A szobrot 2017 augusztus 19 avatták fel a várhosszúréti templomkertben. Az emlékműv Ulman István fafaragó és Ing. László Ottó vasműves alkotása.

 

Facebook