Dr. Kocsis László Attilának, a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága elnökének köszöntője a mírovi Esterházy-megemlékezésen 2020. június 13-án

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kérem, engedjék meg, hogy a COEXISTENTIA politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket itt Mírovban, Isten szolgája Esterházy János mártíriumának beteljesedése színhelyén.  Egyben tolmácsolom Dr. Molnár Imre történésznek, az Esterházy-örökség kutatójának szívélyes üdvözletét, aki egészségi okokból nem tud személyesen részt venni ezen rendezvényünkön, de lélekben velünk van.

Mint minden évben, most is eljöttünk e zarándokhelyre, hogy lerójuk kegyeletünket vértanú sorsú hősünk, gróf Esterházy János emléke előtt, aki a szülőföldhöz való ragaszkodás és a keresztény hithez való hűség egyre aktuálisabb példáját hagyta számunkra örökségül.  

A köszöntő tovább olvasható az eredeti oldalon: http://katolikus.cz/hirek/335-dr-kocsis-laszlo-koszontoje-a-mirovi-esterhazy-megemlekezesen

Facebook