Marek Jędraszewski krakkói érsek és Paulisz Boldizsár felsőbodoki vállalkozó kitüntetése Esterházy János díjjal

Bp., Parlament, Felsőházi terem, 2018. március 20.

A felvidéki magyarságot támogató Rákóczi Szövetség elnökségi tagjaként és a RSZ-ben működő Esterházy emlékbizottság céljaiért küzdő magyarként szeretnék pár gondolatot megosztani arról, hogy a mi, magyar Rákóczi Szövetségünk miben is lehet szövetséges más testvérnépekkel. Úgy, ahogy Esterházy örökségéből is kimoblik. Elsőként a lengyelekkel

Szövetségesek vagyunk.

Nemcsak barátok abból kifolyólag, hogy a „két jó barát” egyikének, lengyelnek vagy magyarnak születtünk.

És nemcsak testvérek vagyunk az Úrban, ami bizonyos szempontból több mint szövetségesnek lenni, bár a szövetség is szent fogalom: Isten is – saját kijelentése szerint – szövetségben van népével.

Mi (a díjazottak és a díjadományozó) egymásnak barátai, testvérei ÉS szövetségesei vagyunk, mert közös céljaink vannak, amelyek eléréséért együtt dolgozunk, ha lehet, és együtt harcolunk, ha kell. Ezt a szövetséget fejezi ki az Esterházy János díj.

  • Szövetségesek vagyunk Esterházy János jogi rehabilitálása érdekében. Ez nemcsak magyar ügy. Bosszúból bélyegezték meg őt a háborús bűnösség vádjával, mert elsők között emelt szót az igazság kiderítéséért Katyń kapcsán. Véget kell vetni a világban azok megbélyegzésének, akik egyaránt kimondják az igazságot a nácizmus és a kommunizmus kapcsán.
  • Esterházy jegyében tehát ezért szövetségesek vagyunk az emberellenes, totalitárius rendszerek egyaránt történő elutasítása érdekében. Nem hiteles az egyik rendszer elutasításában az, aki lapít a másik rendszer bűnei és veszélyei kapcsán, és üldözi azokat, akik keresztény meggyőződésükből – mint Eseterházy János – mindkettővel szembe szállnak.
  • Éppen ezért Esterházy jegyében szövetségesek vagyunk egy olyan Európa és egy olyan világ érdekében, amelyben nincs helye semmilyen olyan rendszernek, amelyik az embereket megfosztja a természetjogból származó méltóságuktól: életüktől, nemüktől, magzatjaiktól, gyermekeiktől, családjaiktól, hazájuktól, nemzetüktől, hitüktől, a hittestvéreikkel való közösségüktől, lelkiismeretüktől és teremtő Istenük ismeretétől és közelségétől – azaz önazonosságuktól, identitásuktól.
  • Mivel ma Európában ezeknek az értékeknek a védelmezője a visegrádi együttműködés, Esterházy jegyében szövetségesek vagyunk az erős és szabad Közép-Európáértis. A lengyel anyától, magyar apától született, Szlovákiában élő és a szlovák népet szerető – „mindvégig szerető” – Esterházy János tágabb hazájának az Adria, a Fekete- és a Balti-tenger közötti térséget érezte. Adósak vagyunk neki azzal, hogy az itt élő népek közösségére ne csak pragmatikusan, hanem érzelmileg is elkötelezetten tekintsünk.
  • Éppen ezért Esterházy jegyében szövetségesek vagyunk a magyar és a szlovák nép testvérnemzeti viszonyának megteremtéséért. Magyar-szlovák testvériségi nélkül nincs erős Közép-Európa. De ez sem csak pragmatikus ügy. Esterházy úgy tartotta, hogy Isten ezt a két népet különösen szoros testvériségre teremtette. Eleik együtt örültek, együtt szenvedtek és együtt harcoltak oly sokszor a szabadságért. Az ebből eredő, megkülönböztetetten szoros viszonyt helyre kell állítani.
  • Igen. A szlovákok testvérnemzetünk. Ezért nagyon fontos kell, hogy legyen számunkra, hogy Esterházy háborús bűnösnek való bélyegzése megfosztja szlovák testvéreinket attól, hogy szabadon megismerhessék és vállalhassák az ő örökségét. Pedig értük is élt. Joguk van hozzá, szükségük van rá, ahogy nekünk is. Ezért a díjszövetség annak érdekében is, hogy minden ember félelem nélkül ismerhesse meg és vállalhassa Esterházy János szellemi örökségét. Hogy Esterházy Jánosban ugyanúgy testvérek lehessünk a szlovák nemzettel, ahogy a lengyelekkel is azok vagyunk.

Valaki felvetheti, hogy szövetségünk ennyi dimenzióját említve nem szóltam a kisebbségi helyzetű közösségek jogairól. Egy olyan ügyről, amelyre Esterházy az életét tette fel. De vajon lehet-e bármelyiket az elmondott célok közül hitelesen vallani elvitatva a kisebbségi helyzetbe került népcsoportok jogát saját mindennapjaik és saját jövőjük megóvására? Lehet-e a kisebbségvédelmet mellőzve hiteles szövetséget alkotni a totális politikák ellen? Lehet-e a kisebbségvédelmet mellőzve hiteles szövetséget alkotni az identitást tisztelő Európáért? Lehet-e a kisebbségvédelmet mellőzve erős és szabad Közép-Európát teremteni? Lehet-e a kisebbségvédelmet mellőzve tartósan helyreállítani a magyar-szlovák testvériséget? Nyilvánvaló, hogy nem.

Szövetségünknek éppen ezért nagyon fontos jelképe Esterházy János. Minden, amiért küzdünk – a jobb világ, a jobb Európa, az erős Közép-Európa és a magyar-szlovák testvériség – Esterházy János legszorosabb, legfontosabb közösségéért is van. Sőt elsősorban őértük van. A sokat szenvedett, de reményeink szerint nagy jövő elé néző szlovákiai magyarokért.

Facebook