Az Isten szolgája Esterházy János tiszteletére létrehozott alsóbodoki zarándokközpontot fennállásának három éve során számos hazai és külföldi jeles személyiség is felkereste már. Az elmúlt napokban ismét egy nem mindennapi látogatásban részesült zarándokközpontunk. Mint ismeretes, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, 2020. december 8-án, a komáromi Szent András-bazilikában papszentelésre került sor. Mons. Orosh János, nagyszombati érsek egy lengyel, olasz és egy felvidéki magyar diakónust szentelt fel ünnepélyesen a papi szolgálatra. A papszentelési szertartást követően, 2020. december 10-én a fiatal lengyel Maciej Krzysztof Wojtal és Michelle Antonelli, olasz diakónus vezetésével további öt külföldi illetőségű pap tett látogatást az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban. A látogatás nemzetközi jellegét az említett Wojtal és Antonelli atyán kívül két lengyel, egy indiai és egy vietnami atya is erősítette. Érkezésük híre némi aggodalommal töltött el a számomra ismeretlen idegen nyelvek miatt, de kis idő múltán rá kellett jönnöm, hogy a megértésnek “itt” semmi akadály nem lesz. A bemutatkozásnál ugyanis a fiatal indiai atya hozzám lépett és szerényen, szimpatikusan, mi több magyarul elmondta, hogy már két éve Komáromba szolgál és egy kicsit felvidéki magyarnak érzi már Ő is magát. A szentmise előtt az atyáknak röviden bemutattam Esterházy János életútját, szenvedéseit és leánya, Alíz néni nehéz sorsát is. Megismerték és megcsodálták a zarándokközpont történetét, az azt létrehozó Paulisz Boldizsár munkáját, valamint a kápolnát, a keresztutat és a múzeumot is. A Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában a lengyel atyák különösen megörültek, amikor meglátták a kápolna kupolájának belső felára festett lengyel címert, majd elmondtak egy rövid fohászt a Częstochowai szűzanya képe előtt is. Ezt követően latin nyelvű szentmisére került sor, amelyet a lengyel Wojtal atya celebrált. A szentmise után folytatódott Isten szolgája Esterházy János életéről, temetéséről és az ide érkező zarándokok látogatásáról megkezdett beszélgetés. Pozitívan fogadták az Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott, havi rendszerességgel bemutatott szentmisék fogadalmát is. A lengyel atyákkal külön is szó esett Esterházy János boldoggá avatási peréről is, hiszen Esterházyt ők is magukénak tekintik, ezért ígéretet tettek, hogy imáikkal támogatni fogják ezt a folyamatot. Örömmel értesültek Marek Jedraszewski, krakkói érsek és Andrzej Dzięga, Szczecin-Kamienska-i érsek zarándokközpontunkban tett látogatásáról. A beszélgetés a múzeumban folytatódott ahol a látogatók részletesen megismerhették Esterházy János családjának, politikai pályafutásának, a felvidéki magyarság sorsának, valamint a gulág és csehszlovák börtönök borzalmainak valóságát. Látogatásukat a zarándokközpont krónikájába beírt mély és őszinte gondolataikkal köszönték meg.

A külföldi atyák négyórás látogatása nemcsak azért töltött el nagy örömmel, mert személyükben Zarándokközpontunk újabb barátokra tett szert, hanem azért is mert az ilyen látogatásokkal is terjeszteni tudjuk Isten szolgája Esterházy János mártír életáldozatának mának szóló üzenetét, s mindezzel erősíteni tudjuk a Paulisz Boldizsár által itt Alsóbodokon létrehozott nemzeti kegyhely küldetését is. A mostani Pandémiával terhet időszak sajnos nem teszi lehetővé, hogy az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont, a korábban megszokott nagyobb létszámban érkező zarándokcsoportokat fogadhasson. Ez a helyzet azonban nem akadályozhatja meg az elmélyült imára, szemlélődésre vágyó egyéni vagy néhány főt kitevő zarándokcsapatok érkezését, akik előtt a járványügyi szabályokat betartva továbbra is nyitva áll az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközpont kapuja Alsóbodokon.

ifj. Csámpai Ottó

Facebook