Főtisztelendő, Excellenciás püspök atya, Isten szolgája, Esterházy János jelenlévő kedves kedves rokonai, kedves testvérek!

Köszönöm szépen az Isten Szolgája Esterházy János temetésének 5. és tragikus halálának 65. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen való részvételre szóló meghívást. Mivel személyesen sajnos nem tudok részt venni ezen az ünnepi eseményen, engedjék meg, hogy közvetett módon szóljak a résztvevőkhöz.

Egy olyan időszakban, amikor úgy tűnik, hogy Európát a viszályok és a megosztottság időszaka sújtja, különös figyelmet kell szentelnünk az Isten szolgája Esterházy János, által megtett intézkedéseknek és azon szavainak, amelyek egy olyan Európa építéséről szólnak, amely Krisztus evangéliumának erős alapjára épül. Ő azt mondta: „Amennyiben a magyarok meg akarják tartani szerepüket Közép-Európában, olyan légkör kialakításán kell fáradozniuk, amely kizárja a gyűlöletet, a féltékenységet, és biztosítja a különböző népek békés együttélését”. Mennyire aktuálisak ezek a szavak még ma is! Nemcsak a magyar nép számára, hanem Európa minden népe számára is. Isten szolgája arra törekedett, hogy a sokféleség ellenére egységet teremtsen, és a béke hiányáról úgy beszélt, mint mindannyiunk közös veszteségéről.

Ha meg akarjuk őrizni a békét ezekben a nehéz időkben, nem támaszkodhatunk hamis információkra. A minket elárasztó álhírek mellett az igazságot kell keresnünk. De ez nem lehetséges a Krisztushoz való ragaszkodás nélkül, anélkül hogy az ember gondolkodásmódja ne változna át azon Krisztus mintájára, aki maga az Út, az Igazság és az Élet. Isten szolgája Esterházy János világosan megmutatja, hogy a modern embernek – ahogyan ezt 1999-ben Sandomierzben Szent II. János Pál nevezte – keresnie kell az igazságot ott, ahol az valóban megtalálható, és ha kell, elszántan szembe kell mennie a szokványos vélemények és népszerűsített jelszavak áradatával. Nem szabad megijedni a Szeretettől, amely követelményeket támaszt az emberrel szemben. Bár a legmagasabb árat kellett megfizetnie, ő, (Esterházy János) mindannyiunk számára példa arra, hogy Krisztus követésében nem köthetünk kompromisszumot. Figyelmesen kell hallgatnunk Urunkra, és hűségesen követnünk kell őt.

Szeretném, ha ez az üzenet inspirálná és erőt adna mindazoknak, akiket a nemzetek sorsának gondozásával bíztak meg, valamint minden polgárnak, akik hétköznapi, mindennapi – látszólag jelentéktelen – döntéseikkel saját hazájuk sorsát is befolyásolják.

Főpásztori áldással.

Marek Jędraszewski

Krakkói érsek-metropolita

Facebook