Még valamikor 2012-ben fogalmazódott meg a Somorja Hangja- Vox Samariae Polgári Társulás elnöksége egyik összejövetelén, hogy városunkban is állítsunk emléket gróf Esterházy Jánosnak. Mivel a teljes elnökség egyetértett az ötlettel, elkezdtünk gyűjtést szervezni egy emléktábla megvalósítására. Mivel nagyon kevés pénz jött össze, nem sok reményt fűztünk tervünk megvalósulásához.

Aztán 2013. április 13-án egy Csongrád-megyei kis faluban Wass Albert mellszobrának felavatása után elkezdtem beszélgetni Zetényi Csukás Ferenc barátommal, a Horthy Miklós Társaság jelenlegi elnökével sok mindenről. Szóba került az Esterházy János emlékére állítandó táblánk, melynek megvalósulása anyagi okok miatt egyelőre még várat magára. Mivel Ferenc egyik rokona Csukás Zsigmond több mint 49 évig volt Somorja református tiszteletese, ezáltal Ferenc kötődik városunkhoz, felajánlotta, hogy megajándékozza Társulásunkat s városunkat Esterházy János emléktáblájáról. Csak annyit kért, készítsük el a terveket s Ő megcsináltatja a táblát Szegeden egy helyi kőfaragó mesterrel s eljuttatja hozzánk Somorjára. El is készült a tábla s Ferenc 2013. október 23-án saját autójával, saját költségén elhozta nekünk az emléktáblát. Ekkor Társulásunk kérvényezte a helyi önkormányzatnál, hogy méltó helyen, a városháza falán helyezhessük el a táblát. Erre a kérvényre a mai napig nem kaptunk választ. Ekkor Pogány Erzsébet sietett segítségünkre a megegyezett a helyi katolikus plébánossal, Fóthy Zoltán atyával, hogy a somorjai Nagyboldogasszony plébániatemplom egyik oldalkápolnájában helyezhessük el Esterházy János emléktábláját. Az emléktábla ünnepélyes felavatására 2014. június 25-én került sor, az 1935-ös választások utáni első parlamenti beszédének évfordulóján, nagyszabású ünnepség keretében, Polgári Társulásunk szervezésében. Az este 6 órás mise után került sor az emléktábla leleplezésére, megáldására s megkoszorúzására. Ezután pedig életének kutatója s kiváló ismerője Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet jelenlegi igazgatója tartott érdekfeszítő előadást Esterházy János életéről s mártírhaláláról.

Azóta ez az emléktábla a katolikus templomban hirdeti a mártír gróf eszmeiségét s örökségét, miszerint a legnagyobb nehézségek közepette is szülőföldünkön kell maradnunk s akár életünk árán is nemzetünk s hazánk érdekében kell munkálkodnunk.

U.I.: Ezúton is köszönöm Zetényi Csukás Ferenc nagyvonalú ajándékát s mindenkinek a munkáját, aki csak egy kicsit is hozzájárult e somorjai emlékhely megvalósulásához!

SZAMÁK ZSUZSÁNNA,

A Somorja Hangja- Vox Samariae Polgári Társulásunk

elnökségi tagja

 

Facebook