Széchenyi István a 19. század reformtörekvéseinek vezéregyénisége volt. Reformjainak áldásos hatását nemzetiségtől függetlenül a korabeli Magyarország minden lakosa megérezte. Az emléktábla a  „legnagyobb magyar“ születésének 225. évfordulója alkalmából került leleplezésre. Az emléktáblát a Széchenyi Társaság nevében dr. Rubovszky András főtitkár és dr. Cserháti László alelnök leplezte le 2016. november 15-én az alsóbodoki szakközépiskola küldöttségével az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület szervezésében. A 60 cm átmérőjű kör alakú dombormű Vetró András kézdivásárhelyi szobrász alkotása.

 

Hr István Széchenyi, polityk, pisarz, przedsiębiorca, był główną postacią reform odnowy duchowej i materialnej węgierskiego narodu w XIXw. Pozytywne skutki tych reform odczuwali wszyscy mieszkańcy ówczesnych Węgier, niezależnie od narodowości. Lajos Kossuth, mimo prowadzenia politycznego sporu z Széchenyim, nazwał go „największym Węgrem”. W 225. rocznicę urodzin „największego Węgra” – 15 listopada 2016r. odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową z okrągłą płaskorzeźbą o średnicy 60 cm – dziełem artysty Andrása Vetró z Kézdivásárhely (w Siedmiogordzie, rum. Târgu Secuiesc). Odsłonięcia w imieniu Towarzystwa Széchenyiego dokonali jego sekretarz główny dr András Rubovszky oraz wiceprzewodniczący dr László Cserháti. W uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Rodzinnej Jánosa Esterházyego udział wzięła delegacja Prywatnej Zawodowej Szkoły Średniej z Alsóbodok.

Facebook