Felhívás mártírjaink és áldozataink adatainak összegyűjtésére!

Tisztelt emlékező gyülekezet, mai első évfordulós rendezvényünket azzal a mottóval szerveztük meg, hogy:  Akikért a harang szól! s ez nem volt véletlen.

Az Esterházy János Zarándokközpont mai napon megszólaló harangjai (köztük a Ferenc pápa által megáldott Esterházy emlékharang) mindenek előtt Esterházy Jánosért, a Szlovákiában élő magyar közösség mártírpolitikusáért szólnak. ÉS szólnak a harangok e hely megálmodójának és felépítőjének, Paulisz Boldizsár testvérünknek emlékére is, aki a közelmúltban, szenvedések tüzében lépte át a födi lét határait s most Esterházy Jánossal együtt az öröklétből figyeli, segíti és támogatja közösségünket. De a harangok hangjai itt ezen a helyen, bennünket is szólítanak a maguk harangnyelvén, amikor „Az élőket hívják, a holtakat siratják és a villámok erejét megtörik”.

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont harangjai ma tehát siratják az elmúlt huszadik század diktatúráinak minden áldozatát és mártírját is, akikről nekünk sem szabad megfeledkeznünk. „Az ártatlanul kiontott vér az égre kiált!”- olvassuk a bibliában. Az égre kiált, de nem bosszúért, hanem irgalomért, kegyelemért. Mert kihez is fordulhatna menedékért az az ártatlan, aki mint Esterházy János is, itt e földön már senkitől sem remélhetett irgalmat, kegyelmet. Csak az Istenhez, akinek egyetlen fia úgyszintén nem részesült kegyelemben, irgalomban itt a földön senki részéről. A hatalom birtokosai és a köznép halálát kívánva egy emberként kiáltotta: „Feszítsd meg őt!”. De Jézus ártatlanul kiontott vére kegyelemért kiáltott az égre, s őérette, a mi drága mennyei Atyánk, minden emberi gonoszságot megbocsájtott nekünk. Börtönében szenvedve Esterházy János is elutasította a bosszú gondolatát. Amikor Mariska húga erre rákérdezett, egyszerű szavakkal azt válaszolta: Nem érez a szívében sem bosszút, sem gyűlöletet senki iránt, mert „minden úgy van jól, ahogy ezt a Jó Isten akarta”. Az ő példája nyomán mi is meg tudunk bocsátani, de vértanúink áldozathozatala igenis rászolgál arra, hogy emléküket megőrizzük az utókor számra példa és okulás gyanánt. Úgy, ahogy ezt az első keresztények tették, aki ártatlanul kivégzett testvéreik tetemeit katakombákba rejtették, hogy tanúságtételükből reményt és erőt tudjanak meríteni a hithez való hűségre és az igaz úton való megmaradásra.

A fentiek okán az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület azzal a felhívással fordul az itt jelenlévő, s jelen nem lévő települések képviselőihez, hogy küldjek el az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont részére a XX. századi diktatúrái településüket érintő vértanúinak, áldozatainak nevét és történetét. Az áldozatok nevét, azok születési elhalálozási adataival szeretnénk belevésni az Esterházy János urnáját befogadó kripta falait alkotó kövekbe. Történeteiket pedig leírva és könyvbe foglalva szeretnénk megőrizni utódaink és a nagyvilág számára. Hogy amikor már nem lesz senki, aki emlékezzék az ártatlanul meghurcoltak és megalázottak szenvedéseire és a mögöttünk lévő kegyetlen történelmi időszakra, akkor „helyettünk a kövek beszéljenek”.  Ők tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy testvéreink szenvedése és áldozata nem volt hiábavaló, hogy értünk vállalt áldozatukból mi is erőt meríthessünk Istenhitünk, önazonosságunk, hovatartozásunk vállalásához.

Itt, ezen a szent helyen, Esterházy János ártatlanul elszenvedett mártíriumára emlékezve, évről-évre szólaljanak meg a kövek és a harangok siratva a holtakat, emlékezésre hívva az élőket, DE megtörve az erőszak és a gyűlölet villámait, a rosszat, jóval legyőzve”.

Kérjük, hogy felhívásunk szövegét, a kért adatok beküldésére szolgáló posta és e-mail címmel, egy erre szolgáló szórólapon a kedves jelenlévők vigyék magukkal és terjesszék az érintett ismerőseik és barátaik körében is. Tevékenységünkben legyenek útmutatók  EJ szavai: „Cselekedjünk mindnyájan egységben és szeretetben!” Köszönjük figyelmüket!

Facebook