IMAFOLYAM ESTERHÁZY JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT
Mindnyájunkat vár új lelki hajlékunk Alsóbodokon
Október tizedikén fontos esemény helyszíne volt az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont (EJZ): az itteni Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában elkezdődött az a szentmise-sorozat, amely minden hónap első szerdáján délután öt órától várja a határon inneni és túli zarándokokat, s melyet vértanúnk boldoggá avatásáért ajánlanak fel a résztvevők. A folyamatos imádkozást az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás szervezi, s azokra nem csak magyar, hanem lengyel, szlovák és cseh lelkipásztorokat is meghívnak majd. Vajon milyennek látta a „történelmi” első alkalmat Peczár Károly, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület tagja, aki maga is tevékenyen részt vett-vesz mártírunk igaz emberségének és Krisztus-követő tanúságtételének megismertetésében?
A szentmise-sorozat havonkénti elindításának gondolata a Szentlélek ihletésére történt Esterházy János temetésének első évfordulóján, a munka megbeszélésünkön azt követően, hogy részt vettünk a felemelő pillanatokban bővelkedő szentmisén. Belekapaszkodtunk vértanúnk utolsó hivatalos levele egyik mondatának igazságába: „Rendületlenül bízom benne, hogy a Jó Isten megsegít engem, s rajtam keresztül az egész itteni magyar családot.” A temetés első évfordulója alkalmából levélben fordult az emlékezőkhöz Marek Jendraszewszki krakkói érsek is, aki Esterházy János boldoggá avatásának érdekében kitartó és buzgó imára hívott bennünket. Az első szentmisét ThDr. Karaffa János PhD. pozsonyeperjesi lelkiatya, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke mutatta be Nagy Péter plébános koncelebrálásával. Előtte rózsafüzér imádkozásra került sor. János atya homíliájában elmondta, hogy Esterházy János kereszthordozása az alsóbodoki kápolnában eggyé válik Krisztus megváltó kereszthalálával, hiszen ő Mestere példájára magára vette népe keresztjét, vállalva minden megaláztatást és szenvedést. Ezért kell kérnünk a Mennyei Atyát vértanúnk boldoggá avatásáért, s immár a Mennyben társául szegődő kápolnaépítő Paulisz Boldizsár lelki üdvéért, népünknek hitben és nemzeti öntudatban való megmaradásáért. Volt az első szentmisének egy váratlan vendége is – Schmativics János teológia professzor, aki Győrből érkezett Alsóbodokra. Ő mondta az Esterházy János hamvait és a Paulisz Boldizsár földi maradványait befogadó barlangsírban: „Most valami újnak kezdetén állunk, mert ne feledjük, hogy a vértanúk sírja mindig új kezdetet jelentett az egyház számára. Istent elszomorítják bűneink és hűtlenkedéseink, de az olyan vértanúknak köszönhetően, mint Esterházy János is, Isten nem fordul el tőlünk, hanem elfogadva az ő életáldozataikat, s kiárasztja ránk áldását. Köszönjük meg Esterházy Jánosnak a kegyelem közvetítését, hiszen ő továbbra is segít bennünket!” (A résztvevők a szentmise után megkoszorúzták Esterházy János emlékhelyét és mécsest gyújtottak Paulisz Boldizsár sírjánál.)
Az imafolyam miként lehetne azok számára is engesztelő eszköz a népünket pusztító közöny és hitetlenség felszámolásában, akik személyesen nem tudnak eljutni Alsóbodokra, de lélekben részt szeretnének venni a szentmiséken?
Szívesen vesszük a hozzánk postán vagy a világhálón – Esterházy János Zarándokközpont, 95102 DOLNÉ OBDOKOVCE, posta POHRANICE ,illetve az info@esterhazyjanos.eu – e- mail címre eljuttatott ima-szándékokat, hogy Esterházy János közbenjárását kérhessük. Bárki hozzánk fordulhat, aki pártfogásra, segítségre szorul. Ezeket az ima-szándékokat az atyák a szentmise felajánlási részében felolvassák és az oltárra helyezik, hogy a Mennyei Atya elé kerüljenek. November hetedikén Nagy Gábor főtisztelendő mutatja be a szentmisét. Szeretettel várjuk a csatlakozókat!
BATTA GYÖRGY, Felvidék.ma

Facebook