac ako tucet pamätných tabúľ. Jeho práce môžeme nájsť v Taliansku, Poľsku, Česku, Maďarsku, ako aj na viacerých miestach na Hornej zemi. Drevený náhrobný stĺp vyhotovil aj pre jeho dcéru Alice. Za toto všetko si zaslúži mimoriadne poďakovanie. Spomenul som mu, či by pre nás mohol vyhotoviť pamätnú tabuľu. Vzhľadom na naše staré priateľstvo, okamžite sa prikláňal tejto žiadosti a túto jar (2017) ju aj vyhotovil. Žiaľ, kvôli jeho chorobe, odhalenie tabule sa presunulo na jeseň.

27. októbra 2017 Základná organizácia Csemadoku v Bíni usporiadala slávnosť v kultúrnom dome, na ktorej Imre Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave, prednášal o živote Jánosa Esterházyho. Iván Farkas, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a podpredseda strany SMK-MKP, tiež ocenil historickú rolu Esterházyho, poukázal na jej aktuálnosť.

Účastníci potom slávnostne odhalili pamätník Jánosa Esterházyho v miestnom parku. Slávnostný prejav mal Vincent Buják, autor pamätníka. Program bol obohatený vystúpením miestneho speváckeho zboru.

Gyula Koczka, vedúci Združenia remeselníckeho domu v Bíni

Facebook