Boldizsár Paulisz, zakladateľ Pútnického centra Jánosa Esterházyho, počas svojich zahraničných (Francúzsko, Veľká Británia, Maďarsko a Sedmohradsko) a domácich ciest zhromažďoval informácie a študoval metódy výstavby kaplniek vo Svätej zemi a ďalších krajinách. Takto sa v jeho duši zrodila myšlienka postaviť kaplnku, ktorá by predstavovala vhodné miesto pre pozemské pozostatky Jánosa Esterházyho.
Základný kameň kaplnky bol položený a požehnaný v roku 2013. Cirkevný obrad uskutočnil Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre maďarských veriacich Nitrianskej diecézy. Odborný dohľad nad stavbou kaplnky zabezpečoval Rastislav Kočajda, priateľ Boldizsára Paulisza, ako aj architekt József Istenes.
Kaplnka Povýšenia Svätého Kríža vysvätil 16. septembra 2017 krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski, s koncelebráciou vojenských biskupov Mons. Františka Rábeka zo Slovenska a Mons. Lászlóa Bíróa z Maďarska. Interiér navrhol maliar Zsolt Lencsés a jeho kolegovia z Balassagyarmatu.
Tesárske práce zrealizoval tesár István Paulisz ml., oltár s intarziou je dielom majstra tesára Árpáda Rostása z Maďarska. Vápencové steny kaplnky pozostávajú z prekrásnych kalcitových kryštálov zo susednej obce Pohranice. Urna so zemskými pozostatkami bola uložená 16. septembra 2017 za prítomnosti dcéry Jánosa Esterházyho, ako aj jeho vnuka Giovanni Malfatti-Esterházy a za účasti viac ako tisíc veriacich zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.

Facebook