Az elmúlt héten, március 21-én, mintegy hetven szlovák zarándok kereste fel Esterházy János sírhelyét az alsóbodoki kegyhelyen. A nyitrai és Nyitra-környéki szlovák keresztény szép korú csoport zarándokútját Marta Kočajdová, a Keresztény Szépkorúak Szervezetének elnök asszonya szervezte meg. A csoport megtekintette az Esterházy Emlékmúzeumot, végigjárt a szenvedés keresztútját, lerótta tiszteletét a mártír politikus sírkamrájában, majd szentmisén vett részt a Szentkereszt Felmagasztalása kápolnában. A misét Dr. Martin Pavúk szlovák plébános mutatta be, Ján Petráš kántor és az általa vezetett énekkar kíséretében.  A szlovák hívek a szentmisében Esterházy János lelki üdvéért, a jelenlévőkért, és az őket fogadó házigazda, Paulisz Boldizsár felépüléséért imádkoztak.

A szentmise után a Zarándokközpont nagytermében Paulisz Boldizsár agapéval vendégelte meg a szlovák zarándokokat. Itt szólt a jelenlévőkhöz Rastislav Kočajda, aki szlovák mérnökként önzetlenül részt vállalt a sírhely és a kápolna tervezési és engedélyeztetési feladataiból.

Ciprián Bíró, nyitraújlaki helytörténész pedig megismertette a résztvevőkkel a szlovák és a magyar történelmet egyaránt meghatározó Esterházy család újlaki múltját és korábbi történetét.

Őt követően Dagmar Babčanová, Szlovákia volt vatikáni nagykövete mondta el Esterházyval kapcsolatos gondolatait. Az Esterházy János temetése óta magyar közegben is ismertté vált nagykövet asszony elmondta: „Az olyan történelmi személyiségeket, mint amilyen Esterházy János volt, nem szabad az adott társadalmi-politikai kontextusból kiszakítva vizsgálni. A személyiségét átitatta az Isten iránti szeretet, az őt támadók azonban materialista-ideológiai szempontok alapján ítélik meg tevékenységét. Az igazságért vívott harcát Ő mindig Isten parancsainak megtartásához igazította, ami az igazságosságért folytatott politikai küzdelem legmagasabb formáját jelenti. Esterházy János szenvedése és igazságtalanul „kegyelemből életfogytig” tartó elítélése próbára tette Istenhez való viszonyát. De ő kiállta ezt a nehéz próbát. Az Úrban reménykedve megbocsátott hóhérainak, és Jézussal járta saját keresztútját egészen a legvégsőkig. A feltámadott Krisztus adjon neki „kegyelemből örök életet”. Esterházy János küldetése a jelen számára az, hogy Európát tartsuk meg a krisztusi kereszténységben, s ne engedjük át az Isten nélküli liberalizmus uralkodó tendenciáinak”. Dariusz Žuk-Olszewski, teológus, aki egy a II. világháborúban ide menekült lengyel édesapa és szlovák édesanya gyermekekéként él Nyitrán, arról beszélt a zarándokoknak, milyen nagy kegyelemnek tartja, hogy megismerhette Esterházy János életét és áldozatát, aki a menekültek és üldözöttek segítője volt. Elmondta, édesapja haláláig megőrizte azt az imakönyvet, melyet az Esterházy családtól kapott emlékül. Véleménye szerint a mártír gróf életének megismerése és áldozatának befogadása az itt élő népek megbékélésének zálogát is magában hordozza.

A zarándoklat befejeztével Marta Kočajdová, a Keresztény Szépkorúak Szervezetének elnök asszonya meghatódva köszönte meg a vendéglátást a házigazdának, Paulisz Boldizsárnak, s azt, hogy neki köszönhetően, a szlovák hívek is megismerték közelebbről Esterházy János életének történetét, illetve leróhatták kegyeletüket önként vállalt áldozata előtt. Mint mondta, mindaz amit itt láttak és átéltek, mély hatást tett a szlovák zarándok hívekre, amit sokáig nem felejtenek el és másoknak is elmondanak.

 

Facebook