István Széchenyi bol vedúcou osobnosťou reformných úsilí 19. storočia. Pozitívne efekty jeho reforiem pocítili všetci obyvatelia dobového Maďarska, a to bez ohľadu na národnosť. Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 225. výročia narodenia „najväčšieho Maďara“. Odhalili ju v mene Széchenyiho spoločnosti generálny tajomník dr. András Rubovszky a viceprezident dr. László Cserháti 15. novembra 2016, spolu s delegáciou SSŠP z Dolných Obdokoviec. Slávnostnú udalosť zorganizovalo Združenie pre rodnú zem Jánosa Esterházyho. Kruhový reliéf s priemerom 60 cm je dielom sochára Andrása Vetróa z Kézdivásárhely.

Facebook