Združenie kresťanských seniorov z Nitry zorganizovalo jednodňovú púť do neďalekej dedinky pri Nitre do Dolných Obdokoviec. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1228. Po dlhé stáročia patrila do Nitrianskej župy. V podzoborskej oblasti je jednou z 13 obcí, ktoré podľa národnostného rozdelenia spadajú do slovenského jazykového prostredia,ale viac ako polovica obyvateľov obce sa hlási k maďarskej národnosti.

V národnostne zmiešanej obci sa podľa vyjadrenia viacerých jej obyvateľov nikdy nevyskytli vážnejšie národnostné problémy. Slováci vyzdvihujú, že s tunajšími Maďarmi sa už naučili spoločne žiť, pracovať i komunikovať. Všetci sú hrdí na to, aké významné osobnosti navštívili ich dedinu. Bol tu okrem iných aj svetoznámy maďarský hudobný skladateľ a folklorista Béla Bartók, ktorý spolu so Zoltánom Kodályom, taktiež svetoznámym skladateľom, folklóristom a pedagógom robil v  obci výskum ľudových piesní Podzoboria. Viackrát  navštívil Dolné Obdokovce aj maďarský politik János Esterházy, ktorý bol v rokoch 1936-38 poslancom Národného zhromaždenia, v rokoch 1938-1945 poslancom Slovenského snemu.

V areáli tohto pútnického miesta, ktoré vybudoval pán Boldizár Paulisz ako tvorca a staviteľ v jednej osobe v spolupráci s Ing.arch.Rastislavom Kočajdom a Jozsefom Istenesom, sa nachádza krížová cesta so zamysleniami na počesť Jánosa Esterházyho.

Dominantou celého areálu je kostolík na návrší, odkiaľ vidno priľahlé obce pod pohorím Tribeč, ako aj hrad Gýmeš.

V kostolíku sme sa zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval vdp.farár PaedDr,.Mgr.Martin Pavúk.

Organistom na sv.omši bol pán Ján Petráš  so spevokolom. Svätú omšu sme obetovali za prítomných kresťanských seniorov, za zdravie majiteľa areálu pána Paulisza, za pokojné prežívanie pôstu a tiež aj na počesť 107.výročia narodenia a 61.výročia úmrtia grófa Jánosa Esterházyho,ktorého krypta sa nachádza v spodnej časti tohto kostola.

Osobnosť Jánosa Esterházyho nám v spoločenskej miestnosti v areáli pútnického miesta priblížila prítomným seniorom bývalá veľvyslankyňa vo Vatikáne Mgr.Dagmar Babčanová, ktorá vyzdvihla  jeho odkaz. Dejinné udalosti nesmieme oddeliť od ich kontextu. Historickú osobnosť treba hodnotiť v jej celistvosti. Osobnosť J. Esterházyho je presiaknutá láskou k Bohu omnoho viac ako všetky ostatné obvinenia posudzujúce jeho činnosť iba z materialisticko-ideologického hľadiska. Boj za pravdu v súlade s Božími prikázaniami je najvyššou formou politického zápasu za spravodlivosť. Utrpenie, nespravodlivé odsúdenie a paradoxné „omilostenie na smrť“  J. Esterházyho bolo skúškou jeho osobného vzťahu k Pánovi. V Pána dúfal, katom odpustil, s Ježišom kráčal na svojej krížovej ceste až do konca. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus omilostí „na večný život“ jeho Bohu vernú dušu. Posolstvom Jánosa Esterházyho pre súčasnoť je, aby sme Európu držali v kresťanskom Kristovom, nepodľahli liberalistickým tendenciám bez Boha.

Historik rodiny Jánosa Esterházyho, pán Bíro  nás oboznámil s rodokmeňom rodiny Esterházy, ktorá formovala naše spoločné dejiny Slovákov a Maďarov na našom území.

Neopomenuteľnou súčasťou našej púte  bolo aj občerstvenie v spoločenskej miestnosti, ktoré nám pripravil pán Paulisz s rodinou.

Po družnej debate a prehliadke celého areálu, v ktorom sídli SOŠ s vyčovacím jazykom maďarským ako jediná v Nitrianskom kraji a ktorej zakladateľom bol  pán Boldizár Paulisz, poďakovali sme sa za jeho pohostinnosť a možnosť uctiť si osobnosť Jánosa Esterházyho.

 

V Nitre  21.3.2018                                                      Napísala  Mgr.Marta Kočajdová,predsedníčka ZKS

Facebook