Esterházy Jánosnak ezen jelszava márványtáblába vésve lesz elhelyezve a szenci lourdesi Szűz Mária barlangnál. Az emléktábla ünnepélyes leleplezése és megáldása
2019. június 12-én, szerdán a 17:00 órakor kezdődő szentmise után lesz, 18:00 órakor. 

Az ünnepség végén kegyeleti gyertyagyújtással fejezzük ki tiszteletünket a mártír gróf Esterházy János iránt, akinek már elindult a boldoggá avatási pere.

Mindenkit szeretettel várunk! 

Idézet; Molnár Imre: Esterházy János című könyvéből

… Esterházy 1949. június 16-án, Úrnapján, testvérének Lujzának írt levelében többek között leírta azt is, hogy hazaté- réséért imádkozva, lelki szemeivel gyakran látta azt a Szűz Mária-szobrot „ami Szencen a falu végén van, amint Pozsony felé mész, az országúttól jobbra”. Ezért is jelentett óriási él-ményt számára, hogy éjszakai hazaszállítása közben, a rendőr-ségi autó ablakán keresztül, „négy év után először, azt a Szűz Máriát láttam meg kivilágítva, akit lelki szemeimmel olyan sokszor láttam. Az ilyesmit át kell élni – de nem lehet leírni.” 

Beszámolt arról is, hogy 1946-ban, egy halálosan beteg, lett nemzetiségű fiúnak, akiről már az orvosok is lemondtak – az ő buzgó imádsága után (kilencedet mondott érte) –, visszatért az egészsége és meggyógyult súlyos mellhártyagyulladásából. Majd Esterházy azt is leírta, miként próbálta a táborban lévő fiatal elítélteket erkölcsileg jobb belátásra bírni: „Én voltam a legidősebb, és mindenki János bácsinak szólított. Nagyon megszerettem őket – és igen nehéz volt a szívem, mikor ők ott maradtak.”   

Majd levelének befejező részében, felsóhajtott: „Ó, ha még egyszer úgy jönne, hogy civil életet éljek! – no de most zárom ezen levelet, szívem egész szeretetével és hálájával ölel és csókol Téged, édes jó Lulkóm, a jóságos maminkóval együtt – a jó Isten bőséges áldását kérve névnapodra, a rá következő napon lesz pedig négy éve, hogy utoljára láttuk egymást – mi minden történt azóta és mennyi irgalomban részesültünk – hála Istennek – az Isten Veletek és Velünk – otthoniakat köszöntöm – Ölel szeretettel: János”. … 

Facebook