Felhívás engesztelő szentmise végzésére

Marek Jedraszwski krakkói érsek, az Esterházy János temetésének első évfordulós megemlékezése alkalmából a következőt írta a résztvevőkhöz címzett levelében: „Esterházy Jánosnak a gondviselés működésére oly nyitott tanúságtétele minden kétséget kizárva követésre érdemes példát adott számunkra. Példát mutatott, hogy mit jelent az igazi emberség, s mit jelent a nehéz időkben is Krisztus tanújaként élni a világban. … cselekedetei által megérdemli, hogy különleges tiszteletben részesüljön”. Érsek úr Esterházy János boldoggá avatásának érdekében buzgó és kitartó imára hívott bennünket.

A fentiek okán az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás minden hónapban engesztelő szentmisét szervez az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában, melyet EJ boldoggá avatásáért ajánlunk fel. A szentmise végzésére, magyar, szlovák, lengyel, cseh lelkipásztorokat szeretnénk felkérni.

Kérjük az Esterházy János mártíromságát tiszteletben tartó testvéreinket, határinkon innen és túl, hogy lehetőség szerint (személyesen vagy lélekben csatlakozva) vegyenek részt a havi első szerdai szentmiséken és maguk is szervezzenek hasonló alkalmakat e nemes célt és a Jó Isten akaratának beteljesedését szolgálva.

Az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása templomban tartandó első, Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott engesztelő szentmisét 2018. október 10-én, 17.00-i kezdettel tartjuk. A szentmisét bemutatja ThDr. Karaffa János PhD. pozsonyeperjesi lelkiatya, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke. Előtte 16:30-tól rózsafüzér imádkozásra kerül sor. Szeretettel hívunk és várunk minden jóakaratú embertársunkat, Esterházy János szavainak
értelmében: „Egyedüli építeni képes erő a szeretet. Mi pedig igenis építeni akarunk: egy jobb, boldogabb jövendőt. Ezt pedig csak a szeretet alkotó erejével tehetjük.”

Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás

Facebook